لزبین

نیکی استانتون-سم کر-زوج لزبین فوتبال

سم کر و نیکی استانتون؛ زوج لزبین فوتبال بانوان

به طور کلی نباید همجنس گرایی تاثیر خاصی در عملکرد بازیکنان در زمین فوتبال داشته باشد اما این موضوع...