تاریخ:آگوست 5, 2021

پیش بینی ایتالیا

پیش بینی لیتوانی و ایتالیا

پیش بینی لیتوانی و ایتالیا در مقدماتی جام جهانی 2022

پیش بینی بلغارستان و ایتالیا

پیش بینی بلغارستان و ایتالیا در مقدماتی جام جهانی 2022

پیش بینی ایتالیا و ایرلند شمالی

پیش بینی ایتالیا و ایرلند شمالی در مقدماتی جام جهانی 2022

بوسنی-ایتالیا

پیش بینی بازی بوسنی و ایتالیا در لیگ ملت های اروپا

لهستان-ایتالیا

پیش بینی بازی ایتالیا و لهستان در لیگ ملت های اروپا

ایتالیا-استونی

پیش بینی بازی ایتالیا و استونی در بازی دوستانه

ایتالیا-هلند

پیش بینی فوتبال؛ ایتالیا و هلند در لیگ ملت‌ها

لهستان-ایتالیا

پیش بینی فوتبال؛ لهستان و ایتالیا در لیگ ملت‌ها

بلوتی-ایتالیا

پیش بینی فوتبال؛ هلند و ایتالیا در لیگ ملت‌ها

ایتالیا-بوسنی

پیش بینی فوتبال؛ ایتالیا و بوسنی در لیگ ملت‌ها