بول فایت

بررسی و آموزش بازی بول فایت (Bullfight)

مقدمه

بول فایت یکی از انواع بازی نیو نیو (Niu Niu)، یک بازی پرطرفدار در چین و کامبوج می‌باشد. شایان ذکر است که نام بازی نیو نیو در زبان چینی به معنی گاو-گاو می‌باشد. توجه کنید که بازی بول فایت در مقایسه با نیو نیو، شباهت بیستری با بازی باکارات دارد. بازیکن می‌تواند روی هر دو طرف (بانکدار و بازیکن) شرط ببندد که در این بازی رِد بول (red bull) و بلک بول (black bull) نام دارند.

با اینکه در این بازی شرط دوبل وجود ندارد اما در  عوض ساید بت‌های متعددی دارد، در ادامه این مطلب از مجله بخت می‌توانید قوانین این بازی را به صورت کامل بخوانید. همچنین بازی بول فایت را می‌توانید در کازینو‌های اینترنتی با دیلر زنده (live)  پیدا کنید. این بازی توسط Asia Games ارائه می‌شود.

قوانین بازی بول فایت

بول فایت

در ادامه قوانین بول فایت که Asia Games منتشر کرده را خواهید خواند.

۱-توجه داشته باشید که در این بازی باید از یک پَک ۵۲ عددی کارت استفاده کنید.

۲- همچنین امتیاز کار‌ت‌ها مانند بازی باکارات محاسبه می‌شود. آس، ۱ امتیاز، کارت ۲، امتیاز الی آخر. کارت‌های صورت صفر امتیاز دارند.

۳- مانند باکارات، اگر یک دست بیشتر از ۹ امتیاز داشته باشد رقم دهگان نادیده گرفته می‌شود و رقم یکان آن امتیاز کل آن دست محسوب می‌شود.

۴- دو شرط اصلی بازی رد بول و بلک بول هستند.

۵- دست‌های رد بول و بلک بول هر کدام ۵ کارت دریافت می‌کنند.

۶- دیلر کارت‌های خود را طوری مرتب می‌کند که بهترین دست ممکن را بسازند.

رتبه بندی دست‌ها

۷ – همچنین در زیر رتبه بندی دست‌ها از بالاترین به پایین ترین را خواهید دید.

فایو کَف (Five calf): ارزش همه کارت بین ۱ تا ۴ باشد و مجموعه امتیاز آن ۱۰ یا کمتر باشد.

بمب (bomb): چهار کارت هم رتبه

گلد بول (Gold bull): تمام کارت‌های یک دست کارت‌ صورت باشد.

سیلور بول (Silver bull): امتیاز تمام کارت‌ها صفر شود.

دست‌های ۳ کارتی و ۲ کارتی صفر امتیاز دارند و نیو نیو (گاو-گاو) نام می‌گیرند.

 • بول ۹: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۹ امتیاز داشته باشند.
 • بول ۸:  دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۸ امتیاز داشته باشند.
 • بُول ۷: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۷ امتیاز داشته باشند.
 • بول ۶: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۶ امتیاز داشته باشند.
 • بول ۵: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۵ امتیاز داشته باشند.
 • بُول ۴: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۴ امتیاز داشته باشند.
 • بول ۳: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۸ امتیاز داشته باشند.
 • بُول ۲: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۸ امتیاز داشته باشند.
 • بول۱‌: دست ۳ کارتی و دست ۲ کارتی ۱ امتیاز داشته باشند.

نکته

۸- بر خلاف بازی نیو نیو، اگر هر دو دست هم رتبه باشند، شرط‌های رد بول و بلک بول مساوی شده (و مبلغ آن به بازیکن بازگردانده می‌شود).

۹- میزان پرداختی شرط‌‌های رد بول و بلک بول ۱ به ۱ است. با این حال ۵ درصد کمیسیون از آن کم می‌شود. بنابراین در واقع میزان پرداختی این شرط‌ها ۰/۹۵ به ۱ است.

ساید بت‌های بول فایت

در زیر ساید بت‌ها و میزان پرداختی آن‌ها را خواهید دید.

 • مساوی: دست‌های رد بول و بلک بول هم رتبه باشند. ۵ به ۱
 • بول-بول: یک یا هر دو دست بول بول (bull bull) داشته باشند. ۵ به ۱
 • بَول ۹: یک یا هر دو دست بول ۹ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول ۸: یک یا هر دو دست بول ۸ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول ۷: یک یا هر دو دست بول ۷ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بَول ۶: یک یا هر دو دست بول ۶ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول ۵: یک یا هر دو دست بول ۵ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بَول ۴: یک یا هر دو دست بول ۴ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول ۳: یک یا هر دو دست بول ۳ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول ۲: یک یا هر دو دست بول ۲ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول ۱: یک یا هر دو دست بول ۱ داشته باشند. ۵ به ۱
 • بول بول دوبل (Double bull bull): هر دو دست بول بول باشند. ۱۰۰ به ۱
 • فایو کَف، بمب، گلد بول یا سیلور بول: یک یا هر دو دست سیلور یا بالاتر داشته باشند. ۱۲۰ به ۱

تحلیل بازی بول فایت

شرط‌های رد بول و بلک بول

در ادامه به بررسی احتمالات و میزان پرداختی شرط‌های رد بول و بلک بول پرداخته‌ایم. همچنین میزان برتری کازینو (house Edge) در این دو شرط ۲/۱۱ درصد است.

پرداختی

 • برد: ۰/۹۵ به ۱
 • مساوی: ۰
 • باخت ۱-

احتمالات

 • برد: ۴۲/۱۸ درصد
 • مساوی: ۱۵/۶۳ درصد
 • باخت: ۴۲/۱۸

احتمالات دست‌ها

همچنین در فهرست زیر احتمال اینکه هر کدام از دست‌ها را در یک بازی داشته باشید را بخوانید.

 • فایو کَف: ۰/۲۹۹ درصد
 • بمب: ۰/۲۳۴ درصد
 • گلد بول: ۰/۲۹۶ درصد
 • سیلور بول: ۰/۱۳۶۷ درصد
 • بول ۱۰: ۷/۲۱ درصد
 • بُول ۹: ۶/۵۹۹ درصد
 • بول ۸: ۶/۴۶ درصد
 • بُول ۷: ۶/۵۹۱ درصد
 • بول ۶: ۶/۴۶۷ درصد
 • بول ۵: ۶/۸۲۱ درصد
 • بُول ۴: ۶/۴۶۷ درصد
 • بول ۳: ۶/۵۹۱ درصد
 • بُول ۲: ۶/۴۶۷ درصد
 • بول ۱: ۶/۵۹۰ درصد
 • بدون بول: ۳۳/۵۱ درصد

ساید بت‌ها

در فهرست زیر به بررسی احتمال برد و نرخ بازگشت و میزان پرداختی تمام ساید بت‌های بازی بول فایت پرداخته‌ایم.

میزان پرداختی

 • مساوی: ۵ به ۱
 • بُول ۱: ۵ به ۱
 • بول ۲: ۵ به ۱
 • بول ۳: ۵ به ۱
 • بول۴: ۵ به ۱
 • بول ۵: ۵ به ۱
 • بول ۶: ۵ به ۱
 • بَول ۷: ۵ به ۱
 • بول ۸: ۵ به ۱
 • بُول ۹: ۵ به ۱
 • بول بول: ۵ به ۱ 
 • بول بول دوبل: ۱۰۰ به ۱
 • سیلور بول و بالاتر: ۱۲۰ به ۱

احتمالات

 •  مساوی: ۱۵/۶۳ درصد
 • بُول ۱: ۱۲/۷۴ درصد
 • بول ۲: ۱۲/۵۱ درصد
 • بول ۳: ۱۲/۷۴ درصد
 • بول۴: ۱۲/۵۱ درصد
 • بول ۵: ۱۳/۱۸ درصد
 • بُول ۶: ۱۲/۵۱ درصد
 • بول ۷: ۱۲/۷۴ درصد
 • بُول ۸: ۱۲/۵۱ درصد
 • بول ۹: ۱۲/۷۴ درصد
 • بُول بول: ۱۳/۹۰ درصد
 • بول بول دوبل: ۰/۵۹۱ درصد
 • سیلور بول و بالاتر: ۰/۴۳۸ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • مساوی: ۶/۲۰-
 • بُول ۱: ۲۳/۵۰-
 • بول ۲: ۲۴/۸۹-
 • بول ۳: ۲۳/۵۰-
 • بول۴: ۲۴/۸۹-
 • بُول ۵: ۲۰/۸۸-
 • بول ۶: ۲۴/۸۹-
 • بول ۷: ۲۳/۵۰-
 • بُول ۸: ۲۴/۸۹-
 • بول ۹: ۲۳/۵۰-
 • بُول بول: ۱۶/۷۵-
 • بول بول دوبل: ۴۷/۵۳-
 • سیلور بول و بالاتر: ۴۶/۹۱-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *