پیش بینی فولاد

فولاد-استقلال

پیش بینی فوتبال؛ فولاد خوزستان و استقلال تهران

سرانجام بازی های لیگ برتر ایران در میان کرونا، با بازی فولاد خوزستان و استقلال تهران آغاز می شود...