جنیفر هارمن

جنیفر هارمان کیست؟

جنیفر هارمان پوکرباز کیست؟ مهم ترین افتخارات او به عنوان یک زن چه هستند؟ ثروتی که از پوکر به...

پوکر باز حرفه ای

زوج های پوکرباز؛ 11 زن و شوهر جالب

معروف است که اگر یک بازیکن پوکر مونث باشید، پیدا کردن یک پارتنر پوکرباز مشتاق چندان کار دشواری نیست.