تاریخ:دسامبر 7, 2021

شرط بندی روی بسکتبال

تشریح گونه های پیشرفته شرط بندی در بسکتبال

استفن کری-کلی تامپسون-گلدن استیت

پیش بینی بسکتبال؛ رشد چشمگیر پرتاب‌های سه امتیازی NBA

استفن کری-گلدن استیت-NBA

راهنمای پیش بینی بسکتبال؛ تنکینگ یا باختن از عمد چیست؟

FIC_NBA

راهنمای پیش بینی بسکتبال؛ Floor Impact چیست؟

دنیس رادمن-شیکاگو بولز-NBA

آمار خطا در NBA؛ تیم‌ها چرا و چطور حریف را متوقف می‌کنند؟

لبران جیمز-بسکتبال NBA

نقش آمار در پیش بینی NBA

درفت NBA 2020

درفت NBA؛ چطور روی درفت بسکتبال آمریکا شرط بندی کنیم؟

کوبی برایانات-NBA

شرط بندی مجموع در بسکتبال؛ ترسِ باخت یا جرات پیروزی؟

تشریح گونه های مختلف شرط بندی در بسکتبال

جیمز هاردن-پاس گل

پیش بینی بسکتبال؛ اهمیت شرط بندی روی تعداد پاس گل