فرکانس فوتبال

پخش زنده فوتبال-پخش مسابقات فوتبال

روش‌های مختلف پخش زنده اینترنتی و ماهواره ای مسابقات فوتبال و ورزش‌های دیگر

بین اسپورت

بین اسپورت (beIN Sports) غول شبکه‌های تلویزیونی ورزشی

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (23 بهمن 98)

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (19 بهمن 98)

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (18 بهمن 98)

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (14 بهمن 98)

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (13 بهمن 98)

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (12 بهمن 98)

پخش زنده - فرکانس شبکه های فوتبال

فرکانس شبکه های فوتبال اروپا- برنامه مسابقات مهم فوتبال (11 بهمن 98)

شبکه های پخش کننده فوتبال

برنامه بازی‌های مهم فوتبال + کانال‌های پخش کننده به همراه فرکانس (3 شهریور)