تاریخ:می 22, 2022
بازی تاس بونکو

آموزش بازی تاس بونکو (Bunco)

بازی تاس بونکو (Bunco) یک بازی تاس دست جمعی که به طور سنتی با 12 بازیکن انجام می‌شود. هر 4 بازیکن روی یک میز می‌نشینند. البته شما با هر تعداد بازیکنی می‌توانید این بازی را انجام دهید. ما در این مقاله به صورت کامل نحوه انجام این بازی را آموزش می‌دهیم.

اصول اولیه بازی تاس بونکو

بازی بونکو در دو تا چهار ست، با شش راند در هر ست انجام می‌شود.

باید پیش از شروع بازی یک بازیکن را مشخص کنید که با به صدا درآوردن زنگ زمان شروع و پایان بازی را نشان دهد.

در طول بازی، بازیکنان هر میز به نوبت سه بار تاس می‌اندازند تا امتیازی کسب کنند. همه میزها به طور همزمان بازی می‌کنند.

در طول هر دور، بازیکنان تلاش می‌کنند تا اعدادی که روی تاس ظاهر می‌شود برابر با تعداد راند باشد (به عنوان مثال، سه تاس با عدد 3 در راند 3 باعث کسب امتیاز توسط بازیکن می‌شود).

به ازای هر عددی که با عدد دور (راند) منطبق باشد، یک امتیاز به بازیکن تعلق می‌گیرد.

یک بازیکن تا زمانی که امتیازی به دست نیاورد به حرکت خود ادامه می‌دهد. سپس گلر امتیازی را که کسب کرد را در جدول ثبت می‌کند. سپس بازیکن باید تاس‌ها را به بازیکن سمت چپ بدهد.

در پایان یک بازی معمولا چندین برنده وجود دارد. بازیکن (هایی) که بیشترین Bunco را داشته باشند، برای برد خود جایزه دریافت می‌کنند.

لوازم و تجهیزات مورد نیاز بازی تاس بونکو

 • برای هر میز سه تاس
 • یک برگه ثبت امتیاز برای هر بازیکن
 • یک جدول بونکو برای هر میز
 • زنگ برای هر میز
 • یک مداد برای ثبت امتیاز

نحوه آماده شدن برای انجام بازی تاس بونکو

میزها را به صورت 1، 2، 3 و غیره شماره‌گذاری کنید. بازیکنان هر دور میزها و صندلی‌های خود را تغییر می‌دهند. شماره‌گذاری میزها به آن‌ها کمک می‌کند تا متوجه شوند چگونه بین میزها حرکت کنند.

موارد زیر را روی هر میز قرار دهید:

 • سه تاس
 • یک جدول بونکو
 • یک برگه امتیاز بونکو برای هر بازیکن
 • یک مداد برای هر بازیکن
 • یک زنگ روی میز قرار دهید

چهار بازیکن باید دور هر میز بنشینند. بازیکنانی که روبروی هم می‌نشینند برای دور اول هم تیمی هستند.

در هر میز یک بازیکن را به عنوان گلزن تعیین کنید. گلزن باید ثبت امتیازات بازیکنان را دنبال کند.

کسب امتیاز در بازی بونکو

بازیکنان زمانی امتیاز می‌گیرند که هر تاسی که می‌اندازند با تعداد دور مطابقت داشته باشد. هر عدد منطبق با دور 1 امتیاز دارد. به عنوان مثال، اگر بازیکنی در دور 2 دو عدد تا از تاس‌هایش امتیاز 2 باشند، بازیکن دو امتیاز دریافت می‌کند و دوباره باید تاس بیندازد.

اعداد روی تاس با هم جمع نمی‌شود و عدد روی تاس نشان دهنده مقدار امتیاز نیست. تاس با عدد 1 در دور 1، 1 امتیاز، تاس با عدد 3 در دور 3، 1 امتیاز و تاس با عدد 6 در دور 6 نیز 1 امتیاز دارد.

با این حال، اگر تاس‌های یک بازیکن همه یک عدد را نشان دهند، امتیاز بیشتری کسب خواهند کرد.

اگر سه تاس با تعداد دور بازی مطابقت داشته باشد، Bunco نامیده می‌شود و بازیکن 21 امتیاز کسب می‌کند. بازیکن برای دریافت امتیاز باید بلند بگوید بونکو، در صورت عدم گفتن بونکو هیچ امتیاز کسب نمی‌کند. به عنوان مثال، اگر بازیکنی در راند 4، سه تاس را بینداز و هر سه تاس عدد 4 باشد، او باید بلند بگویید بونکو و 21 امتیاز را کسب کند.

اگر هر سه عدد تاس بازیکن از یک نوع باشد اما با تعداد دور فعلی مطابقت نداشته باشد (به عنوان مثال، سه عدد 6 در دور 4)، بازیکن 5  امتیاز کسب می‌کند. این به عنوان مینی بونکو شناخته می‌شود.

نحوه انجام بازی تاس بونکو

بازی با فشردن زنگ روی میز اول آغاز می‌گردد. با فشردن زنگ، بازیکن میز اول سه تاس را برمی‌دارد و پرتاب.

می‌کند هر بار که تاس‌ها ریخته می‌شوند،  تاس‌ها به صورت جداگانه خوانده می‌شوند.

 • دور اول، هر تاس با عدد 1، 1 امتیاز دارد.
 • راند دوم، هر تاس با عدد 2، 1 امتیاز دارد.
 • دور سوم، هر تاس با عدد 3، 1 امتیاز دارد.
 • راند چهارم، هر تاس با عدد 4، 1 امتیاز دارد.
 • دور پنجم، هر تاس با عدد 5، 1 امتیاز دارد.
 • راند ششم، هر تاس با عدد 6، 1 امتیاز دارد.
 • اگر سه تاس از یک نوع و برابر با تعداد دور بازی باشد که در آن هستید، به شما 21 امتیاز داده می‌شود.
 • سه تاس از یک نوع ولی با تعداد دور یکسان نباشد، امتیاز 5 را دارد.

هر بازیکن تاس را تا زمانی که هیچ امتیازی کسب نکند، می‌اندازد. سپس گلر امتیازهایی بازیکن را در جدول ثبت می‌کند. و تاس را به بازیکن سمت چپ داده می‌شود تا او پرتاب کند.

یک دور از بازی زمانی به پایان می‌رسد که حداقل یک بازیکن 21 امتیاز کسب کرده باشد. بازیکنی که 21 امتیاز یا بیشتر را کسب کرده است زنگ را به صدا درمی‌آورد تا این راند تمام شود.

با این حال، همه بازیکنان در نوبت خود بازی می‌کنند، از جمله بازیکنی که زنگ را به صدا درآورده است. آن‌ها به پرتاب تاس ادامه می‌دهند تا زمانی که یکی از پرتاب‌های آن‌ها هیچ امتیازی نداشته باشد، حتی اگر دور به طور رسمی تمام شده باشد. این بدان معنی است که یک بازیکن ممکن است پس از به صدا درآوردن زنگ، چندین امتیاز کسب کند یا حتی یک یا چند بونکو بدست آورد.

همچنین ممکن است یک تیم بدون بدست آوردن حتی یک بونکو نیز در یک دور پیروز شود.

مثالی از بازی بونکو

میز اول زنگ را به نشانه شروع بازی می‌زند.

در این دور هر بازیکنی که تاس را بیندازد و عدد 1 بدست آید، 1 امتیاز کسب می‌کند.

میز بازی تاس بانکو

در هر میز، گلرها تاس‌ها را برمی‌دارند و آن‌ها را پرتاب می‌کند. روی میز یک، استیسی، گلر است و تاس را می‌اندازد. یک تاس 3 و دو تاس عدد 1 می‌شود.

از آنجایی که دو تاس عدد 1 است، او 2 امتیاز کسب می‌کند و به پرتاب تاس ادامه می‌دهد.

برای بار دوم که تاس را می‌اندازد، اعداد 4، 2 و 1 بدست می‌اید. او یک امتیاز دیگر برای عدد 1 بدست می‌آورد و سپس برای بار سوم تاس‌ها را می‌اندازد.

برای بار سوم که تاس را می‌اندازد دو عدد 6 و یک عدد 2 بدست می‌آید. او هیچ عدد 1 ندارد، بنابراین دور استیسی تمام می‌شود و او باید تاس را در جهت عقربه‌های ساعت به کارول که بازیکن بعدی است بدهید.

استیسی گلر است، و از آنجایی که در طول نوبت خود 3 امتیاز کسب کرد، آن در در جدول در ستون Us ثبت می‌کند.

بازیکن دوم

کارول تاس را می‌اندازد. تاس‌های او اعداد 2، 1 و 6 هستند. او برای تاس 1، یک امتیاز کسب می‌کند و دوباره تاس را می‌اندازد.

این بار اعداد 5، 4 و 1 می‌آید.کارول برای عدد 1، یک امتیاز دیگر نیز کسب می‌کند و مجموع امتیازش 2 می‌شود. برای بار سوم تاس‌ها را می‌اندازد.

این بار اعداد 3، 4 و 5 بدست می‌آید. از آنجایی که کارول در این پرتاب هیچ عدد 1 ندارد، او هیچ امتیازی کسب نمی‌کند و تاس را در جهت عقربه‌های ساعت به بازیکن بعدی، واندا می‌دهد.

استیسی به عنوان گلر، امتیاز کارول را یادداشت می‌کند. کارول هم گروهی استیسی نیست زیرا روبروی او ننشسته است. بنابراین استیسی امتیاز او را در ستون دیگری از جدول می‌نویسد. امتیاز کارول در این دور 2 است.

بازیکن سوم

حال واندا تاس‌ها را می‌اندازد.

سه تاس عدد 3 را نشان می‌دهند. با این حال، از انجایی که دور 1 است نه دور 3، امتیازی که کسب می‌کند 5 است و دوباره تاس‌ها را می‌ریزد.

این بار 5، 4 و 2 ظاهر می‌شود. از آنجایی که عدد 1 وجود ندارد، او امتیازی کسب نمی‌کند و باید تاس را به بازیکن بعدی بدهد.

واندا هم گروهی استیسی است، بنابراین استیسی یک عدد 5 را در ستون جدول Us اضافه می‌کند.

بازیکن چهارم

حال نوبت هانا که تاس را بیندازد. هر سه تاس او عدد 1 هستند.

او می‌گوید بونکو، و از آنجایی که بازیکن آخر است و 21 امتیاز کسب کرده است زنگ را به صدا درمی‌آورد و با این کار نشان دهد که دور میز یک تمام شده است.

اگر هانا بازیکن آخر نبود، بازی همچنان ادامه داشت و بازیکنان دیگر و همچنین خود هانا دوباره تاس می‌انداختند. بازیکنان می‌توانند به کسب امتیاز ادامه دهند و بازی تاس بونکو را تا زمانی که هیچ امتیازی کسب نکنند، ادامه دهند، سپس دور آن‌ها تمام می‌شود.

از آنجایی که هانا هنوز هم می‌تواند تاس را بیندازد، دوباره تاس خود می‌ریزد به امید اینکه امتیاز بیشتری کسب کند.

تاس‌های او اعداد 4، 5 و 3 را نشان می‌دهند و نوبت هانا تمام می‌شود و دور به پایان می‌رسد.

در پایان دور اول، جدول استیسی به صورت زیر است:

بازی تاس بانکو
جدول بازی بانکو در انتهای راند اول

استیسی و واندا در مجموع 8 امتیاز و کارول و هانا 23 امتیاز کسب کردند و در این دور پیروز شدند.

نحوه انجام بازی بونکو به صورت انفرادی

هر بازیکن باید کارت امتیاز خود را داشته باشد و امتیازاتش را در آن ثبت کند.

هنگامی که بازیکنی در یک راند برنده می‌شود، باید W جلو عدد آن راند بنویسد.

وقتی بازیکنی یک راند را می‌بازد، باید یک L روی خط آن راند بنویسد.

بازیکنی باید تعداد بونکوهای که در طول بازی بدست می‌آورد را جلو گزینه Bunco بنویسد.

به عنوان مثال، در مثالی که در بالا توضیح دادیم. به هر بازیکن یک کارت مانند کارت زیر داده می‌شد. از آنجایی که هانا یک بونکو داشت، کارت او در پایان راند اول مانند کارت زیر است.

بازی تاس بانکو
کارت بازی هانا در پایان راند یک

نحوه بازی بونکو در راندهای اضافی

در آغاز هر دور جدید، همه بازیکنان باید صندلی یا هم گروهی خود را تغییر دهند.

تیم برنده میز اول، روی میز اول می‌ماند، اما یکی از بازیکنان باید روی صندلی خود حرکت تا برای دور بعد هم گروهی متفاوتی داشته باشد.

گروه بازنده میز اول باید به میز دو برود.

تیم برند میز دو به میز یک می‌آید.

گروه برنده از میز 3، به میز 2 می‌رود.

تیم بازنده میز 2 به میز شماره 3 می‌رود.

گروه بازند در میز 3 روی میز می‌ماند، اما یک بازیکن باید روی صندلی حرکت کند تا برای دور بعدی هم گروهی متفاوتی داشته باشد.

در ابتدای هر دور، یک نفر در هر میز باید داوطلب شود تا امتیازات را ثبت کند.

راندهای 2 تا 6 دقیقا مانند راند 1 است، با این تفاوت که در هر دور به تعداد تاس‌هایی که با تعداد آن دور خاص یکسان است، امتیاز تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال در راند به تاس‌ها 2 امتیاز 1 داده می‌شود.

جمع‌آوری امتیازات

وقتی همه دورها کامل شد، هر بازیکن باید همه پیروزی‌ها W و باخت‌ها L را در برگه امتیازات خود جمع کنید. سپس مجموع را در بخش Wins  و Losses بنویسید.

مساوی در بازی تاس بونکو

اگر هر دو تیم در یک میز در پایان یک دور امتیاز مساوی داشته باشند، در مرحله رول آف باید شرکت کنند. هر بازیکن مجاز است یکباره دیگر تاس بیندازد تا امتیاز بیشتری بدست آورد. هر بازیکن مجاز است تا زمانی که امتیاز کسب می‌کند تاس بیندازد و امتیازات بدست آمده را با یکدیگر جمع کند.

به عنوان مثال در پایان دور دوم، دو تیم یک میز امتیاز یکسان بدست می‌آورند. بازیکن 1 تاس‌ها را می‌اندازد و اعداد 2، 1 و ظاهر می‌شود او یک امتیاز کسب می‌کند. بازیکن 1 باید دوباره تاس بیندازد، اما در این مرتبه هیچ تاسی عدد 2 را نشان نمی‌دهد. حال باید او تاس را به بازیکنان 2، سپس 3 و 4 بدهد. امتیازات بازیکنان همه جمع می‌شود.

اگر در پایان مرحله رول آف یک تیم پیشتاز باشد، رول آف به پایان می‌رسد. تیمی که بالاترین امتیاز را کسب کند برنده محسوب می‌شود.

اما چنانچه در پایان رول آف، تیم‌ها همچنان مساوی باشند. یک رول آف دیگر آغاز می‌گردد و این روند تکرار می‌شود تا زمانی که یک تیم برنده شود.

قانون دسته بندی جایزه در بازی تاس بونکو

یک قانون اختیاری به نام دسته بندی جوایز وجود دارد. با توجه به این قانون در پایان بازی به بازیکنان با توجه به موارد زیر جایزه می‌دهند:

بیشترین بونکو

بالاترین مینی بونکو

برد در مراحل بیشتر

برد و باخت مساوی

آخرین بونکو

سخن آخر

بازی تاس بونکو یک بازی مناسب برای دورهمی‌های دوستانه است به خصوص زمانی که قصدتان شرط بندی باشد. نحوه انجام این بازی ساده است و نیاز به وسایل خاصی ندارد. اگر به بازی‌های با تاس علاقمند هستید، مقاله همه بازی‌ها با تاس ما را نیز بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.