پیش بینی نتایج لیون

لیون-یوونتوس

راهنمای پیش بینی لیون (فصل 20-2019)

سیلوینیو در میانه فصل اخراج شد و رودی گارسیا جای وی را گرفت ولی لیونِ فصل جاری حداقل در...