صادق

بیلی والترز-شرط بندی

بیلی والترز، فردی که ۳۰ سال در شرط بندی نباخت!

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (دهم مرداد 1398)

شرط بندی

بزرگترین بردهای میکس در شرط بندی (۳)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (نهم مرداد 1398)

آربیتراژ-شرط بندی

آربیتراژ (شور بت) در شرط بندی چیست؟ چگونه هرگز در شرط بندی نبازیم!

اولیور کان-شرط بندی

آشنایی با سایت های شرط بندی خارجی؛ تیپیکو (tipico)، اسپانسر لیگ اتریش و غول آلمان!

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (سوم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (اول مرداد 1398)

آنتونیو اسفندیاری

با آنتونیو اسفندیاری، ستاره ایرانی-آمریکایی دنیای پوکر بیشتر آشنا شوید

شرط بندی

بزرگترین بردهای میکس در شرط بندی (۲)