تاریخ:آوریل 19, 2021

آمار و تحلیل

در این بخش آما و تحلیل‌های مرتبط با شرط بندی را ارائه می‌دهیم.

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری تاییدی (Confirmation Bias)

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری زیان گریزی (Loss Aversion)

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری مطلوبیت (Desirability Bias)

اسکار 2020

شرط بندی روی جوایز اسکار؛ چطور می‌توان از نتایج گلدن گلوب، برندگان اسکار را حدس زد؟

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری نادیده گرفتن اطلاعات (Probability Neglect)

روانشناسی جامع شرط بندی در فوتبال و معرفی سوگیری های شناختی مرتبط

اعتیاد به شرط بندی و راه های درمان

روانشناسی قمار؛ 5 واقعیت جالب در مورد قمار

روانشناسی شرط بندی ورزشی یا اینکه چرا قمار می کنیم؟

کوتینیو-ضربه کرنر

پیش بینی فوتبال؛ کدام تیم‌ها مناسب شرط بندی روی تعداد کرنر هستند؟ (آمار فصل 19-2020)