تاریخ:ژوئن 22, 2021

استراتژی پوکر

سه رویکرد برای نشان دادن دست برنده در پوکر

پنج چالشی که برای بازدهی بیشتر در پوکر مواجه می شوید کدامند؟

مفاهیم بنیادی پوکر: سهم شانس فولد (Fold Equity) چیست؟

چطور با شکست پشت سرهم در قمار کنار بیاییم؟

پنج توصیه ساده برای پیشرفت در پوکر

چطور با دانستن چند راز، به قمارباز حرفه ای شوید

چرا باید از بازی نرم در پوکر اجتناب کنید؟

چطور با رو شدن کارت بالاتر در فلاپ، با KK یا QQ کنیم؟

10 کاری که وقتی در پوکر خارج از دست هستید، می توانید انجام دهید

چطور با میزان استک های مختلف در پوکر اوماهای محدود به پات بازی کنیم؟