ونسا روسو

پوکر حرفه ای

بهترین پوکربازهای زن جهان چه کسانی هستند؟

اگرچه اولین زنی که در لیست بیشترین برنده‌های پوکر جا گرفته جایی در بین 40 فرد برتر ندارد، با...