تاریخ:دسامبر 2, 2021

شرط بندی روی سیاست

شرط بندی روی سیاست در سال 2021

شرط بندی روی سیاست در 2021؛ رویدادهای مهم

شرط بندی بر روی سیاست

چرا شرط بندی روی سیاست محبوب تر از گذشته است؟

انتخابات آمریکا-2020-بایدن-ترامپ

شرط بندی روی سیاست؛ چطور از انتخابات آمریکا کسب درآمد کنیم؟

پساحقیقت-وات دفاک

حقایق و شایعات در خصوص شرط بندی؛ چطور آنها را از هم تشخیص دهیم؟

دونالد ترامپ-جو بایدن

در سایه سوء مدیریت در حوزه ویروس کرونا؛ ضریب انتخاباتی جو بایدن به دونالد ترامپ رسید!

شرط بندی رو سیاست

شرط بندی روی سیاست؛ چه نکاتی را رعایت کنیم؟

سردار سلیمانی-دونالد ترامپ

ضرایب شرط بندی انتخابات آمریکا و قتل قاسم سلیمانی؛ آیا شانس ترامپ رو به افول بود؟

شرط بندی

آمارهای جالب از قماربازها؛ از نرخ پایین شرط بندی زنان در ورزش تا احتمال بیشتر اعتیاد مردان

شرط بندی روی سیاست

ضرایب در شرط بندی روی برگزیت چگونه است؟