تاریخ:ژوئن 22, 2021
بازی فارو

بازی کازینویی فارو (Faro)

مقدمه

فارو یک بازی آسان و بر پایه شانس است که به یک بسته ورق نیاز دارد. گفته می‌شود این بازی به قرن ۱۷ میلادی و در فرانسه ریشه دارد. فارو وارد انگلستان شد و از طریق نیو اورلینز (New Orleans) وارد ایالات متحده آمریکا شد. این بازی از محبوب ترین بازی‌های قرن ۱۹ در آمریکا بود. اما این محبوبیت کم کم در قرن ۲۰ کمتر شد.

گفته می‌شود که آخرین کازینویی که این بازی را ارائه داده است، کازینو Reno Ramada در دهه ۱۹۸۰ میلادی بوده. حتی در بعضی موز‌ه‌ها و نقاشی‌ها قدیمی این بازی دیده می‌شود. با ادامه این مطب از مجله بخت همراه باشید.

قوانین بازی فارو

۱- پس از بُر زدن ورق‌ها، یک ورق از رو برداشته و آن را نمایان می‌کنیم. این ورق سودا (Soda) نام دارد.

۲- در فهرست زیر شرط‌های فارو آمده است.

 • فلت (Flat): بازیکن می‌تواند روی هر کدام از ورق‌ها شرط ببندد.
 • اسپلیت (Spilt): مثل شرط فلت می‌باشد با این تفاوت که فقط روی دو ورق می‌توان شرط بست.
 • ورق بالا (High Card): بازیکن شرط می‌بندد که  ورق بازنده یا برنده بالاتر باشد.
 • زوج یا فرد: بازیکن شرط می‌بنند که کارت برنده زوج یا فرد باشد.
 • تِرن (Turn): بازیکن روی ترتیب سه ورق آخر در بسته ورق‌ها شرط می‌بندد.

۳- پس از ثبت شدن شرط‌ها، دیلر یک ورق می‌دهد که نام آن ورق بازنده یا Losing Card است.

۴-ورق بعدی که دیلر می‌دهد ورق برنده یا Winning Cart نام دارد.

۵- نتیجه شرط‌ها بر اساس قوانین خاص (که در زیر توضیح داده می‌شوند) مشخص می‌شود.

۶- دیلر با وسیله‌ای چرتکه مانند ورق‌هایی که بازی شده‌اند را علامت گذاری می‌کنند.

۷- بازی تا آخرین ورق در بسته ادامه دارد‌. آخرین ورق Hock نام دارد.

شرط‌های فارو

میز بازی فارو
میز بازی فارو

شرط فلت

در بازی فارو، ۱۳ شرط فلت وجود دارد. هر کدام از آن‌ها برای یک ورق در هر خال است. شرط فلت با رتبه بندی (Ranking) ورق‌ها ارتباط مستقیم دارد. منظور از رتبه بندی، ترتیب ارزش ورق‌ها در یک خال است. مثلا شاه خشت از سرباز خشت بالاتر است اما با شاه پیک یک ارزش دارد.  در ادامه قوانین خاص این شرط آمده است.

۱- اگر ورق‌های “برنده” و “بازنده” رتبه بندی متفاوتی داشته باشند، شرط‌ها روی ورق برنده، برنده شده و شرط‌های ورق بازنده، بازنده می‌شود. شرط‌ها روی دیگر رتبه‌ها مساوی یا Push می‌‌شوند.

۲- اگر ورق برنده و بازنده در رتبه بندی یکی باشند، شرط‌ها روی آن رتبه نیمی از ژتون خود را از دست می‌دهند.

۳- بازیکن می‌تواند ورق برنده و بازنده خود را باهم عوض کند. برای این اقدام او باید یک پِنی (Penny) به پردازد‌. این عمل در بازی فارو کاپر یا Copper نام دارد.

تحلیل‌ شرط فلت

در فهرست زیر، احتمال تمام نتایج شرط فلت در یک بسته ۵۲ عددی ورق آمده است.

 • برد:  ۰/۰۷۲ درصد
 • مساوی: ۰/۸۵ درصد
 • باخت نیمی از شرط: ۰/۰۰۴۵ درصد
 • باخت: ۰/۰۷۲ درصد

میزان House Edge در بازی فارو ۰/۲۳ درصد است. اگر تساوی‌ها را نادیده بگیریم، احتمال باخت در هر بار شرط بستن ۱/۵۲ درصد خواهد بود.

شرط کِیس

شرط کِیس (Case Bet) یعنی بازیکن روی رتبه خاصی را انتخاب کند که فقط یکی از آن در بسته ورق‌ها وجود داشته باشد. از آنجایی که تغییرات دیگری در این شرط وجود ندارد، میزان برتری کازینو نسبت به بازیکن (House Edge) صفر است. چراکه از دست دادن نیمی از ژتون‌ها غیر ممکن است و این تنها برتری کازینو می‌باشد. در صورت بُرد کیس بت، دیلر ۵ درصد کمیسیون دریافت می‌کند.

احتمال برد این شرط به تعداد ورق‌های باقی مانده در بسته ورق‌ها بستگی دارد. هرچه تعداد ورق‌های باقی مانده بیشتر باشد، میزان House Edge کمتر می‌شود. در جدول زیر، احتمال برد این شرط با توجه به تعداد باقی مانده ورق‌ها آمده است.

ورق‌های باقی مانده احتمال تساوی احتمال برد احتمال باخت
49 0.959184 0.020408 0.020408
47 0.957447 0.021277 0.021277
45 0.955556 0.022222 0.022222
43 0.953488 0.023256 0.023256
41 0.951220 0.024390 0.024390
39 0.948718 0.025641 0.025641
37 0.945946 0.027027 0.027027
35 0.942857 0.028571 0.028571
33 0.939394 0.030303 0.030303
31 0.93548 0.03225 0.03225
29 0.93103 0.03448 0.03448
27 0.92592 0.03703 0.03703
25 0.92000 0.04000 0.04000
23 0.91304 0.04347 0.04347
21 0.90476 0.04761 0.04761
19 0.89473 0.05263 0.05263
17 0.88235 0.05882 0.05882
15 0.86666 0.06666 0.06666
13 0.84615 0.07692 0.07692
11 0.81818 0.09090 0.09090
9 0.77777 0.11111 0.11111
7 0.71428 0.14285 0.14285
5 0.60000 0.20000 0.20000
3 0.33333 0.33333 0.33333

شرط اسپلیت

این شرط‌ها را از دموی Wichita Faro بدست آورده‌ایم. شرط اسپلیت مانند شرط فلت است با این تفاوت که روی دو ورق شرط می‌بندید مثلا شاه و بی بی. در زیر احتمالات مختلف این شرط  ( با مثال شاه و بی بی) بررسی شده است.

 • اگر ورق برنده شاه یا بی بی و ورق بازنده هر ورق دیگر باشد،  به نسبت ۱ به ۱ برنده می‌شوید.
 • اگر ورق بازنده شاه یا بی بی و ورق برنده هر ورق دیگر باشد، تمام شرط را با‌خته‌اید.
 • اگر هر دو ورق شاه یا بی بی باشند، نیمی از شرط را می‌بازید.

تحلیل شرط اسپلیت

در فهرست زیر شانس‌های شرط اسپلیت آمده است. میزان House Edge در این شرط ۰/۴۵ درصد است. این میزان در هر شرط برابر است با ۱/۶۵ درصد.

 • برد شرط اسپلیت: ۰/۱۳ درصد
 • مساوی: ۰/۷۲ درصد
 • باخت شرط اسپلیت: ۰/۱۳ درصد
 • باخت نیمی از شرط: ۰/۰۰۹ درصد
 • اگر هیچ کدام از ورق‌های باقی مانده شاه یا بی بی نباشد، شرط مساوی یا Push می‌شود.
 • اگر یک ورق شاه و ورق دیگر بی بی، باشد، شرط مساوی می‌شود.
 • بازیکن می‌تواند در شرط اسپلیت ورق بازنده و برنده را عوض کند (Copper).

شرط ورق بالا

ورق بالا یا High Card شرطی است که در آن ورق آس یک امتیاز دارد و امتیاز ورق‌های ۲ تا ۱۰ بر اساس ارزش پیپ (Pip value) محاسبه می‌شود. سرباز ۱۱ امتیاز، بی بی ۱۲ امتیاز و شاه ۱۳ امتیاز دارد. در این شرط بازیکن انتخاب می‌کند که ورق بازنده یا برنده از دیگری بالاتر باشد. در زیر قوانین این شرط آمده است.

 • ورق برنده از ورق بازنده بالاتر باشد= بازیکن به میزان ۱ به ۱ برنده می‌شود.
 • ورق برنده از ورق بازنده پایین تر باشد= بازیکن شرط را می‌بازد.
 • ورق‌های برنده و بازنده یکی باشند= بازیکن نیمی از شرط خود را می‌بازد.

احتمالات شرط ورق بالا

در فهرست زیر تمام احتمالات و شانس‌های آن‌ها بررسی شده است. میزان House Edge برابر است با ۲/۹۴ درصد.

 • ورق برنده از ورق بازنده بالاتر باشد= ۰/۴۷ درصد
 • ورق برنده و بازنده یکی باشند= ۰/۰۵ درصد
 • ورق برنده از ورق بازنده پایین تر باشد= ۰/۴۷ درصد

شرط‌ها روی ورق بازنده بر عکس می‌باشند. یعنی زمانی برنده می‌شوید که ورق بازنده بالاتر از ورق برنده باشد.

شرط عدد فرد

در شرط عدد فرد، ورق آس یک امتیاز دارد و امتیاز ورق‌های ۲ تا ۱۰ بر اساس ارزش پیپ (Pip value) محاسبه می‌شود. سرباز ۱۱ امتیاز، بی بی ۱۲ امتیاز و شاه ۱۳ امتیاز دارد.

 در زیر  احتمالات و شانس‌های این شرط بررسی شده است.

 • ورق برنده فرد و ورق بازنده زوج باشد= بازیکن به نسبت ۱ به ۱ برنده می‌شود.
 • ورق برنده و بازنده یک رتبه (Rank) باشند= بازیکن نیمی از شرط را می‌بازد.
 • ورق برنده عدد زوج و ورق بازنده عدد فرد باشد= بازیکن می‌بازد.
 • هر دو ورق زوج یا فرد باشند و رتبه متفاوت داشته باشند= مساوی

تحلیل شرط عدد فرد

در فهرست زیر شانس‌ها و نتایج احتمالی این شرط بررسی شده است.

 • برد شرط: ۰/۲۵ درصد
 • باخت نیمی از شرط: ۰/۰۵۸ درصد
 • باخت شرط: ۰/۲۵ درصد

میزان House Edge در این شرط ۲/۹۴ درصد است. اگر تساوی را نادیده بگیریم، احتمال باخت در هر بار شرط ۵/۲۰ درصد است.

شرط عدد زوج

شرط عدد زوج دقیقا بر عکس شرط عدد فرد است. یعنی زمانی برنده می‌شوید که ورق برنده عدد زوج و ورق بازنده عدد فرد باشد. شانس‌های این شرط با شرط عدد فرد دقیقا یکسان است.

شرط تِرن

در شرط تِرن (Turn)، زمانی که تنها سه ورق از رتبه متفاوت باقی مانده است، روی ترتیب آن شرط می‌بندید.

شش شکل ممکن وجود دارد تا این ۳ ورق بدون رتبه تکراری در دسترس باشند. بنابراین شانس بُرد این شرط یک در شش می‌باشد. شانس عادلانه باید پنج در یک می‌بود اما  در صورت برد، به میزان ۴ به ۱ ژتون دریافت خواهید کرد.

در فهرست زیر شانس‌های شرط تِرن آمده است. میزان House Edge در این شرط ۱۶/۷ درصد است.

 • برد شرط= ۰/۱۶ درصد
 • باخت شرط= ۰/۸۳ درصد

استراتژی بازی فارو

توصیه ما این این که در فارو فقط رو دو شرط فلت و کِیس شرط ببندید.

شرط فلت را روی رتبه ورق‌ها  و زمانی ببندید که تنها دو ورق باقی مانده است. دلیل این نوع شرط بندی آن است که احتمال باخت نیمی از شرط با این شرایط بسیار کم است. با اینحال، اگر یک ورق باقی مانده باشد، قانون به کمیسیون ۵ درصد در صورت بُرد باز می‌گردد. باتوجه به ورق‌های باقی مانده، این ممکن است بهتر یا بدتر باشد.

بر اساس این استراتژی، وقتی۲۳ یا ببشتر ورق باقی مانده است شانس شرط فلت بهتر است. زمانی که دقیقا ۲۱ ورق باقی مانده باشد، شانس‌های شرط فلت با کِیس برابر است. با کمتر از ۱۹ ورق باقی مانده در بسته ورق‌های، شانس شرط کِیس بیشتر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *