ورزش

5 ورزشی که قماربازان احساسی باید از شرط‌بندی در آن اجتناب کنند

5 ورزشی که قماربازان احساسی باید از شرط‌بندی در آن اجتناب کنند

همیشه یک رابطه عجیبی بین قمار و احساسات وجود دارد که به نظر می‌رسد برخی از قماربازان نمی‌توانند آن...

سنگ نوردی سالنی

معرفی ورزش سنگ نوردی سالنی

سنگ نوردی سالنی از رشته‌های چالشی ورزشی است که برای اولین بار ادر المپیک حضور خواهد داشت. در این...