برادلی بوث

براد بوث کیست؟

برادلی بوث در روز 20 سپتامبر 1976 به دنیا آمد و یک پوکرباز حرفه ای کانادایی است. او در...