تاریخ:آگوست 19, 2022
تاس 777

آموزش بازی کازینویی تاس ۷۷۷ (Dice 777)

مقدمه

تاس ۷۷۷ یک بازی کازینویی منحصر به فرد است که توسط شرکت Art of Games، برای کازینوهای اینترنتی ارائه شده. این شرکت از تامین کنندگان نرم افزار برای کازینوی‌های آنلاین است. این یک بازی ساده بر اساس شانس است که  نتیجه آن را پرتاب دو تاس مشخص می‌کند.

 بخش هیجان انگیز این است اگر مجموع ۲ تاس ۷ بشود، بازیکن یک دور دیگر به عنوان پاداش تاس می‌ریزد. اگر مجموع دو تاس برای ۲ بار دیگر  ۷ باشد، بازیکن ۳۰ برابر شرط خود برنده می‌شود. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین بازی تاس ۷۷۷

۱- این بازی بر اساس مجموع عددی است که دو تاس نشان می‌دهند.

۲- معمولا نتیجه همه شرط‌ها، به جز شرط ۷۷۷، با یک بار تاس ریختن مشخص می‌شود.

۳- اگر مجموع دو تاس ۷ شود، دور جایزه آغاز می‌شود. در دور جایزه، بازیکن مجددا تاس می‌ریزد. اگر هر عددی به جز ۷ بیاید، دور جایزه تمام می‌شود و بازیکن چیزی از دور جایزه برنده نمی‌شود. اما اگر مجموع دو تاس ۷ بشود، بازیکن یک بار دیگر می‌تواند تاس بریزد. اگر در سومین تاس ریختن بازیکن ۷ بیاورد، او به میزان ۳۰ برابر شرط خود برنده می‌شود. در دور جایزه، اضافه کردن شرط جدید مجاز نیست.

قوانین شرط‌ها

۴- شرط‌های بازی تاس ۷۷۷ به ترتیب زیر هستند.

 • مجموع تاس‌ها ۳ به پایین: اگر مجموع دو تاس ۳ یا ۲ باشد بازیکن به نسبت ۱۰ به ۱ برنده می‌شود
 • مجموع تاس‌ها ۴ به پایین: اگر مجموع دو تاس بین ۲ تا ۴ باشد بازیکن به نسبت ۵ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۵ به پایین: اگر مجموع دو تاس بین ۲ تا ۵ باشد بازیکن به نسبت ۳ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۶ به پایین: اگر مجموع دو تاس بین ۲ تا ۶ باشد بازیکن به نسبت ۲ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۷ شود: اگر مجموع دو تاس ۷ بشود، بازیکن به نسبت ۵ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۸ به بالا: اگر مجموع دو تاس بین ۸ تا ۱۲ باشد بازیکن به نسبت ۲ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۹ به بالا: اگر مجموع دو تاس بین ۹ تا ۱۲ باشد بازیکن به نسبت ۳ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۱۰ به بالا: اگر مجموع دو تاس بین ۱۰ تا ۱۲ باشد بازیکن به نسبت ۵ به ۱ برنده می‌شود.
 • مجموع تاس‌ها ۱۱ به بالا: اگر مجموع دو تاس بین ۱۱ و ۱۲ باشد بازیکن به نسبت ۱۰ به ۱ برنده می‌شود.
 • سه بار تاس ریختن ۷: اگر بازیکن ۳ بار پشت سر هم ۷ بیاورد به نسبت ۱۸۰ به ۱ برنده می‌شود. علاوه بر این، بازیکن ۳۰ برابر شرط خود برنده خواهد شد.

تحلیل شرط‌های بازی تاس ۷۷۷

تاس 777

مجموع تاس ۳ به پایین، مجموع تاس ۱۱ به بالا

در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط‌های مجموع تاس ۳ به پایین، مجموع تاس ۱۱ به بالا بررسی شده‌. چراکه این دو شرط دقیقا احتمالات برابری دارند. میزان نرخ کل بازگشت سرمایه در این دو شرط، ۹۷/۲۲  درصد است. 

میزان پرداختی

 • بونس (سه بار ۷): ۳۰ به ۱
 • برد: ۱۰ به ۱
 • باخت: ۰

احتمالات

 • بونس (سه بار ۷): ۰/۴۶ درصد
 • برد: ۸/۳۳ درصد
 • باخت: ۹۱/۲۰ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • بونس (سه بار ۷): ۱۳/۸۸ درصد
 • برد: ۸۳/۳۳ درصد
 • باخت: ۰

مجموع تاس‌۴ به پایین و مجموع تاس ۱۰ به بالا

در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط‌های مجموع تاس ۴ به پایین، مجموع تاس ۱۰ به بالا بررسی شده‌. چراکه این دو شرط دقیقا احتمالات برابری دارند. میزان نرخ کل بازگشت سرمایه در این دو شرط، ۹۷/۲۲  درصد است. 

میزان پرداختی

 • بونس (سه بار ۷): ۳۰ به ۱
 • برد: ۵ به ۱
 • باخت: ۰

احتمالات

 • بونس (سه بار ۷): ۰/۴۶ درصد
 • برد: ۱۶/۶۶ درصد
 • باخت: ۸۲/۸۷ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • بونس (سه بار ۷): ۱۳/۸۸ درصد
 • برد: ۸۳/۳۳ درصد
 • باخت: ۰

مجموع تاس ۵ به پایین و مجموع تاس ۹ به بالا

در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط‌های مجموع تاس ۵ به پایین و مجموع تاس ۹ به بالا بررسی شده‌. چراکه این دو شرط دقیقا احتمالات برابری دارند. میزان نرخ کل بازگشت سرمایه در این دو شرط، ۹۷/۲۲  درصد است. 

میزان پرداختی

 • بونس (سه بار ۷): ۳۰ به ۱
 • برد: ۳ به ۱
 • باخت: ۰

احتمالات

 • بونس (سه بار ۷): ۰/۴۶ درصد
 • برد: ۲۷/۷۷ درصد
 • باخت: ۷۱/۷۵ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • بونس (سه بار ۷): ۱۳/۸۸ درصد
 • برد: ۸۳/۳۳ درصد
 • باخت: ۰

مجموع تاس ۶ به پایین و مجموع تاس ۸ به بالا

در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط‌های مجموع تاس ۶ به پایین، مجموع تاس ۸ به بالا بررسی شده‌. چراکه این دو شرط دقیقا احتمالات برابری دارند. میزان نرخ کل بازگشت سرمایه در این دو شرط، ۹۷/۲۲  درصد است. 

میزان پرداختی

 • بونس (سه بار ۷): ۳۰ به ۱
 • برد: ۲ به ۱
 • باخت: ۰

احتمالات

 • بونس (سه بار ۷): ۰/۴۶ درصد
 • برد: ۴۱/۶۶ درصد
 • باخت: ۵۷/۸۷ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • بونس (سه بار ۷): ۱۳/۸۸ درصد
 • برد: ۸۳/۳۳ درصد
 • باخت: ۰

مجموع تاس‌ها ۷

در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه زمانی که مجموع تاس‌ها دقیقا ۷ است بررسی شده‌. میزان نرخ کل بازگشت سرمایه در این شرط، ۹۷/۲۲ درصد است. 

میزان پرداختی

 • برد به علاوه بونس: ۳۵ به ۱
 • برد بدون بونس: ۵ به ۱
 • باخت: ۰

احتمالات

 • برد به علاوه بونس: ۰/۴۶
 • برد بدون بونس: ۱۶/۲۰ درصد
 • باخت: ۸۳/۳۳ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • برد به علاوه بونس: ۱۶/۲۰ درصد
 • برد بدون بونس: ۸۱/۰۱ درصد
 • باخت: ۰

شرط ۷۷۷

در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط ۷۷۷ آمده است. در صورت برد این شرط، بازیکن ۱۸۰ به ۱ به علاوه یک بونس ۳۰ برابری (که در مجموع ۲۱۰ به ۱ می‌شود) برنده خواهد شد.

میزان پرداختی

 • برد: ۲۱۰ به ۱
 • باخت: ۰

احتمالات

 • برد: ۰/۴۶ درصد
 • باخت: ۹۹/۵۳

نرخ بازگشت سرمایه

 • برد: ۹۷/۲۲ درصد
 • باخت: ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.