پوکریکا

انتشار عکس سکسی برای بازاریابی سایت پوکریکا توسط ملیکا رضوی

ملیکا رضوی در کارنامه خود افتخاراتی نظیر دختر شایسه ایران در سال 2016، منتخب تناسب اندام جهان 2016 و...

ملیکا رضوی-پوکریکا

سایت شرط بندی پوکریکا (Pokerika) ملیکا رضوی

با یکی از جدی‌ترین سایت‌های شرط بندی ایرانی فعال در حوزه پوکر روبرو هستیم.

ملیکا رضوی-سایت شرط بندی

ملیکا رضوی پوکرباز ایرانی، سایت پوکریکا را با مجوز جهانی راه می‌اندازد

باید منتظر ماند و دید آیا وعده رضوی جامه عمل می‌پوشاند؟