پوکر در کازینو

چطور با اشتباهات بارز در پوکر مواجه شویم؟

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: روانشناسی پوکر حقیقت این است که همه انسان ها دچار اشتباه می شوند...

لزوم «بیان شفاهی واضح» اقدامات در پوکر چقدر است؟

در سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: پوکر در کازینو این یادداشت به قلم جاش کالیک نوشته و در خصوص...

پنج اشتباهی که بازیکنان مبتدی پوکر در تورنمنت ها مرتکب می شوند

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: استراتژی پوکر، روانشناسی پوکر می گویند هیچ وقت در زندگی از یادگیری دست نکشید که...

برای شرکت در بازی های حضوری پوکر، چه چیزهایی باید بدانید؟

در سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: پوکر در کازینو چرا باید بخواهید در بازی های حضوری پوکر شرکت کنید؟...

همه چیزهایی که باید در مورد دکمه دیلر در پوکر بدانید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: پوکر در کازینو دکمه دیلر از جمله اجزای مورد استفاده در کازینوها است که...

همه چیزهایی که باید در مورد چیپ های پوکر بدانید

سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: پوکر در کازینو می گویند کسی که قمار را ابداع کرده، باهوش بوده، ولی...

همه چیزهایی که باید در مورد کارت های پوکر بدانید

در سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: پوکر در کازینو در این یادداشت، به یکی از مهم ترین ابزار...

چند توصیه مهم برای کسانی که اولین بار در کازینو پوکر بازی می کنند

در سلسله مطالب آموزش پوکر مجله بخت و اقبال: پوکر در کازینو شاید شما از جمله بازیکنان تفننی پوکر باشید که...