پوکر آسیایی

بازی پوکر آسیایی (Asia Poker)

مقدمه

بازی پوکر آسیایی، اقتباسی هوشمندانه از بازی پوکر پای گو (Pai go) و دیگر بازی چینی به نام “۱۳کارت” است. گفته می‌شود این بازی از آتلانتیک سیتی سر برآورده و راه خود را به سمت غرب پیدا کرده است. وقتی در کازینو‌هایی مثل Harrah’s Rincon در کالیفرنیا و The Rio و Gold Coast در لاس وگاس دیده شد، دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت.

قوانین پوکر آسیایی

۱- در پوکر آسیایی از ۵۳ کارت استاندارد به علاوه جوکر استفاده می‌شود. جوکر می‌تواند دست‌هایی مثل استریت، فلاش، استریت فلاش و رویال فلاش را تکمیل کند. در غیر این صورت به عنوان آس عمل می‌کند ( درست مثل بازی پوکر پای گو).

۲- پس از شرط بندی، بازیکن و دیلر هر کدام ۷ کارت دریافت می‌کنند.

۳- بازیکن باید دست خود را به این ترتیب مرتب کند. یک کارت با ارزش کم، دو کارت با ارزش متوسط و چهار کارت با ارزش بالا.

۴- کارت‌های با ارزش پایین نباید از کارت‌های متوسط با ارزش تر باشند. همچنین کارت‌های با ارزش متوسط نباید با ارزش تر از کارت‌های با ارزش بالا باشند. اگر این قانون رعایت نشود، به باخت بازیکن منجر می‌شود.

۵- در میان کارت‌های متوسط، فقط Pair و کارت‌های عددی وجود دارد. استریت و فلاش نباید در آن وجود داشته باشد.

۶- به طور خلاصه، تا به اینجا، بازیکن ۷ کارت خود را به سه دست کم ارزش، ارزش متوسط و با ارزش تقسیم کرد. رتبه بندی دست با ارزش مانند پوکر است. چراکه از چهار کارت تشکیل شده است. البته فول هاوس وجود ندارند. در مورد درست بودن این قانون بحث‌هایی نیز وجود دارد

۷- دیلر دست خود را بر اساس house way مرتب می‌کند. در ادامه در این باره توصیح داده‌ایم.

۸- دست‌های سه کارتی بازیکنان با دست‌های مرتبط سه کارتی دیلر مقایسه می‌شود. دست بالاتر از دیلر برنده می‌شود. در صورت مساوی دیلر برنده است.

۹- اگر بازیکن با دو تا از سه دست خود برنده شود، به میزانی که شرط بسته برنده می‌شود. در غیر این صورت بازنده است. از برنده کمیسیونی دریافت نمی‌شود.

۱۰- شرط‌های بونِس (Bonus) نیز در پوکر آسیایی وجود دارد. این شرط بر اساس هفت کارتی است که در ابتدا به بازیکن داده می‌شود.

استراتژی پوکر آسیایی

درست کردن دست‌ها کاملا مشخص است. اما اگر مشکل داشته باشید، می‌توانید از دیلر کمک بخواهید تا دست شما را بر اساس House Way مرتب کند.

میزان House Edge در پوکر آسیایی

بر اساس محاسبات ما، این میزان ۴/۸۶ درصد است که درصدی معقول است.

مرتب کردن دست‌ها طبق House Way

پوکر آسیایی

این House Way که توضیح خواهیم داد، در کازینوی Gold Coast در لاس وگاس اجرا می‌شود. البته بر اساس گزارشاتی که تایید نشده، House Way در کارینو‌های کالیفرنیا متفاوت است.

روش House way الگویی است که دست ۷ کارتی بازیکنان بر اساس آن مرتب می‌شود.

  • از ۲ تا ۶ = کارت‌های پایین یا کم ارزش
  • از ۷ تا ۱۰ = کارت‌های با ارزش متوسط
  • از سرباز تا آس = کارت‌های با ارزش بالا

کارت‌های بد

کارت‌های بد یا Garbage اینگونه بازی می‌شود. سومین کارت، با ارزش بالا، از دست کارت‌های کم ارزش را بازی کنید. سپس دومین و چهارمین کارت با ارزش از دست متوسط را بازی کنید. و در آخر تمام کارت‌های دست‌ کارت‌های با ارزش.

وان پِیر

اگر دو کارت یکسان بالا (Pair) داشته باشید، یا کارت‌های تکی بالا که ارزش آن‌ها از کارت جفت کمتر باشد، دو کارت یکسان را بین دست کارت‌های با ارزش و متوسط تقسیم کنید.

در غیر این صورت، دومین کارت با ارزش از دست کارت‌های کم ارزش را بازی کنید. همچنین اولین و سومین کارت کارت‌های تکی خود را از دست متوسط بازی کنید.

تو پِیرز

اگر دو جفت کارت‌های یکسان داشتید (Two Pairs) آن‌ها را بین دست متوسط و بالا تقسیم کنید.

استثنا: اگر یک جفت آس یا شاه داشتید و هیچ کارت عددی بالا نداشتید، جفت پایین تر در دست با ارزش را بازی کنید. سپس جفت بالا تر را بین دست پایین و متوسط تقسیم کنید.

تری پِیرز

در تری پیرز (Three Pairs)، اگر یکی از سه جفت، شاه یا آس بود و کارت عددی متوسط یا پایین بود، جفت بالا در دست پایین را بازی کنید. سپس آس یا شاه و کارت عددی را بازی نموده. و در آخر دو جفت دیگر در دست بالا را بازی کنید.

در غیر این صورت، اگر کارت عددی متوسط یا کم ارزش بود، بالا ترین کارت در جفت کم ارزش را بازی کنید. سپس جفت متوسط و در آخر جفت بالا.

اگر در جفت‌ها آس یا شاه نداشتید، کارت عددی در دست پایین را به همراه جفت دست متوسط بازی کنید. در آخر جفت‌های دست بالا را بازی کنید.

تری آو اِ کایند

اگر از میان کارت‌های ۲ تا ۱۰، سه کارت یکسان داشتید: دومین کارت عدد بالا، در دست کارت‌های پایین را بازی کنید. سپس اولین و سومین کار‌ت بالا در دست متوسط و در آخر بقیه دست با ارزش را بازی کنید.

اگر سه سرباز بدون کارتی بالاتر داشتید: بالا ترین کارت عددی از دست پایین را بازی کنید. سپس یک سرباز و دومین کارت عددی بالا از دست متوسط را بازی کنید. در آخر بقیه دست با ارزش را بازی کنید.

اگر سه سرباز با کارتی بالاتر داشتید داشتید: یک سرباز را در دست کارت‌های پایین گذاشته و بازی کنید. سپس دو کارت عددی بالا در دست متوسط را بازی کنید. و در اخر همه دست با ارزش را بازی کنید.

اگر در دست خود سه سرباز و دو کارت بالا تر داشتید مثل سه سه سرباز بدون کارتی بالاتر بازی کنید.

اگر سه بی بی یا سرباز با یک با دو کارت بالا داشتید: یک جفت را در دست کارت‌های بالا بازی کنید. در غیر این صورت، دست متوسط و پایین خود را با کارت‌های بالا مرتب کنید.

دو بار تری آو اِ کایند

کارت‌های یکسان بالا تر را بین دست‌های پایین و متوسط تقسیم کنید.

استریت، فلاش، استریت فلاش، رویال فلاش

اگر می‌توانید، دست چهار کارتی در کارت‌های با ارزش را به همراه پیر (Pair) در کارت‌های متوسط بازی کنید. مگر اینکه پیر آس باشد و کارت عددی شاه نباشد. در این صورت پیر را بین دست پایین و متوسط تقسیم کنید.

اگر دست شما از تو پِیرز، تری پِیرز یا تری آو اِ کایند تشکیل شده باشد، دست چهار کارتی را مانند قانون دست‌های تو پیر، تری پیرز و تری آو ا کایند تقسیم کنید.

اگر می‌توانید هم استریت یا فلاش در دست چهار کارتی خود بسازید، طوری بازی کنید که دست متوسط بهتری داشته باشید. اگر دست متوسط را نتوانستید تغییر دهید، سعی کنید دست پایین را بهتر کنید.

اگر دست چهار کارتی، ۳ یا ۴ کارت بالا داشت، و دیگر کارت بالایی وجود نداشت، قانون کارت‌های بد یا garbage را اجرا کنید. اگر کارت بالای دیگری وجود داشت‌ دست چهار کارتی را بازی کنید‌

فول هاوس

روش متدوال بازی کردن فول هاوس این است که بالا ترین کارت عددی در دست پایین را بازی کنید. سپس Pair در دست متوسط و تری آو ا کایند در دست بالا را بازی کنید.

با سه بی بی یا بالا تر، اگر کارت عددی متوسط یا پایین داشتید، تری آو ا کایند را بین دست‌های بالا و پایین تقسیم کنید.

با داشتن پیر آس و شاه، اگر کارت عددی بالا نداشتید، پیر را بین دست پایین و متوسط تقسیم کنید. اگر کارت عددی بالا در دست داشتید، مانند قول هاوس پوکر استاندارد بازی کنید.

در بقیه موقعیت‌ها، مانند رویال فلاش پوکر استاندارد عمل کنید.

تری آو ا کایند و تو پیرز

اگر در پیر‌های (Pairs) شما کارت بالا وجود نداشت، تری آو ا کایند را بین دست پایین و متوسط تقسیم کنید. سپس تو پیرز از دست بالا را بازی کنید.

در غیر این صورت، کارت بالا در Pair دست پایین را بازی کنید. سپس Pair با ارزش کمتر در دست متوسط را بازی کنید. در آخر بقیه دست بالا را بازی کنید.

فور آو اِ کایند

اگر فور آو ا کایند از کارت‌های پایین تشکلیل شده بود و کارت‌های بالا شامل آس می‌شد، فور آو ا کایند را در دست چهار کارتی قرار دهید.

اگر چهار آس یا شاه داشتید، اما کارت عددی بالا نداشتید، فور آو ا کایند را به یک پیر با دو کارت بالا تبدیل کنید. سپس کارت‌های باقی مانده را در دست متوسط و پایین قرار دهید.

فور آو ا کایند و یک پِیر

اگر ۴ آس یا شاه داشتید، سه تا از آن‌ها را در دست بالا قرار دهید و یکی را در دست پایین.

در غیر این صورت پیر را در در دست متوسط قرار دهید و فور آو ا کایند را در دست بالا.

فور آو ا کایند و تری آو ا کایند

اگر چهار بی بی یا بالا تر داشتید، و تری آو ا کایند از کارت‌های متوسط یا پایین تشکیل شده بود، تری آو ا کایند را در دست بالا قرار دهید. در غیر این صورت، فور آو ا کایند را در دست چهار کارتی قرار دهید.

پنج آس

یک آس را در دست پایین قرار دهید. دو تا را در دست متوسط، و بقیه را در بالا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *