تاریخ:آگوست 16, 2022

آمار و تحلیل

در این بخش آما و تحلیل‌های مرتبط با شرط بندی را ارائه می‌دهیم.

چمپیونشیپ

میکس سنگین برای چمپیونشیپ انگلیس

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (یازدهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (دهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (نهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (سوم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (اول مرداد 1398)

10 هزار تومان ایران

10 هزار تومان؛ چرا اکثر شرکت کنندگان در وب‌سایت‌های شرط بندی 10 هزار تومان حساب خود را شارژ می‌کنند؟

شرطبندی-ایالت متحده آمریکا

قوانین شرط بندی در آمریکا چگونه است؟

شرط بندی-میکس

بزرگترین بردهای میکس در شرط بندی

معیارهای انتخاب سایت شرط بندی خوب

معیار انتخاب سایت شرط بندی معتبر چیست؟