پیر امریک اوبامیانگ

پیر امریک اوبامیانگ-الکساندر لاکازت-آرسنال

راهنمای پیش بینی آرسنال (فصل 20-2019)

آرسنال، سال‌های جالبی را سپری نمی‌کند اما برای شرط بندی می‌توان از این عدم اقتدار توپچی‌ها استفاده کرد و...