تاریخ:سپتامبر 21, 2021

آموزش پیش بینی

آموزش نحوه شرکت و موفقیت در پیش بینی رویدادهای سیاسی، فوتبال، پیش بینی والیبال، پیش بینی بسکتبال و رشته‌های ورزشی دیگر …

استراتژی میدلینگ (Middling) در شرط بندی چیست؟

استراتژی داچینگ (Dutching) در شرط بندی چیست؟

بررسی نقش ضریب، برتری و واریانس در مدیریت سرمایه

سیستم شرط بندی یا استراتژی فیبوناچی چیست؟

آنالیز امتیاز میزبانی در ورزشگاه خانگی

شناخت و مدیریت ریسک نابودی در شرط بندی

تاثیر جایگزینی «من» با «اگر» چیست؟ عدم قطعیت در شرط بندی

قماربازان حرفه ای چند وقت به چند وقت کسب درآمد می کنند؟

چطور فرصت برتری در شرط بندی پیدا کنیم؟

قانون اعداد کوچک در شرط بندی ورزشی