پورن استار

مرجان فریتوس-Persia pele-پورن استار ایرانی

مرجان فریتوس (پرشیا پله) کیست؟

بازیگر 37 ساله ایرانی، کارهای زیادی انجام داده است اما به چیز جالبی معروف نیست.

آیلار دیانتی (Aylar Lie) کیست؟

آیلار دیانتی چیزهای زیادی بوده و هست: پناهنده، فرزند به سرپرستی گرفته شده، معتاد، پورن استار، مدل، بازیگر، خواننده...