اِستاد آسیایی

بازی اِستاد آسیایی (Asian Stud)

مقدمه

بازی اِستاد آسیایی برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ و در کازینو‌های سیاتل ارائه شد. این بازی شباهت‌هایی به بازی باکارات دارد. برنده بازی بازیکنی است که بیشترین امتیاز را داشته باشد. با ادامه این مطلب از مجله بخت همراه باشید.

آماده سازی و ارزش ورق‌ها در اِستاد آسیایی

بازی اِستاد آسیایی با یک بسته ورق ۵۲ عددی به علاوه یک جوکر انجام می‌شود. همانطور که گفته شد، اِستاد آسیایی شباهتی با بازی باکارات دارد و آن شباهت در امتیاز بندی ورق‌ها می‌باشد. ورق آس ۱ امتیاز دارد، ورق‌های ۲ تا ۹ امتیاز عدد خود را دارند و ورق‌های ده و صورت، ۱۰ امتیاز دارند.  جوکر نیز ۱ امتیاز دارد. در یکی از ساید بت‌های (Side bet) این بازی قوانین متفاوتی وجود دارد که توضیح خواهیم داد.

می‌توانید این بازی را در این کازینو به صورت آنلاین تجربه کنید.

قوانین اِستاد آسیایی

اِستاد آسیایی
اِستاد آسیایی

۱- بازی با یک شرط Ante از سوی بازیکن آغاز می‌شود.

۲- دیلر به خود و هر بازیکن ۵ ورق می‌دهد. ورق‌ها باید به پشت باشند و هر بازیکن می‌تواند دست خود را ببیند. صحبت کردن در مورد دست‌ها مجاز نیست.

۳- بازیکن پس از بررسی دست خود می‌تواند رِیز (Raise) یا فولد (Fold) کند. اگر بازیکن رِیز کند، آن میزان باید برابر با شرط Ante خود باشد. مقدار رِیز شده روی قسمتی مربوطه در میز قرار می‌گیرد. اگر بازیکن فولد کند شرط و دست خود را از دست می‌دهد.

۴- بازیکنان باقی مانده دست خود را به صورت دست‌های ۳ ورقی و ۲ ورقی تقسیم کنند.

۵- برای اینکه بازیکن بتواند بازی را ادامه دهد، دست ۳ ورقی او باید ۱۰،۲۰ یا ۳۰ امتیاز داشته باشد. اگر این اتفاق نیافتد، دست ۲ ورقی او اهمیت ندارد و تنها شانس برد او آن است که دیلر نیز نتواند بازی را آغاز کند.

۶- اگر دست ۳ ورقی شرایط لازم را داشته باشد، ارزش دست ۲ ورقی بر اساس مجموع دو ورق خواهد بود. بالا ترین امتیاز برای دست ۲ ورقی ۱۰ یا ۲۰ است که ارزش آن‌ها ۱۰ می‌باشد. در غیر اینصورت، ارزش دو ورق برابر است با رقم سمت راست مجموع آن‌ها یعنی، مجموع امتیاز دو ورق ۶ و ۹ برابر است با ۱۵ اما ارزش آن‌ها ۵ می‌باشد.

۷- سپس دیلر دست خود را مانند بازیکن به دوست ۳ ورقی و ۲ ورقی تقسیم می‌کند. دیلر باید سعی کند که امتیاز دست ۳ ورقی او ۱۰،۲۰ یا ۳۰ شود. اگر این اتفاق نیافتد، ارزش دست ۲ ورقی او مانند بازیکن محاسبه می‌شود.

۸- اگر دیلر نتواند دست ۳ ورقی مناسب را بسازد، بازیکنان فعال به میزان ۱ به ۱ برنده می‌شوند. این برد معمولا شامل ۵ درصد کمیسیون نیز می‌شود. زِیز‌ها مساوی خواهند شد.

دیگر قوانین اِستاد آسیایی

۱- اگر دست بازیکن به حداقل ۱۰ امتیاز نرسد او شرط Ante و ریز خود را می‌بازد.

 ۲- اگر دست دیلر و بازیکن هر دو وارد بازی شوند، ارزش دست ۲ ورقی برنده را تعیین می‌کند. اگر ارزش دست دیلر بیشتر باشد بازیکن شرط Ante و ریز خود را می‌بازد. اگر ارزش دست دیلر و بازیکن برابر شود، شرط‌ها مساوی می‌شوند.  اگر ارزش دست بازیکن بیشتر باشد، با توجه اختلاف امتیاز برنده ژتون دریافت می‌کند. در ادامه میزان اختلاف امتیاز و جایزه مربوطه آمده است.

۱ تا ۳ اختلاف امتیاز= ۱ به ۱

۴ تا ۶ اختلاف امتیاز= ۲ به ۱

۷ تا ۹ اختلاف امتیاز= ۳ به ۱

بر اساس قوانین هر کازینو، ممکن این این برد‌ها شامل ۵ درصد کمیسیون نیز بشود. به طور مثال، اگر دست ۲ ورقی بازیکن ۷ امتیاز داشته باشد و دیلر ۲ امتیاز، بازیکن با اختلاف ۵ امتیاز برنده می‌شود و به میزان ۲ به ۱ ژتون دریافت می‌کند. البته ابتدا  ۵ درصد کمیسیون از آن کم می‌شود.

۳- یک ساید بت در اِستاد آسیایی نیز در دسترس است که در آن ارزش دست ۵ ورقی بازیکن بر اساس دست‌های پوکر محسوب می‌شود. در این شرط، ارزش‌ها ورق‌ها مانند بازی پوکر است و جوکر برای تکمیل استریت، فلاش یا استریت فلاش استفاده می‌شود. در دیگر موقعیت‌ها مانند به جای آس محاسبه می‌شود.

اگر دقت کنید، این استفاده از جوکر دقیقا شبیه به بازی پوکر پای گو (Pai gow) می‌باشد. در این ساید بت، بازیکن کمیسیون ۵ درصدی را نمی‌پردازد. جایزه این ساید بت ممکن است در هر کازینو متفاوت باشد

استراتژی اِستاد آسیایی

علیرغم اینکه شرط Ante و رِیز شامل ۵ درصد کمیسیون می‌شوند، استراتژی درست در اِستاد آسیایی آن است که همیشه رِیز کنید؛ حتی اگر دست شما زیر ۱۰ امتیاز دارد. چراکه مقداری که از دست می‌دهد از فولد کردن کمتر می‌باشد.

 • میزان House Edge در اِستاد آسیایی
 • در فهرست زیر میزان House Edge با توجه به کمیسیون ۵ درصدی محسابه شده است.
 • میزان House Edge شرط Ante به تنهایی= ۰/۹۹ درصد
 • میزان House Edge فقط با Raise کردن= ۱/۷۰ درصد
 • میزان House Edge با شرط Ante و رِیز کردن= ۳/۰۹ درصد

تحلیل شرط‌ها

در فهرست زیر، احتمال تمام نتایج شرط Ante آمده است. این فهرست بر اساس قانون ۵ درصد کمیسیون می‌باشد.

 • تساوی= ۴/۳۸ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۱ امتیاز برنده شود=۳/۸۹ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۲ امتیاز برنده شود= ۳/۴۸ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۳ امتیاز برنده شود= ۳/۰۵ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۴ امتیاز برنده شود= ۲/۶۴ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۵ امتیاز برنده شود= ۲/۲ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۶ امتیاز برنده شود= ۱/۷۵ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۷ امتیاز برنده شود= ۱/۳۴ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۸ امتیاز برنده شود= ۰/۹۲ درصد
 • بازیکن با اختلاف ۹ امتیاز برنده شود= ۰/۵ درصد
 • دیلر دست حداقل ۱۰ امتیازی داشته باشد بازیکن نداشته باشد= ۲۲/۳۴ درصد
 • بازیکن فولد کند= ۰ درصد
 • بازیکن دست حداقل ۱۰ امتیازی داشته باشد، دیلر نداشته باشد= ۲۲/۳۳ درصد
 • نه دیلر و نه بازیکن دست حداقل ۱۰ امتیازی نداشته باشد= ۱۱/۴۲ درصد
 • دیلر بازیکن را شکست دهد= ۱۹/۷۷ درصد

تحلیل ساید بت بازی اِستاد آسیایی

در فهرست زیر احتمال تمام نتایج ساید بت بازی اِستاد آسیایی محاسبه شده است.

 • فایو آو ا کایند= ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵ درصد
 • رویال بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۳۹ درصد
 • رویال با جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۶۹ درصد
 • استریت فلاش بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۱۲ درصد
 • استریت فلاش با جوک= ۰/۰۰۰۰۵۰ درصد
 • فور آو ا کایند= ۰/۰۰۰۲۸ درصد
 • فول هاوس= ۰/۰۰۱۵ درصد
 • فلاش=  ۰/۰۰۲۷ درصد
 • استریت= ۰/۰۰۷۱ درصد
 • تری آو ا کایند= ۰/۲۲ درصد
 • تو پِیر= ۰/۰۴۸ درصد
 • دو شاه، بی بی یا سرباز= ۰/۹۳ درصد
 • جف‌های دیگر= ۰/۲۸ درصد
 • هیچ دست شکل نگیرد= ۰/۴۹ درصد

میزان House Edge در این ساید بت ۱۴/۴۲ درصد است.

تحلیل ساید بت بازی اِستاد آسیایی

در فهرست زیر احتمال تمام نتایج ساید بت بازی اِستاد آسیایی محاسبه شده است.

 • فایو آو ا کایند= ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵ درصد
 • رویال بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۳۹ درصد
 • رویال با جوکر= ۰/۰۰۰۰۰۶۹ درصد
 • استریت فلاش بدون جوکر= ۰/۰۰۰۰۱۲ درصد
 • استریت فلاش با جوک= ۰/۰۰۰۰۵۰ درصد
 • فور آو ا کایند= ۰/۰۰۰۲۸ درصد
 • فول هاوس= ۰/۰۰۱۵ درصد
 • فلاش=  ۰/۰۰۲۷ درصد
 • استریت= ۰/۰۰۷۱ درصد
 • تری آو ا کایند= ۰/۲۲ درصد
 • تو پِیر= ۰/۰۴۸ درصد
 • دو شاه، بی بی یا سرباز= ۰/۹۳ درصد
 • جف‌های دیگر= ۰/۲۸ درصد
 • هیچ دست شکل نگیرد= ۰/۴۹ درصد

میزان House Edge در این ساید بت  ۱۴/۴۲ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *