تاریخ:ژانویه 16, 2021

میلواکی باکس

پیش بینی بسکتبال

پیش بینی بسکتبال NBA؛ میلواکی باکس – میامی هیت (بازی چهارم)

میلواکی باکس - میامی هیت

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ میامی هیت – میلواکی باکس (بازی سوم)

میامی هیت و میلواکی باکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ میامی هیت – میلواکی باکس (بازی دوم)

اورلاندو مجیک - میلواکی باکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ اورلاندو مجیک – میلواکی باکس

میلواکی باکس و اورلاندو مجیک

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ اورلاندو مجیک – میلواکی باکس

میلواکی باکس و اورلاندو مجیک

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ اورلاندو مجیک – میلواکی باکس

تورنتو رپترز - میلواکی باکس

پیش بینی بسکتبال NBA ؛ تورنتو رپترز – میلواکی باکس

بوستون سلتیکس - میلواکی باکس

پیش بینی بسکتبال NBA؛ بوستون سلتیک – میلواکی باکس

شرط بندی روی nba

کدام تیم‌ها بیشترین شانس را برای بردن NBA در فصل 20-2019 دارند؟

بسکتبال nba-شرط بندی

پیش بینی ورزشی؛ سینگل های پیشنهادی (چهارم بهمن 98)