تاریخ:سپتامبر 28, 2022
بازی کارتی سولو وست

آموزش بازی کارتی سولو وست (solo whist)

بازی کارتی سولو وست (Solo Whist) یک بازی ساده تریکت که در آن مناقصه و کارت حکم وجود دارد. این بازی ارتباط نزدیکی با بازی پیچیده و اکنون منسوخ شده بوستون دارد. سولو وست عمدتا در بریتانیا انجام می‌شود. این بازی از اواخر قرن نوزدهم به این کشور آورده شده است. این بازی تا حدودی در استرالیا و نیوزلند نیز بازی می‌شود.

بازیکنان و کارت‌ها

این بازی به صورت چهار نفره بازی می‌شود و به صورت تکی است. اگر چه ممکن است در طی بازی تیم‌های موقتی مانند یک بازیکن در برابر سه بازیکن یا دو بازیکن در برابر دو بازیکن تشکیل شوند.

در این بازی از یک بسته ورق استاندارد 52تایی استفاده می‌شود. کارت‌های هر خال از بالا به پایین به صورت زیر دسته‌بندی  می‌شوند:

آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2

پخش کارت‌ها در بازی کارتی سولو وست

پخش کارت‌ها، مناقصه و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است. کارت‌ها توسط دیلر به هم ریخته و توسط بازیکن سمت راست دیلر بُر زده می‌شود. سپس دیلر تمام کارت‌ها را می دهد تا همه 13 کارت داشته باشند. کارت‌ها در بسته‌های سه تایی پخش می‌شوند تا زمانی که فقط چهار کارت باقی بماند. این چهار کارت آخر به صورت تکی پخش می‌شوند و دیلر آخرین کارت را رو به بالا می‌چرخاند تا خال حکم مشخص شود. این کارت آشکار شده بخشی از دست دیلر است و می‌تواند توسط دیلر در پایان اولین دور برداشته شود.

مناقصه

بازی از بازیکن سمت چپ دیلر آغاز می‌شود، هر بازیکن ممکن است یک قرارداد را تصویب کند یا پیشنهاد دهد. پیشنهادهای احتمالی به ترتیب صعودی به شرح زیر است:

Prop (پروپ)

امتیاز این مناقصه 1 است. پیشنهاد دهنده متعهده می‌شود که حداقل 8 دور را با شراکت با بازیکن دیگری که هنوز مشخص نشده است برنده شود. این بازیکن برای برنده شدن باید از کارت خال حکم استفاده کند.

Cop  (پلیس)

این مناقصه نیز 1 امتیاز دارد. در واقع این مناقصه پاسخی به مناقصه پروپ است. بازیکن دیگری پیشنهادی را که توسط بازیکن دیگری ارائه شده است می‌پذیرد. اگر پیشنهاد دیگری توسط بازیکنان حریف که بالاتر از پشنهاد اولیه است ارائه نشود. این دو بازیکن خال حکم که در اول مشخص شده را می‌پذیرند. آن‌ها سعی می‌کنند حداقل 8 دور را برنده شوند.

Solo (انفرادی)

این مناقصه 1 امتیاز دارد. پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که حداقل 5 دور از بازی را به تنهایی و با استفاده از خال حکم برنده شود.

Misère

این مناقصه 2 امتیاز دارد. پیشنهاد ‌دهنده متعهد می‌شود که در همه دورها شکست بخورد و به تنهایی بازی کند. بدون اینکه از خال حکم استفاده کند.

Abundance

این مناقصه 3 امتیاز دارد. پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که به تنهایی حداقل 9 دور را برنده شود. خال حکم توسط داوطلب انتخاب می‌شود.

Abundance in Trumps        

این مناقصه 3 امتیاز دارد. پیشنهاد ‌دهنده متعهد می‌شود که حداقل 9 دور را به تنهایی، با استفاده از خال حکم که در ابتدا بازی مشخص شده است، برنده شود.

Misère Ouverte

این مناقصه 4 امتیاز دارد. پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که هیچ دور برنده نشود و به تنهایی و بدون خال حکم بازی کند. پس از اتمام اولین دور، دست پیشنهاد دهنده به صورت رو به بالا روی میز قرار می‌گیرد.

Abundance Declared

این مناقصه 6 امتیاز دارد. پیشنهاد دهنده متعهد می‌شود که تمام 13 دور بازی به تنهایی برنده شود. هیچ خال حکمی وجود ندارد و پیشنهاد دهنده اولین دور را بازی می‌کند.

قوانین مناقصه

اگر هر چهار بازیکن پاس بدهند، کارت‌ها پرتاب می‌شوند و دوباره کارت‌ها توسط دیلر پخش می‌شود. اگر کسی پیشنهاد دهد، بازیکنان بعدی می‌توانند پاس بدهند یا پیشنهاد بیشتر بدهند. مناقصه هر چند بار که لازم باشد در اطراف میز ادامه می‌یابد تا زمانی که قرارداد تسویه شود. یعنی یا یک پروپ و پلیس وجود داشته است و هیچکس پیشنهاد بالاتری نداده باشد، یا کسی یکی از قراردادهای بالاتر را پیشنهاد داده است و سه بازیکن دیگر آن را قبول کنند.

بازیکنی که پیشنهادش قبول شده است نمی‌تواند بعداً در مزایده پیشنهاد دهد، مگر در یک مورد این اتفاق می‌تواند رخ دهد. اگر بازیکن سمت چپ دیلر در ابتدا پاس دهد و تنها پیشنهاد دیگر در دور اول یک پیشنهاد (پروپ) باشد، بازیکن سمت چپ دیلر مجاز به پذیرش (پلیس) است. هیچ بازیکن دیگری این امتیاز را ندارد.

البته بازیکنی مجاز نیست که پیشنهاد پلیس بدهد، مگر اینکه بازیکن دیگری قبلاً پیشنهاد حمایت کرده باشد. اگر بازیکنی پیشنهاد پروپ بدهد و بقیه پاس دهند، بازیکن پیشنهاد دهنده این انتخاب را دارد که پیشنهاد قبلی خود را به یک پیشنهاد تکی یا هر پیشنهاد بالاتر تبدیل کند. اگر پیشنهاد دهنده مایل به انجام این کار نباشد، کارت‌ها پرتاب می‌شوند و بازیکن بعدی کارت‌ها را پخش می‌کند.

هنگام پیشنهاد abundance  (یا abundance declared)، بازیکن خال حکم جدید را همراه با قیمت پیشنهادی اعلام نمی‌کند، بلکه منتظر می‌ماند تا بازیکنان دیگر پاس دهند و بلافاصله قبل از اولین دور بازی، خال حکم را اعلام می‌کند. هر یک از چهار خال را می‌توانند به عنوان خال حکم انتخاب شود، از جمله خال حکمی که در ابتدا توسط دیلر نشان داده شده است.

نحوه انجام بازی کارتی سولو وست

بازیکن سمت چپ دیلر اولین دور بازی را شروع می‌کند. مگر اینکه پیشنهاد abundance declared  اعلام شود، در این صورت پیشنهاد دهنده شروع کننده دست اول است.

هر کارتی ممکن است به عنوان کارت شروع کننده بازی انتخاب شود. سه بازیکن دیگر در صورت امکان باید کارتی با همان خال بازی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال رهبر ندارد می‌تواند هر کارتی را بازی کند.

اگر در دوری کارتی با خال حکم روی میز انداخته شود، بالاترین خال حکم برنده آن دور می‌شود. اگر در یک دور کارت خال حکم وجود نداشته باشد، بالاترین کارت خال رهبر، برنده آن دور است. برنده هر دور، دور بعدی را آغاز می‌کند.

امتیاز دهی

بازیکنان معمولاً پس از هر دست بازی، پول پرداخت می‌کنند. امتیاز هر پیشنهاد در جدول پیشنهادات فوق آورده شده است. در پیشنهاد پروپ و پلیس، دو بازیکن در مقابل دو بازیکن دیگر بازی می‌کنند. اگر پیشنهاد دهندگان 8 دور یا بیشتر برنده، هر کدام 1 واحد دریافت می‌کنند و هر یک از مخالفان آن‌ها نیز 1 واحد می‌پردازند. اگر پیشنهاد دهندگان شکست بخورند هر کدام 1 واحد می‌پردازند و هر مخالف 1 واحد دریافت می‌کند.

در همه پیشنهادات دیگر، در صورت موفقیت توسط هر سه مخالف به پیشنهاد دهندگان پول داده می‌شود و در صورت شکست پیشنهاد دهنده، باید به هر سه بازیکن دیگر پول بپردازد. به عنوان مثال، اگر پیشنهاد دهنده، پیشنهاد Solo بدهد، در مجموع 3 واحد (1 واحد به هر بازیکن حریف) باید بپردازد. اگر پیشنهاد دهنده abundance  پیشنهاد دهد باید 9 واحد به بازیکنان حریف پرداخت کند.

انواع بازی کارتی سولو وست

حال در برخی از نقاط جهان بازی کارتی سولو وست را با برخی از تغییرات قوانین انجام می‌دهند.

یک دور مناقصه

در برخی از نقاط فقط یک دور اجازه مناقصه داده می‌شود. هر بازیکن فقط یک فرصت برای صحبت دارد به جز در دو مورد زیر:

 • بازیکنی که در سمت چپ دیلر است، پس از قبولی در ابتدا، همچنان می‌تواند پیشنهاد پروپ را بپذیرد.
 • بازیکنی که پیشنهادش پذیرفته نمی‌شود می‌تواند پیشنهاد را به صورت انفرادی مطرح کند.

بدون پیشنهاد پروپ و پلیس

یک سری از بازیکنان پیشنهاد پروپ و پلیس را جالب نمی‌دانند. بنابراین این پیشنهاد را از بین مناقصه‌ها برمی‌دارند. در این حالت کمترین پیشنهاد مجاز Solo است.

تعیین خال حکم

در یک نوع دیگر از بازی کارتی سولو وست به جای اینکه آخرین کارت دیلر را برای تعیین خال حکم برگردانند، یک کارت را از بسته دوم جدا می‌کنند.

یک روش دیگر برای تعیین خال حکم ایجاد یک چرخه برای تعیین حکم است. به عنوان مثال در دست اول خال حکم دل است، در دست دوم تا چهارم به ترتیب پیک، خشت و گشنیز خال حکم هستند. حال در دست پنیج دوباره این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

پخش متفاوت کارت‌ها

اگر کارت‌ها دوباره به خاطر پاس دادن بازیکنان پخش شود. در دست جدید کارت‌ها بُر زده نمی‌شوند. بلکه کنار هم جمع می‌شوند و به دسته‌ها 5، 3 و 5 به جای 3، 3، 3، 3 و 1 تقسیم می‌شوند.

بازی بدبختی

اگر همه بازیکنان پاس دهند، بازی کارتی سولو وست بدون خال حکم بازی می‌شود. به این بازی، بازی بدبختی می‌گویند و اشکال مختلفی از آن وجود دارد، مانند:

 • هدف شکست در دست آخر: برنده‎ آخرین دور به سه بازیکن دیگر به عنوان یک سولو از دست رفته‎ باید پول بدهد.
 • هدف باختن در دورهای بیشتر: بازیکنی که کمترین دور را برنده می‌شود مانند مناقصه solo باید از سایر بازیکنان پول بگیرد.
 • اولین بازیکنی که پنج دور از بازی را برنده می‌شود باید به سایر بازیکنان هر کدام 1 واحد پول بدهد. اگر هیچ کس پنج دور برنده نشود، اولین بازیکنی که چهار دور برنده شود باید 1 واحد به هر کدام از بازیکنان بدهد.

در برخی از نقاط پیشنهاد‌abundance declared  با انتخاب خال حکم همراه است. از آنجا که پیشنهاددهنده باید اولین دست را آغاز کند، کارتی که به عنوان کارت رهبر در اولین دور می‌اندازند نشان دهنده روند بازی او است. این کار فقط ریسک بازی پیشنهاد دهنده را نسبت به زمانی که خال حکم وجود ندارد افزایش می‌دهد.

تغییر در امتیازدهی

برنامه‌های امتیازدهی دیگری نیز وجود دارد. رایج‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

 • پیشنهاد پاپ و پلیس 2 امتیاز
 • مناقصه solo 2 امتیاز
 • پیشنهاد‌ بدبختی 3 امتیاز
 • پیشنهاد abundance  4 امتیاز
 • پیشنهاد misère ouverte 6 امتیاز
 • پیشنهاد‌abundance declared  8 امتیاز

در برخی از نقاط برای امتیاز بیشتر برای مناقصه پاپ و پلیس، solo و abundance  در نظر گرفته‎ می‌شود. در این حالت معمولاً امتیاز پایه برای بازی 4، 5 یا 6 واحد تعیین می‌شود و در صورت برد بیشتر امتیازات به نسبت افزایش می‌یابد. هر برد بیشتر در مناقصه پاپ و پلیس یا سولو یک واحد ارزش اضافی دارد. در abundance  نیز هر برد معمولی دو واحد دارد اما اگر امتیاز بیشتر کسب کند یک واحد اضافی هزینه پرداخت می‌شود. در Misère، Misère Ouverte یا Abundance Declared هیچ امتیازی برای بیش از حد یا کمتر از حد مجاز وجود ندارد.

پیشنهاد Misère در برابر مدافعان خوب بسیار سخت است. به همین دلیل، برخی از بازیکنان باتجربه Misère را بالاتر ازabundance  در خال حکم و Misère Ouverte را به عنوان بالاترین پیشنهاد در میان همه رتبه‌بندی می‌کنند و امتیاز را براساس این موضوع تنظیم می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.