ویکتوریا سکرت

لوکا یوویچ-سوفیا میلوسویچ

سوفیا میلوشویچ؛ دوست دخترِ لوکا یوویچ مهاجمِ رئال مادرید

لوکا یوویچ، تاکنون اوضاع جالبی در رئال مادرید نداشته است. با این حال به نظر زندگی شخصی او، به...