تاریخ:دسامبر 8, 2022
بازی کارتی سیسرا

آموزش بازی کارتی سیسرا (Cicera)

بازی کارتی سیسرا یک بازی کارتی ایتالیایی که روش انجام آن بسیار ساده است. در این بازی از 52 ورق استفاده می‌شود برعکس اکثر بازی‌های کارتی ایتالیایی که با 40 کارتی بازی می‌شود. ما در این مطلب به معرفی بازی کارتی سیسرا می‌پردازیم.

بازیکنان

این بازی به صورت چهار نفره انجام می‌شود. چهار بازیکن باید دو تیم دو نفره تشکیل دهند و روبروی یکدیگر بنشینید. برخلاف دیگر بازی‌های ایتالیایی در این بازی هم گروهی‌ها تغییر نمی‌کنند و در کل تایم بازی ثابت هستند.

کارت‌ها در بازی کارتی سیسرا

در این بازی کارتی ایتالیایی از 52 ورق استاندارد استفاده می‎‌شود. البته در ایتالیا بازیکنان از ورق‌های مخصوص برای انجام این بازی استفاده می‌کنند.

پخش کارت‌ها

اولین دیلر در بازی کارتی سیسرا به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. بعد از هر دست، به بازیکن سمت راست پاس داده می‌شود. دیلر کارت‌ها را بُر می‌زند و به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد.

به هر بازیکن یک بسته ورق 12 کارتی رو به پایین داده می‌شود. پخش کارت‌ها در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و از بازیکن سمت راست دیلر پخش کارت‌ها آغاز می‌گردد. سپس چهار کارت رو به بالا در وسط میز قرار می‌گیرد. بازیکنان باید 12 کارت خود را برمی‌دارند و به آن‌ها نگاه می‌کنند.

نحوه انجام بازی

بازی از بازیکن سمت راست دیلر آغاز می‌گردد و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت تا زمانی که بازیکنان همه کارت‌های خود را بازی کنند ادامه می‌یابد.

یک نوبت شامل بازی کردن یک کارت توسط بازیکن و برداشتن یک یا چند کارت روی میز می‌شود. در صورتی که در یک نوبت بازیکنی یک یا چند کارت از روی میز بردارد باید آن را به پشت مقابل یکی از اعضای تیم قرار گیرد تا تعداد بردهای هر گروه مشخص گردد. در صورتی که بازیکن نتواند یا نخواهد کارتی از روی میز دریافت کند، کارت بازیکن به رو روی میز باقی می‌ماند. پس از اتمام بازی یک بازیکن، نوبت بازیکن بعدی که این مراحل را طی کند.

کارت‌های 1 تا 10 ارزشی برابر با رتبه خود دارند. به عنوان مثال کارت ده ارزشی برابر با 10 یا کارت شش ارزشی برابر با 6 و غیر دارند. کارت‌های تصویر از نظر عددی ارزشی ندارند.

قوانین ضبط کارتی در بازی سیسرا

قوانین ضبط کارت‌های وسط میز به شرح زیر است:

  • اگر رتبه کارت بازیکن با رتبه کارت وسط میز مطابقت داشته باشد، بازیکن این امکان را دارد که کارت وسط میز را ضبط کند.
  • اگر کارت اعدادی بازی شود که ارزش آن برابر با مجموع مقادیر جمع‌آوری دو یا چند کارت وسط میز باشد، بازیکن می‌تواند آن مجموعه از کارت‌های وسط میز را ضبط کند.
  • در صورتی که بیش از یک حالت برای گرفتن کارت وجود داشته باشد. یعنی اینکه کارت بازی شده با بیش از یک کارت وسط میز مطابقت داشته باشد یا بیش از یک مجموعه وجود داشته باشد که ارزش آن با کارت بازی شده مساوی باشد، بازیکن باید یک کارت یا یک مجموعه را برای گرفتن انتخاب کند. در مجموعه در هر نوبت بازیکنان فقط یک انتخاب دارند.
  • اگر کارت بازی شده با هیچ کارت روی میز یا مجموع کارت‌های مطابقت نداشته باشد، در این صورت هیچ ضبطی وجود ندارد و کارت بازی شده رو به بالا روی میز می‌ماند.

قوانین بازی

نکات مهم قابل توجه:

  • هیچ اجباری برای بازی کردن کارتی که باعث گرفتن می‌شود وجود ندارد. تنها قانون بازی این است که بازیکنان صرفا یک کارت را بر روی میز قرار دهند.
  • حتی اگر کارتی بازی می‌کنید که می‌تواند کارت را ضبط کند، ضبط اختیاری است و می‌توانید به سادگی کارت بازی را بدون گرفتن کارت جدید به کارت‌های دیگر روی میز اضافه کنید.
  • اگر کارتی هم با یک کارت و هم با مجموع کارت‌های روی میز مطابقت داشته باشد، بازیکن می‌تواند انتخاب کند که تک کارت بگیرد یا گروه.
  • کارت‌های چهره فقط می‌توانند کارت‌های چهره با رتبه یکسان را بگیرند. به عنوان مثال کارت شاه فقط می‌تواند کارت‌های شاه را بگیرد. آن‌ها نمی‌توانند مجموعه‌ای از کارت‌ها را بگیرند که مجموع آن‌ها به 13 می‌رسد.
  • بعد از بازی کردن همه کارت‌ها، آخرین بازیکنی که کارت ضبط کرده است، کارت های رو به بالا باقی مانده روی میز را نیز می‌گیرد.

امتیازدهی

در پایان بازی کارتی سیسرا، بازیکنان با توجه به تعداد دست‌‌های و نوع کارت‌های که بدست آورند، امتیاز کسب می‌کنند. شرح امتیادهی به صورت زیر است:

کارت‌ها

هر تیمی که اکثر کارت‌ها را گرفته باشد، دو امتیاز کسب می‌کند. اگر تعداد کارت‌های که هر دو تیم برنده شده‌اند یکسان باشد امتیاز تعلق نمی‌گیرد.

خال دل

هر تیمی که کارت‌های بیشتری از خال دل داشته باشد، یک امتیاز برنده می‌شود.

ناپولا

اگر یک تیم آس، دو و سه دل را بدست آورده باشد، تعداد امتیازی برابر با بالاترین کارت دل که به‌دست آورده‌ است، را کسب می‌کند. توجه کنید ترتیب کارت‌ها باید پیوسته باشد. برای مثال اگر کارت آس، 2، 3، 4، 5، 6 و 8 دل را تیمی کسب کند، 6 امتیاز به خاطر کارت 6 بدست می‌آورد. این امتیاز مازاد بر امتیاز کارت خال دل است.

کارت سرباز

تیمی که کارت سرباز گشنیز را دریافت کند یک امتیاز بدست می‌آورد.

امتیازات دیگری که در طول بازی می‌توان بدست آورد:

اسکوپ

وقتی بازیکنی با کارتی بازی می‌کند که تمام کارت‌های وسط میز را جمع می‌کند و میز خالی می‌نمائید یک امتیاز برای جارو کردن یا اسکوب بدست می‌آورد.

پیکادا

اگر بازیکن با کارتی بازی کند که بازیکن قبلی نیز با کارتی با همان رتبه بازی کرده باشد، یک امتیاز برای پیکادا بدست می‌آورد.

تشبیهی

شما یک امتیاز برای برد یک مجموع کارت از یک خال بدست می‌آورید. یعنی کارتی که بازی کنید و کارت‌هایی که از روی میز می‌گیرید همه متعلق به یک خال باشند. به عنوان مثال کارت‌های 3 و 4 گشنیز روی میز هستند و بازیکن با 7 گشنیز کارت‌ها را جمع کند.

کوادریگلیا

اگر کارتی را بازی کنید که مجموعه‌ای از سه یا چند کارت را از روی میز جمع کند، یک امتیاز برای کوادریگلیا به دست می‌آورید.

کسب بیش از یک امتیاز با یک بازی امکان پذیر است. به عنوان مثال، اگر کارت 2، 3 و 4 دل روی میز باشند و شما آن‌ها را با 9 دل جمع کنید، دو امتیاز به دست می‌آورید، یکی برای تشبیهی و دیگری برای کوادریگلیا است. اگر آن‌ها تنها کارت‌های روی میز بودند، امتیاز سوم را نیز برای اسکوپ کسب می‌کردید. به همین ترتیب، اگر بازیکن قبلی یک کارت روی میز خالی بازی کند و شما کارتی با همان رتبه دارید، می‌توانید کارت بازی شده را بگیرید و دو امتیاز، یکی برای اسکواپ و دیگری برای پیکادا دریافت کنید.

این امکان برای دیلر وجود دارد که با آخرین بازی، یک اسکوپ را به ثمر برساند، اما تنها در صورتی که آخرین کارت بازی واقعاً کارت‌های لازم را با تطبیق یا اضافه کردن به دست آورد. جمع‌آوری کارت‌های باقیمانده به دلیل اینکه با آخرین بازی خود یک کارت گرفته‌اید، امتیاز اضافی ندارد.

برنده شدن در بازی

اولین تیمی که در پایان یک دست 51 امتیاز یا بیشتر داشته باشد برنده است. اگر هر دو طرف در یک دست به 51 برسند، طرفی که امتیاز بیشتری دارد برنده می‌شود. اگر هر دو برابر هستند، دست‌های بیشتری را بازی کنید تا زمانی که یک طرف امتیاز بیشتری در انتهای یک دست داشته باشد.

تغییرات در بازی کارتی سیسرا

در یک نوع از بازی کارتی سیسرا به جای اینکه همه 12 کارت را به طور همزمان دیلر پخش کند، ممکن است کارت‌ها یک، دو یا سه‌تایی در یک زمان پخش شوند.

یک نوع دیگر از بازی نیز وجود دارد که در ابتدا شش کارت به هر بازیکن داده می‌شود و چهار کارت روی میز رو به بالا قرار می‌گیرد. 24 کارت باقیمانده کنار گذاشته می‌شوند تا زمانی که همه شش کارت اول خود را بازی کنند. سپس بقیه کارت‌ها پخش می‌شود، به طوری که هر بازیکن یک دست شش کارت جدید داشته باشد، و بازی تا زمانی که همه کارت‌ها بازی شود ادامه می‌یابد.

مطالب مرتبط: “آموزش بازی کارتی 28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *