فرانک ریبری

فرانک ریبری-فیورنتینا

راهنمای پیش بینی فیورنتینا (فصل 20-2019)

فیورنتینا فصلی را برای فراموشی سپری می‌کند و به طرز جالبی در خارج از خانه، بهتر از بازی‌های خانگی...