تاریخ:ژانویه 16, 2021

استراتژی پوکر

10 کاری که وقتی در پوکر خارج از دست هستید، می توانید انجام دهید

چطور با میزان استک های مختلف در پوکر اوماهای محدود به پات بازی کنیم؟

ورق-پاسور-شاه-آس

چرا باید موقع انتخاب دست های اولیه، سایز استک خود را در نظر بگیرید؟

چرا باید از پست کردن شرط بی ارزش در ریور اجتناب کنید؟

پوکر هولدم نامحدود؛ چرا نباید همیشه اتوماتیک بازی کنید؟

با مفاهیم بنیادی پوکر آشنا شوید: دو قطبی شده (Polarized) چیست؟

چطور تصمیم گیری براساس طیف را به بازی خوانی خود در پوکر هولدم نامحدود اضافه کنید؟

هشت اشتباه رایجی که بازیکنان مبتدی اوماهای محدود به پات مرتکب می‌شوند

سه موقعیتی که احتمالا در پوکر اوماهای محدود به پات، بیش از حد لازم کال می کنید

با مفاهیم بنیادی پوکر آشنا شوید: بازی اعمال فشار یا Squeeze Play در پوکر چیست؟