بازی کارتی روسی 501

معرفی بازی کارتی روسی ۵۰۱

بازی کارتی روسی ۵۰۱ یک بازی سه نفر که ترکیبی از بازی روسی ۱۰۰۰ و بازی آلمانی ۶۶ است. نحوه پخش کارت شبیه بازی ۱۰۰۰ و نحوه امتیازدهی مانند ۶۶ می‌باشند. ما در ادامه به صورت کامل نحوه انجام بازی کارتی ۵۰۱ را به شما آموزش می‌دهیم.

بازیکنان و کارت‌ها

این بازی را در روسی به صورت سه نفره بازی می‌کنند اما شما می‌توانید آن را به صورت چهار نفره نیز بازی نمائید. البته در حالت چهار نفره، بازیکن چهارم فقط به سه بازیکن دیگر کارت می‌دهد و دیگر نقشی در آن دست بازی ندارد.

در بازی کارتی روسی 501 از یک بسته ورق ۲۴ کارتی فرانسوی استفاده می‌شود. رتبه‌بندی کارت‌های هر خال از بالا به پایین آس، ۱۰، شاه، بی‌بی، سرباز و ۹ است.

امتیاز کارت‌ها در این بازی به شرح زیر است:

  • آس ۱۱ امتیاز
  • ده ۱۰ امتیاز
  • شاه ۴ امتیاز
  • بی‌بی ۳ امتیاز
  • سرباز ۲ امتیاز
  • نه ۰ امتیاز

امتیاز یک بسته ورق در مجموع ۱۲۰ است. امتیازات اضافی را نیز برای زوج کارت‌های که شامل شاه و بی‌بی از یک خال هستند و آن را اعلام کرده‌اید می‌توانید بدست آورید. کارت زوج یکسان با خال حاکم ۴۰ امتیاز اضافی و زوج کارت‌های غیر خال حاکم ۲۰ امتیاز دارد. در صورت اینکه هر چهار زوج را اعلام کنید، حداکثر ۲۲۰ امتیاز دریافت می‌نمائید.

پخش کارت، مناقصه و بازی در جهت عقربه‌های ساعت است.

پخش کارت در بازی کارتی روسی 501

هر بازیکنی ممکن است در دست اول کارت‌های را پخش کند. نوبت پخش کارت بعد از هر دست به بازیکن سمت چپ منتقل می‌شود.

دیلر کارت‌ها را بُر می‌زند و سپس یکی یکی به هر بازیکن یک کارت می‌دهد. در دور اول پخش کارت، یک کارت رو به پایین کنار گذاشته می‌شود و این سه کارت رو به پایین یک تلون را تشکیل می‌دهند که متعلق به برنده مناقصه خواهد بود. در پایان هر مرحله پخش کارت، هر بازیکن یک دست از هفت کارت دارد.

مناقصه

بازیکن سمت چپ دیلر ابتدا پیشنهاد می‌دهد. پیشنهادها اعداد هستند و بازیکن را متعهد می‌کنند که حداقل آن تعداد امتیاز را در هر دور بازی به دست آورد. در نوبت صحبت کردن، بازیکنان ممکن است پاس بدهند یا پیشنهاد بدهند. کمترین پیشنهاد مجاز ۶۶ است و هر پیشنهاد بعدی باید بالاتر از آخرین پیشنهاد باشد. مناقصه تا زمانی که آخرین پیشنهاد با دو قبولی همراه شود ادامه دارد. پیشنهاد دهنده نهایی به تنهایی در برابر دو بازیکن دیگر بازی خواهد کرد.

یک بازیکن ممکن است انتخاب کند که «کوکورانه» پیشنهاد دهد. در این حالت کارت‌های پیشنهاد دهنده رو به پایین روی میز می‌ماند. اگر مناقصه توسط بازیکنی برنده شود که پیشنهاد کور کرده است، امتیاز پیشنهاد دهنده (مثبت یا منفی) برای آن دست دو برابر می‌شود. بازیکنی که با پیشنهاد کور شروع می‌کند ممکن است در هر مرحله به کارت‌های خود نگاه کند تا تصمیم بگیرد که ادامه دهد یا خیر، اما در این مورد امتیاز بازیکن دیگر دو برابر نمی‌شود.

بعید است که هر سه بازیکن پاس دهند، زیرا پیشنهاد ۶۶ نسبتاً آسان است. اگر این اتفاق بیفتد، کارت‌ها بدون بازی پرتاب می‌شوند و بازیکن بعدی کارت‌ها را به هم می‌ریزد و دوباره پخش می‌کند.

گرفتن تالون و ساختن خال حکم

سه کارت تلون رو به بالا روی میز قرار می‌گیرند تا همه ببینند و سپس به دست برنده مناقصه اضافه می‌شوند. این بازیکن که اکنون دارای ۱۰ کارت است، با انتخاب یک خال حکم یا بدون خال حکم و حداقل امتیازی که سعی خواهد کرد به دست آورد، قرارداد نهایی را تنظیم می‌کند که باید بیشتر یا مساوی با پیشنهاد نهایی باشد. پس از اعلام قرارداد، مناقصه‌دهنده یک کارت رو به پایین به هر حریف می‌دهد، به‌طوری‌که همه یک دست ۸ کارتی دارند.

البته مناقصه‌دهنده اجازه ندارد قراردادی را با امتیاز کمتر از پیشنهاد نهایی انجام دهد، اما اگر پیشنهاددهنده زمانی که تلون آشکار شد، متوجه شد هیچ شانس واقعی برای موفقیت وجود ندارد، پیشنهاد دهنده می‌تواند تصمیم بگیرد بازی تمام شود. در این حالت کارت‌ها بازی نمی‌شوند. پیشنهاد دهنده به اندازه مبلغ پیشنهاد جریمه می‌شود و دو بازیکن دیگر به گونه‌ای امتیاز می‌گیرند که گویی هر کدام ۲۵ امتیاز در دورها گرفته اند.

نحوه انجام بازی

صرف نظر از اینکه چه کسی در مناقصه بازی کارتی روسی ۵۰۱ برنده شد، همیشه این بازیکن به عنوان بازیکن سمت چپ فروشنده در نظر گرفته می‌شود که به اولین دور بازی را انجام می‌دهد.

هر خالی ممکن یک دور از بازی را هدایت کند. بازیکنان در صورت امکان باید از این خال پیروی کنند. بازیکنی که نمی‌تواند از آن پیروی کند باید با کارت خال حکم بازی کنند (حتی اگر کارت خال حکم آن‌ها به اندازه کافی بزرگ نباشد که بتواند برنده دور شود). بازیکنی که هیچ کارتی از خال رهبر آن دور ندارد و هیچ کارت خال حکم نیز ندارد، می‌تواند هر کارتی را بازی کند. در هر دور بازیکنی که با بالاترین کارت بازی کند برنده می‌شود. برنده هر دور، دور بعدی را آغاز می‌کند.

دریافت امتیاز کارت زوج

هنگامی که بازیکنی یک دور را در بازی کارتی روسی ۵۰۱ برنده می‌شود و شاه و بی‌بی با خال یکسان را در دست دارد، می‌تواند این موضوع را اعلام کند و ۴۰ امتیاز در صورتی که خال آن با خال حکم یکسان بود و یا ۲۰ امتیاز در غیر این صورت دریافت کند. در صورتی که کارت مورد نظر را داشت به سادگی با گفتن ۴۰ یا ۲۰ امتیاز خود را دریافت کند. برای دریافت امتیاز ۴۰ یا ۲۰ لازم نیست که بازیکن با کارت شاه یا بی‌بی برنده آن دور شده باشد. بلکه لازم است که بازیکن حداقل یک دور را در طول دست برنده شود. بنابراین اگر بازیکن سمت چپ دیلر در اولین دور زوج خود را اعلام کند و نتواند هیچ دور را برنده شود، امتیاز صفر می‌گیرد و زوج به حساب نمی‌آید.

اگر پیشنهاد دهنده بدون خال حکم را انتخاب کند، همه زوج‌ها ارزش ۲۰ را دارند و هر دور با بالاترین کارت خال رهبر برنده می‌شود. بازیکنی که هیچ کارتی از خال رهبر ندارد می‌تواند هر کارتی را بازی کند.

از آنجایی که اعلام زوج فقط زمانی امکان‌پذیر است که هر دو کارت در دست بازیکن باشد و بازیکن نیز برنده یک دور شده باشد. اما گاهی اوقات بازیکن قبل از اینکه بتواند زوج را اعلام کند مجبور می‌شود بازی کند. در این حالت او هیچ امتیازی را دریافت نمی‌کند.

امتیاز در بازی کارتی روسی ۵۰۱

همه بازیکنان در ابتدا بازی ۵۰۱ امتیاز دارند. هدف این بازی این است که بازیکن بتواند امتیاز خود را به صفر یا کمتر کاهس دهد تا برنده کل بازی شود.

هنگامی که تمام هشت دور انجام شد، بازیکنان امتیازات را که در هر دور کسب کردند می‌شمارند و امتیازات که برای هر زوج نیز دست آوردند به آن اضافه می‌کنند. اگر پیشنهاد دهنده حداقل به اندازه قرارداد امتیاز گرفته باشد، مبلغ قرارداد از امتیاز فعلی پیشنهاد دهنده کسر می‌شود. در غیر این صورت مبلغ قرارداد به امتیاز بازیکن اضافه می‌شود. صرف نظر از اینکه پیشنهاد دهنده موفق می‌شود یا شکست می‌خورد، دو بازیکن دیگر هر کدام امتیازاتی را که در دورها به دست آورده‌اند از امتیازات خود کم می‌کنند.

اگر مناقصه‌دهنده هنگام افشای تالون منصرف شد، مبلغ پیشنهادی به امتیاز پیشنهاددهنده اضافه می‌شود و از هر کدام حریف‌ها مناقصه‌دهنده ۲۵ امتیاز کم می‌کند.

در حالتی که آخرین پیشنهاد قبل از افشای تلون یک پیشنهاد کور بوده است، مبلغی که به امتیاز پیشنهاد دهنده اضافه یا از آن کم می‌شود، دو برابر مبلغ قرارداد نهایی است (شامل هر گونه افزایش پس از دیدن تلون). اگر کور پیشنهاد دهید و با دیدن کارت‌ها و تالون تسلیم شوید، دو برابر قیمت پیشنهادی خود را به امتیاز خود اضافه می‌کنید و از امتیازات هر حریف ۲۵تا کم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *