چهاربرگ

ورق-پاسور-شاه-آس

بررسی بازی پاسور (چهاربرگ) در سایت حضرات

بازی چهاربرگ در بسیاری از خانه‌های ایرانی، همپای حکم، گرم‌کننده دورهمی‌های خانوادگی است. اگر احساس می‌کنید در انجام این...