تاریخ:آوریل 19, 2021

آمار و تحلیل

در این بخش آما و تحلیل‌های مرتبط با شرط بندی را ارائه می‌دهیم.

چرا و چطور باید شانس ترکیب های مختلف در پوکر را محاسبه کرد؟

شرط های اشتباه در پوکر چطور رخ می دهد؟

جان اوبلاک-کلین شیت

پیش بینی فوتبال؛ چه تیم هایی کلین شیت می‌کنند؟ چه تیم هایی کلین شیت نمی‌کنند؟ (فصل 19-2020)

پرسپولیس-سپاهان

پیش بینی فوتبال؛ شرط بندی روی نتیجه بازی‌ها در پایان نیمه اول (تیم‌های ایرانی، متخصص 0-0 هستند)

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری نتیجه نگری (Outcome Bias)

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری پس نگر (Hindsight Bias)

آیا ارزش دارد در پوکر به دنبال جک پات برویم؟

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری تاثیر ارابه ای (Bandwagon Effect)

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری دسترس پذیری (Availability Bias)

روانشناسی شرط بندی، معرفی سوگیری لنگری (Anchoring Effect/Focalism)