پیتر کراوچ

ناگور آرانبورو؛ همسر ژابی آلونسو

ناگور، همسر ژابی آلونسو برعکس بسیاری از زنان فوتبالیست‌ها به خاطرش هیکل جذاب یا لباس‌های چسبان خود معروف نیست....