تاریخ:اکتبر 21, 2021

پوکر

دراو پوکر ۳ کارتی

بررسی و آموزش بازی دراو پوکر ۳ کارتی (Three Card Draw Poker)

بازی کازینو هولدم

بررسی و آموزش بازی کازینو هولدم (Casino Hold’em)

پوکر برن اوت

بررسی و آموزش بازی پوکر برن اوت (Poker Burnout)

مینی پای گو

معرفی و بررسی بازی مینی پای گو (Mini Pai Gow)

فلاپ پوکر

معرفی و بررسی بازی فلاپ پوکر (Flop Poker)

هولدم کارائیبی

معرفی و بررسی بازی هولدم کارائیبی (Caribbean Hold ’em)

هولدم ۳ ورقی

آموزش بازی کازینویی هولدم ۳ ورقی (Three Card Hold ‘Em)

رز پوکر

آموزش بازی کازینویی رز پوکر (Razz Poker)

استاد پوکر ۷ ورقی

آموزش بازی کازینویی استاد پوکر ۷ ورقی (Seven-Card Stud Poker)

پوکر دایس

آموزش بازی کازینویی پوکر دایس (Poker Dice)