برایان کنی

برایان کنی کیست؟

برایان کنی پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به دست آورده چقدر است؟...

برایان کنی

برایان کنی، موفق‌ترین پوکرباز تاریخ: 250 میلیون دلار بردن از راه پوکر محتمل است!

تورنمنت‌های بزرگی در دنیای پوکر برگزار می‌شوند و جوایزی که اهدا می‌شود، می‌توانند برنده را ثروتمند کنند.