تاریخ:نوامبر 29, 2021
بازی کازینو هولدم

بررسی و آموزش بازی کازینو هولدم (Casino Hold’em)

مقدمه

کازینو هولدم یکی از انواع بازی پوکر است که به تگزاس هولدم شبیه است. این بازی در کشور‌های مصر، روسیه، آفریقای جنوبی، هلند، لاتویا، استونی، ایرلند، مراکش، مالت، اوکراین، پاناما و رومانی رواج دارد. کازینو هولدم همچنین در کازینو‌هایی که از نرم افزار‌های Playtech، RealTime Gaming ،Net Gaming، Gamesys و Galewind استفاده می‌کنند به صورت آنلاین در دسترس است.

کازینو هولدم با نام کازینو هولدم باز (Casino Hold ‘Em Open) نیز شناخته می‌شود. با این اسم، قوانین بازی تغییر نمی‌کند فقط کارت‌های رو به پشت بازیکن به صورت نمایان به او داده می‌شوند. در کازینو هولدم معمولی، بازیکن آن کارت‌ها را به پشت دریافت می‌کند. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین بازی کازینو هولدم

۱- بازی با بستن شرط آنته (ante) شروع می‌شود.  همچنین یک ساید بت در این بازی وجود دارد که نام پروگرسیو جک پات (Progressive Jackpot) است.

۲- دیلر به خود و بازیکن ۲ کارت به پشت می‌دهد و ۳ کارت مشترک (Community card) را روی میز قرار می‌دهد.

۳- هر بازیکن باید تصمیم بگیرید که فولد (fold) یا کال (call) کند. اگر بازیکن فولد کند، شرط آنته و کارت‌های خود را از دست می‌دهد. اگر او کال کند، مبلغی که وارد پات می‌کند باید ۲ برابر مبلغ شرط آنته باشد.

۴- سپس دیلر ۲ کارت مشترک دیگر روی میز قرار می‌دهد تا در مجموع ۵ کارت مشترک روی میز باشد.

۵- دست دیلر باید حداقل یک جفت ۴ داشته باشد بتواند بازی کند. اگر دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد، شرط آنته بر اساس جدول میزان پرداختی که در ادامه خواهد آمد برنده می‌شود. به همین ترتیب، مبلغ شرط کال نیز به بازیکن بازگردانده می‌شود.

۶- اگر دست دیلر واجد شرایط بازی و از دست بازیکن بالاتر باشد، بازیکن هر دو شرط آنته و کال خود را می‌بازد.

۷- اگر دست دیلر واجد شرایط بازی و از دست بازیکن پایین تر باشد، شرط آنته طبق جدول پرداختی که در ادامه خواهد آمد برنده شده و شرط کال به نسبت ۱ به ۱ برنده می‌شود.

۸- اگر دست دیلر واجد شرایط بازی باشد و با دست بازیکن مساوی شود، مبلغ دو شرط آنته و کال به بازیکن بازگردانده می‌شود.

۹- توجه کنید که ساید بت پروگرسیو جک پات بر اساس دست ۷ کارتی بازیکن پرداختی دارد. حتی اگر بازیکن فولد کند یا از دیلر ببازد این ساید بت فعال می‌ماند. در ادامه با میزان پرداختی این شرط بیشتر آشنا خواهید شد.

میزان پرداختی شرط آنته

این شرط در کازینو‌های مختلف پرداختی متفاوتی دارد. در زیر میزان پرداختی‌های مختلف این شرط آمده است.

 • رویال فلاش: ۲۰ به ۱ | ۲۵ به ۱ | ۱۰۰ به ۱ | ۱۰۰ به ۱
 • استریت فلاش: ۲۰ به ۱ | ۲۵ به ۱ | ۲۰ به ۱ | ۴۹ به ۱
 • فور آو ا کایند: ۱۲ به ۱| ۱۰ به ۱ |  ۱۰ به ۱ | ۱۷ به ۱
 • فول هاوس: ۳ به ۱ |  ۳ به ۱ |  ۳ به ۱
 • فلاش: ۲ به ۱ |  ۲ به ۱ | ۲ به ۱
 • دست‌های دیگر: ۱ به ۱ | ۱ به ۱ | ۱ به ۱

هشداری در مورد هولدم کارائیبی

 توجه داشته باشید که RealTime Gaming یک بازی شبیه کازینو هولدم دارد که هولدم کارائیبی نام دارد. در این بازی در صورتی دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد شرط آنته به نسبت ۱ به ۱ برنده می‌شود. در حالی که در کازینو هولدم پرداختی‌ها متفاوت است. لازم به ذکر است که آن‌ها هیچ کجای قوانین خود نگفته‌اند که پرداختی شرط آنته در صورت واجد شرایط نبودن دست دیلر ۱ به ۱ می‌باشد.

تحلیل شرط‌های بازی کازینو هولدم

کازینو هولدم آنلاین
کازینو هولدم آنلاین

در ادامه میزان پرداختی، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه را در تمام حالات بازی کازینو هولدم خواهید دید. این جدول بر اساس میزان پرداختی شرط آنته که در اکثر کازینو‌ها رایج است تنظیم شده. میزان برتری کازینو طبق این جدول پرداختی ۲/۱۶ درصد است.

میزان پرداختی

 • برد بازیکن با رویال فلاش: ۱۰۲ به ۱
 • بازیکن رویال فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۰۰ به ۱
 • برد بازیکن با استریت فلاش: ۲۲ به ۱
 • بازیکن استریت فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۲۰ به ۱
 • برد بازیکن با فور آو ا کایند: ۱۲ به ۱
 • بازیکن فور آو ا کایند داشته باشد، دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۰ به ۱
 • بُرد بازیکن با فول هاوس: ۵ به ۱
 • بُرد بازیکن با فلاش: ۴ به ۱
 • برد بازیکن با استریت یا پایین تر: ۳ به ۱
 • بازیکن فول هاوس داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۳ به ۱
 • بازیکن فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۲ به ۱
 • دست بازیکن استریت یا پایین تر باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱ به ۱
 • مساوی: ۰
 • بازیکن فولد کند ۱-
 • باخت بازیکن: ۳-

احتمالات

 • برد بازیکن با رویال فلاش: ۰/۰۲۶ درصد
 • بازیکن رویال فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۰۰۴ درصد
 • برد بازیکن با استریت فلاش: ۰/۰۲۱ درصد
 • بازیکن استریت فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۰۳۹ درصد
 • برد بازیکن با فور آو ا کایند: ۰/۱۴ درصد
 • بازیکن فور آو ا کایند داشته باشد، دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۰۳۳ درصد
 • بُرد بازیکن با فول هاوس: ۲/۱۱ درصد
 • بَُرد بازیکن با فلاش: ۱/۸۱ درصد
 • بُرد بازیکن با استریت یا پایین تر: ۲۳/۱۰ درصد
 • دست بازیکن فول هاوس باشدو دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۸۸ درصد
 • دَست بازیکن فلاش داشته دست و دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۶۰ درصد
 • دست بازیکن استریت یا پایین تر باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۹/۸۳ درصد
 • مساوی: ۲/۴۳ درصد
 • بازیکن فولد کند: ۱۸ درصد
 • باخت بازیکن: ۳۱/۷۸ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • برد بازیکن با رویال فلاش: ۰/۲۷ درصد
 • بازیکن رویال فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۴۳ درصد
 • برد بازیکن با استریت فلاش: ۰/۴۷ درصد
 • بازیکن استریت فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۷۸ درصد
 • برد بازیکن با فور آو ا کایند: ۱/۷۸ درصد
 • بازیکن فور آو ا کایند داشته باشد، دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۳۲ درصد
 • بُرد بازیکن با فول هاوس: ۱۰/۵۹ درصد
 • برد بازیکن با فلاش: ۷/۲۶ درصد
 • برد بازیکن با استریت یا پایین تر: ۶۹/۳۱ درصد
 • دست بازیکن فول هاوس باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۲۶ درصد
 • دست بازیکن فلاش باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱/۲۱ درصد
 • بازیکن استریت یا پایین تر داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۹/۸۵ درصد
 • مساوی: ۰ درصد
 • بازیکن فولد کند: ۱۸- درصد
 • باخت بازیکن: ۹۵/۳۱- درصد

تحلیل بازی‌ کازینو هولدم در کازینو‌های اینترنتی

در ادامه میزان پرداختی، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه در بازی کازینو هولدم آمده است. این جدول بر اساس میزان پرداختی شرط آنته در کازینو‌های آنلاین به ویژه آن‌هایی که از نرم افزار‌ Gamesys N.V استفاده می‌کنند تنظیم شده. این بازی در این نرم افزار “کازینو هولدم بدون برتری کازینو” نام دارد. همانطور که خواهید عبارت “بدون برتری کازینو” گمراه کننده است. چراکه بازیکن باید در هربار شرط بندی ۱۰ درصد کمیسیون پرداخت کند. بر اساس محاسبات ما، برتری کازینو در این بازی ۰/۳۵ درصد بوده که مقدار کمی است.

میزان پرداختی

 • برد بازیکن با رویال فلاش: ۱۰۲ به ۱
 • بازیکن رویال فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۰۰ به ۱
 • برد بازیکن با استریت فلاش: ۵۱ به ۱
 • بازیکن استریت فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۴۹ به ۱
 • برد بازیکن با فور آو ا کایند: ۱۹ به ۱
 • بازیکن فور آو ا کایند داشته باشد، دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۷ به ۱
 • بُرد بازیکن با فول هاوس: ۵ به ۱
 • برد بازیکن با فلاش: ۴ به ۱
 • برد بازیکن با استریت یا پایین تر: ۳ به ۱
 • دست بازیکن فول هاوس باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۳ به ۱
 • دست بازیکن فلاش باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۲ به ۱
 • دَست بازیکن استریت یا پایین تر باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱ به ۱
 • مساوی: ۰
 • بازیکن فولد کند ۱-
 • باخت بازیکن: ۳-

احتمالات

 • برد بازیکن با رویال فلاش: ۰/۰۰۲۶ درصد
 • بازیکن رویال فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۰۰۴ درصد
 • برد بازیکن با استریت فلاش: ۰/۰۲۱ درصد
 • بازیکن استریت فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۰۳۹ درصد
 • برد بازیکن با فور آو ا کایند: ۰/۱۴ درصد
 • بازیکن فور آو ا کایند داشته باشد، دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۰۳۳ درصد
 • بُرد بازیکن با فول هاوس: ۲/۱۱ درصد
 • برد بازیکن با فلاش: ۱/۸۱ درصد
 • برد بازیکن با استریت یا پایین تر: ۲۳/۱۰ درصد
 • دست بازیکن فول هاوس باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۸۸ درصد
 • بازیکن فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۶۰ درصد
 • بازیکن استریت یا پایین تر داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۹/۸۳ درصد
 • مساوی: ۲/۴۴ درصد
 • بازیکن فولد کند: ۱۷/۹۲ درصد
 • باخت بازیکن: ۳۱/۸۳ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • برد بازیکن با رویال فلاش: ۰/۲۷ درصد
 • بازیکن رویال فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۴۳ درصد
 • برد بازیکن با استریت فلاش: ۱/۱۰ درصد
 • بازیکن استریت فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۹/۳ درصد
 • برد بازیکن با فور آو ا کایند: ۲/۸۴ درصد
 • بازیکن فور آو ا کایند داشته باشد، دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۰/۰۵۵ درصد
 • بُرد بازیکن با فول هاوس: ۱۰/۵۹ درصد
 • برد بازیکن با فلاش: ۷/۲۷ درصد
 • برد بازیکن با استریت یا پایین تر: ۶۹/۳۵ درصد
 • دست بازیکن فول هاوس باشد و دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۲۶/۵ درصد
 • بازیکن فلاش داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱/۲۱ درصد
 • بازیکن استریت یا پایین تر داشته باشد دست دیلر واجد شرایط بازی نباشد: ۱۹/۸۶ درصد
 • مساوی: ۲/۴۳ درصد
 • بازیکن فولد کند: ۱۷/۹۳- درصد
 • باخت بازیکن: ۹۵/۵۰- درصد

استراتژی بازی کازینو هولدم

متاسفانه راه ساده‌ای برای محاسبه بهترین استراتژی برای این بازی وجود ندارد. اما می‌توان گفت در یک استراتژی کارآمد، بازیکن در ۸۲ درصد مواقع رِیز (raise) می‌کند. بنابراین در ۱۸ درصد باقی مانده که دست بازیکن بد است، او باید فولد کند. این مواقع معمولا زمان‌هایی است که بازیکن ۲ کارت عدد و پایین دارد که نه با کارت‌های فلاپ و نه با دیگر کارت‌های بازیکن دستی مانند فلاش یا استریت درست نمی‌کند.

ساید بت‌های کازینو هولدم

همانطور که گفتیم تنها ساید بت بازی کازینو هولدم +AA نام دارد. پرداختی این شرط بر اساس ارزش دست بازیکن پس از فلاپ می‌باشد. این ساید بت ۳ نوع جدول پرداختی دارد که به صورت جداگانه آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. در ادامه جدول‌های میزان پرداختی ساید بت +AA آمده است.

پرداختی ساید بت +AA (جدول شماره ۱)

 • رویال فلاش: ۲۵ به ۱
 • استریت فلاش ۲۵ به ۱
 • فور آو ا کایند: ۲۵ به ۱
 • فول هاوس: ۲۵ به ۱
 • فلاش: ۲۵ به ۱
 • استریت: ۷ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۷ به ۱
 • دو جفت: ۷ به ۱
 • جفت آس: ۷ به ۱
 • برتری کازینو: ۶/۴۰ درصد

پرداختی ساید بت +AA (جدول شماره ۲)

 • رویال فلاش: ۱۰۰ به ۱
 • استریت فلاش ۵۰ به ۱
 • فور آو ا کایند: ۴۰ به ۱
 • فول هاوس: ۳۰ به ۱
 • فلاش: ۲۰ به ۱
 • استریت: ۷ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۷ به ۱
 • دو جفت: ۷ به ۱
 • جفت آس: ۷ به ۱
 • برتری کازینو: ۶/۲۶ درصد

پرداختی ساید بت +AA (جدول شماره ۳)

 • رویال فلاش: ۱۰۰ به ۱
 • استریت فلاش ۵۰ به ۱
 • فور آو ا کایند: ۴۰ به ۱
 • فول هاوس: ۳۰ به ۱
 • فلاش: ۲۰ به ۱
 • استریت: ۱۰ به ۱
 • تری آو ا کایند: ۸ به ۱
 • دو جفت: ۷ به ۱
 • جفت آس: ۷ به ۱
 • برتری کازینو: ۲/۲۹ درصد

نکته

جدول‌های شماره ۱ و ۲ در کازینو‌های فیزیکی و جدول شماره ۳ در کازینو‌های اینترنتی دارای از نرم افزار Gamesys هستند، استفاده می‌شوند.

مثال

برای نمونه، در زیر نرخ بازگشت سرمایه و احتمالات این شرط که بر اساس پرداختی‌های جدول شماره ۱ است را می‌بینید.

احتمالات
 • رویال فلاش: ۰/۰۰۰۲ درصد
 • استریت فلاش: ۰/۰۰۱۴ درصد
 • فور آو ا کایند: ۰/۰۲۴ درصد
 • فول هاوس: ۰/۱۴۴ درصد
 • فلاش: ۰/۱۹ درصد
 • استریت: ۰/۳۹ درصد
 • تری آو ا کایند: ۲/۱۱ درصد
 • دو جفت: ۴/۷۵ درصد
 • جفت آس: ۳/۲۶ درصد
 • دیگر دست‌ها: ۸۹/۱۲ درصد
نرخ بازگشت سرمایه
 • رویال فلاش: ۰/۰۰۳۸ درصد
 • استریت فلاش: ۰/۰۳۴ درصد
 • فور آو ا کایند: ۰/۶۰۰ درصد
 • فول هاوس: ۳/۶۰ درصد
 • فلاش: ۴/۹۱ درصد
 • استریت: ۲/۷۴ درصد
 • تری آو ا کایند: ۱۴/۷۸ درصد
 • دو جفت: ۳۳/۲۷ درصد
 • جفت آس: ۲۲/۷۵ درصد
 • دیگر دست‌ها: ۸۹/۱۲- درصد

تحلیل شرط پروگرسیو جک پات

پرداختی شرط پروگرسیو جک پات (Progressive Jackpot) فقط بر اساس دو کارت به پشت بازیکن و ۵ کارت مشترک روی میز می‌باشد.  مهم نیست که بازیکن فولد کند یا از دیلر ببازد، در هر صورت این شرط فعال می‌ماند. در صورتی که کارت‌های مشترک (به تنهایی) رویال فلاش یا استریت فلاش درست کنند، همه بازیکنانی که این شرط را انتخاب کرده‌اند مبلغ برنده شده را بین هم تقسیم می‌کنند. لازم به ذکر است که در این شرط به مجموع مبالغی که در این شرط وارد می‌شود جک پات گفته می‌شود.

در ادامه، میزان پرداختی، احتمالات و نرخ بازگشت سرمایه این شرط آمده است. بنابراین مشخصا نرخ بازگشت سرمایه در دو جایزه برتر بستگی به اندازه جک پات دارد.

میزان پرداختی

 • رویال فلاش: جک پات
 • استریت فلاش: ۱۰ درصد جک پات
 • فور آو ا کایند: ۱۰۰ دلار
 • فول هاوس: ۱۰ دلار
 • دیگر دست‌ها: ۰ دلار

احتمالات

 • رویال فلاش: ۰/۰۰۳۲ درصد
 • استریت فلاش: ۰/۰۲۷ درصد
 • فور آو ا کایند: ۰/۱۶ درصد
 • فول هاوس: ۲/۵۹ درصد
 • دیگر دست‌ها: ۹۷/۲۰ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • رویال فلاش: بستگی به اندازه جک پات دارد.
 • استریت فلاش: بستگی به اندازه جک پات دارد.
 • فور آو ا کایند: ۱۶/۸۱ درصد
 • فول هاوس: ۲۵/۹۵
 • دیگر دست‌ها: ۰ درصد

تحلیل شرط جامبو جک پات

در کازینو هولدم یک پروگرسیو جک پات دیگر وجود دارد که نام آن جامبو جک پات (Jumbo Jackpot) است. در جدول زیر، احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه این شرط بررسی شده.

میزان پرداختی

 • اِستریت فلاش ۷ کارتی: بستگی به اندازه جک پات دارد.
 • استریت فلاش ۶ کارتی: ۵ هزار دلار
 • استریت ۵ کارتی: ۲۵۰ دلار
 • فور آو ا کایند: ۵۰ دلار
 • فول هاوس: ۵ دلار
 • فلاش: ۴ دلار
 • استریت: ۲ دلار
 • دیگر دست‌ها: ۰

احتمالات

 • اِستریت فلاش ۷ کارتی: ۰/۰۰۰۰۰۲۴ درصد
 • استریت فلاش ۶ کارتی: ۰/۰۰۰۵۶ درصد
 • استریت ۵ کارتی: ۰/۰۳۰ درصد
 • فور آو ا کایند: ۰/۱۶۸ درصد
 • فول هاوس: ۲/۵۹ درصد
 • فلاش: ۳/۰۲۵ درصد
 • استریت: ۴/۶۱ درصد
 • دیگر دست‌ها: ۸۹/۵۵ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • اِستریت فلاش ۷ کارتی: بستگی به اندازه جک پات دارد.
 • استریت فلاش ۶ کارتی: ۲/۸۱ درصد
 • استریت ۵ کارتی: ۷/۶۲ درصد
 • فور آو ا کایند: ۸/۴۰ درصد
 • فول هاوس: ۱۲/۹۸ درصد
 • فلاش: ۱۲/۱۰ درصد
 • استریت: ۹/۲۳ درصد
 • دیگر دست‌ها: ۰ درصد

نکته

همانطور که گفتیم، مبلغ پرداختی جایزه‌های برتر، به اندازه جک پات بستگی دارد. اما به طور کلی، در بقیه برد‌ها، نرخ بازگشت سرمایه بازیکن معمولا تا ۵۸ درصد هم بالا می‌رود. به ازای هر ۱۰۰ هزار دلار که وارد جک پات می‌شود، نرخ بازگشت سرمایه در هر برد دیگر ۲ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین در یک چک پات با ملبغ ۱ میلیون ۹ هزار دلار، نرخ بازگشت سرمایه ۱۰۹ درصد می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *