آمار و تحلیل

در این بخش آما و تحلیل‌های مرتبط با شرط بندی را ارائه می‌دهیم.

شرط بندی

تاثیرات مثبت قانونی شدن شرط بندی و پیش بینی در اقتصاد؛ ایران چطور متضرر می‌شود؟

شرط روز-bet of the day

ثبت سه پیروزی پیاپی در شرط پیشنهادی روزِ مجله بخت و اقبال

چمپیونشیپ

میکس سنگین پیشنهادی به مناسبت آغاز لیگ دسته اول انگلیس (چمپیونشیپ)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (یازدهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (دهم مرداد 1398)

شرط بندی

بزرگترین بردهای میکس در شرط بندی (۳)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (نهم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (سوم مرداد 1398)

شرط روز-bet of the day

پیشنهاد شرط بندی روز (اول مرداد 1398)

شرط بندی

بزرگترین بردهای میکس در شرط بندی (۲)