تاریخ:آگوست 7, 2022
بازی کارتی سرعت

معرفی بازی کارتی سرعت یا اسپید (speed)

مقدمه

در این مطلب قصد داریم به معرفی بازی کارتی اسپید (speed) یا سرعت بپردازیم. ما نحوه برپایی این بازی، پخش کردن کارت، هدف بازی و … را برای ارائه بیشتر جزئیات آن، به خوبی توضیح خواهیم داد. سپس مطلب را با توضیح یک مثال به پایان می‌رسانیم.

بازی اسپید (speed) یا سرعت با 2 بازیکن انجام می‌گیرد و 2 بازیکن برای انجام بازی، روبروی یکدیگر می‌نشینند.

پخش کردن کارت در بازی کارتی سرعت

برای انجام بازی اسپید، شما به یک دسته 52تایی کارت استاندارد معمولی نیاز دارید. هر بازیکن باید در این بازی 20 کارت داشته باشد. این 20 کارت بصورت دو دسته‌ای باید در مقابل بازیکن قرار بگیرند. در یک دسته 5 کارت و در دسته دیگر 15 کارت. که در نهایت 20 کارت می‌شود.

نحوه پخش کردن کارت‌ها بدین صورت است که دیلر ابتدا یک کارت برای بازیکن مقابلش سپس یک کارت برای خودش و سپس یک کارت برای بازیکن مقابلش و …. قرار می‌دهد.

زمانی که 5 کارت خودش و 5 کارت بازیکن دیگر را بصورت رو به پایین بر روی یکدیگر بعنوان دسته اول قرار داد. شروع می‌کند به همین ترتیب به پخش کردن کارت‌های دیگر و ساختن دسته دوم 15تایی خودش و بازیکن حریفش.

دقت کنید که هر دو دسته کارت هر بازیکن همگی رو به پایین قرار دارند و در ادامه همانطور که در بخش نحوه بازی، توضیح داده خواهد شد، بازیکنان کارت‌های خود را می‌بینند.

پس از دادن 20 کارت به هر بازیکن، یعنی زمانی که 40 کارت پخش شده است، از 52 کارت، 12 کارت باقی می‌ماند.

این 12 کارت باید بین دو بازیکن قرار بگیرند. دیلر این کارت‌ها را بصورت رو به پایین در یک ردیف 4 دسته‌ای در وسط میز می‌گذارد. از سمت چپ، در دسته اول، 5 کارت، در دسته دوم از سمت چپ یک کارت، در دسته سوم از سمت چپ یک کارت و در دسته چهارم و چپ‌ترین نیز 5 کارت قرار می‌گیرد.

به دسته کارت‌های 5تایی وسط میز، کارت‌های خارجی وسط می‌گوییم. به دسته کارت‌های تکی وسط میز، کارت‌های داخلی وسط می‌گوییم.

کارت‌های خارجی وسط رو به پایین هستند، تا زمانی که یک بازیکن از آن‌ها کارت بردارد و به کارت‌های داخلی وسط میز اضافه کنند.

کارت‌های داخلی وسط میز از اول بازی رو به بالا می‌شوند.

هدف بازی کارتی سرعت

هدف بازی این است که بازیکن تمام کارت‌هایی را که به او داده شده است، را تمام کند.

کارت‌ها را بازیکنان باید بدین صورت دور بریزند که هر کارتی که در وسط قرار دارد را نگاه کنند، سپس کارت‌های خود را ببینند، و یک کارت با یک رتبه بالاتر یا یک رتبه پایین‌تر را بر روی آن کارت قرار دهند. برای مثال، اگر کارت شماره 5 بود، می‌توانند یا از 4 استفاده کنند یا از 6.

کارت آس هم بالاتر از شاه است و هم پایین‌تر از 2. و همین آس است که زنجیره‌ی کارت‌ها را به یکدیگر وصل می‌نماید.

شروع بازی کارتی سرعت

هر بازیکن، دسته 5تایی کارت‌های خود را برمی‌دارد تا بتواند با آن بازی را شروع کند. بازیکنان کارت‌های خود را باید از بازیکن دیگر پنهان نگه دارند و کارت‌های یکدیگر را نبینند.

همانطور که گفته شد در وسط میز یک ردیف با 4 دسته کارت قرار داده شده بود. که دو دسته از این 4 دسته، یک کارت داشتند.

روند بازی

حال هر کدام از بازیکنان باید یکی از این کارت‌ها را رو به بالا کنند و بازی را شروع کنند. سپس بازیکنان با قرار دادن یک کارت با شماره بالاتر یا یک کارت با شماره پایین‌تر بر روی کارت‌های وسط میز که رو به بالا هستند، بازی را پیش می‌برند. بازیکنان می‌توانند بر روی هر دو دسته کارت، کارت بازی کنند. بازیکنان کارت‌ها را به سرعت می‌گذارند و منتظر بازیکن دیگر نمی‌مانند. یعنی لازم نیست نوبتی بازی کنند. هر بازیکن می‌تواند به محضی که کارتی را واجد شرایط قرار دادن در وسط میز دید، این کار را انجام دهد.

اگر بازیکن کارتی برای قرار دادن در وسط میز نداشت، یک کارت از دسته کارت دیگر خود (یعنی دسته کارت 15تایی) برمی‌دارد. سپس اگر باز هم نتوانست بازی کند، یک کارت دیگر برمی‌دارد. این کار را تا زمانی انجام می‌دهد که دوباره کارت‌های درون دستش به 5 کارت برسند. اگر بعد از رسیدن تعداد کارت‌های درون دستش به 5 کارت، باز هم بازیکن قادر به بازی نبود، و بازیکن دیگر نیز در همین شرایط بود و کارتی برای بازی نداشت، هر بازیکن یک کارت از یک دسته رو به پایین روی میز خود، برمی‌دارد و بصورت رو به بالا بر روی دسته کارت‌های بازی شده می‌گذارد و دوباره بازی را انجام می‌دهد. اگر باز هم قادر به انجام نبودند، یک کارت دیگر برمی‌دارند و الی …. .

زمانی که یک بازیکن آخرین کارت خود را بازی کند و بازیکن دیگر هنوز کارت درون دستش داشته باشد، بازیکنی که کارت‌هایش را تمام کرده است، برنده بازی خواهد بود.

مرور قوانین بازی

یک بازیکن نمی‌تواند بیشتر از 5 کارت را در یک لحظه در دستان خود داشته باشد.

در یک زمان نمی‌شود بیش از یک کارت بازی کرد.

اگر هر دو بازیکن در روند بازی، کارتی برای بازی کردن نداشتند، هر کدام می‌توانند یک کارت از دسته کارت‌های 5 تایی وسط میز بردارند و بر روی دسته کارت‌های بازی شده قرار دهند.

به این نکته دقت داشته باشید که تا زمانی که یک بازیکن کارت برای بازی داشته باشد، بازیکن دیگر اجازه ندارد از دسته کارت‌های رو به پایین وسط میز (کارت‌های خارجی وسط)، کارت به بازی اضافه کند.

اگر کارت‌های خارجی وسط به اتمام برسند و هیچ کدام از بازیکنان قادر به ادامه بازی نباشند و در اصطلاح بازی گیر کرده باشد، کارت‌های داخلی وسط را دیلر برمی‌دارد و بُر می‌زند. کارت‌ها را دیلر به 2 دسته‌ی رو به پایین تقسیم می‌کند. این 2 دسته کارت، به 2 دسته کارت خارجی وسط جدید تبدیل می‌شوند. سپس هر بازیکن یک کارت از یکی از این دسته‌ها برمی‌دارد و یک دسته کارت داخلی وسط جدید را می‌سازد. سپس بازی ادامه پیدا می‌کند.

مثال از بازی کارتی سرعت

در ادامه ما یک مثال از بازی کارتی سرعت را برای شما خواهیم آورد که راحت‌تر این بازی را درک کنید.

فرض کنید مرحله پخش کردن کارت‌ها انجام شده است.

حالا هر بازیکن 5 کارت در دستش دارد. یک دسته کارت رو به پایین نیز بر روی میز دارد.

همچنین در وسط میز یک ردیف 4 تایی دسته کارت قرار دارد.

دو دسته کارت سمت راست و چپ، دسته کارت‌های 5تایی هستند و کارت‌های خارجی وسط نام دارند. دو دسته کارت وسط نیز، دسته کارت‌های تکی هستند و کارت‌های داخلی وسط نام دارند.

بازیکن اول یکی از دسته کارت‌های تکی را برعکس و رو به بالا می‌کند و بازیکن دوم دسته کارت تکی دیگر را.

یکی از این کارت‌ها 2 خشت است. کارت دیگر 9 خشت.

  • اولین بازیکن 5 کارت، با ارزش‌های 8، شاه، 3، 3، 3 دارد.
  • حریف شماره 2 نیز 5 کارت، با ارزش‌های 10، 2، 6، 5، 6 دارد.
  • بازیکن اول کارت  3 را بر روی 2 وسط می‌گذارد.
  • طرف دوم 10 را بر روی 9 وسط می‌گذارد.
  • بازیکن دوم کارت 2 را بر روی 3 وسط می‌گذارد.
  • سپس حریف اول کارت  3 را بر روی 2 وسط می‌گذارد.

سپس بازیکنان کارت دیگری برای بازی ندارند و از دسته کارت 15تایی خود، کارت برمی‌دارند. به تعدادی کارت برمی‌دارند که تعداد کارت‌های دست خود را 5تایی کنند.

سپس بازی را به همین روال ادامه می‌دهند. تا زمانی که کارت‌های خود را تمام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.