ورزشکار

امیرحسین زارع عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران

امیرحسین زارع عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران

امیرحسین زارع عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران است. این کشتی‌گیر آزادکار متولد بیست و هفتم دی ماه سال...

سجاد گنج زاده کاراته‌کای ملی پوش ایرانی

سجاد گنج زاده کاراته‌کای ملی پوش ایرانی

سجاد گنج زاده عضو تیم ملی کاراته ایران است که به المپیک 2020 توکیو راه یافته است. او متولد...