شرط بندی بسکتبال

آرون گرامی پور بسکتبالیست تیم ملی ایران

آرون گرامی پور بسکتبالیست تیم ملی ایران

آرون گرامی پور بسکتبالیست تیم ملی ایران در تاریخ 20 شهریور سال 1371 در منچستر انگلیس به دنیا آمد...

خرد جمعی در شرط بندی ورزشی را چطور به کار گیریم؟

آیا نظرات یک جمع می تواند در شرط بندی به ما کمک کند؟ در این مقاله تأثیر خرد جمعی...