تاریخ:می 16, 2021

آشنایی با بازی دومینوی قطار مکزیکی

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند.

بازی قطار مکزیکی، یک بازی جذاب دومینو است که گروهی از بازیکنان می توانند در آن شرکت کنند. در این بازی باید دومینوها را با جفت کردن اعداد در وسط قرار داد. هرچقدر امتیاز شما پایین تر باشد شانس برنده شدن تان بیشتر است. این بازی در سبک بازی های موزائیکی است. از این نظر می توان بازی های مشابهی چون بازی دومینوی پای جوجه و بازی دومینو را نام برد. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید. 

اقلام موردنیاز

مجموعه دومینو، 2 تا 10 بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات.

آماده سازی

دور اول بازی با جفت 12 شروع می شود. دور دوم با جفت 11 و همین طور ادامه پیدا می کند تا دور آخر که با جفت صفر شروع می شود. وقتی بازیکنان در حال کشیدن دومینو هستند، دومینوی جفت آغازگر را کنار می گذاریم. بازیکنان باید به این ترتیب که نوشته شده دومینو بردارند:

  • 2 تا 4 بازیکن: 15 دومینو برای هر نفر
  • 5 تا 6 بازیکن: 12 دومینو برای هر نفر
  • 7 تا 8 بازیکن: 10 دومینو برای هر نفر
  • 9 تا 10 بازیکن: 8 دومینو برای هر نفر

دومینوهای اضافی را کنار می گذاریم تا قبرستان ایجاد شود.

هدف بازی

در این بازی هدف این است که در پایان بازی کمترین امتیاز را داشته باشیم. هر دور بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن با همه دومینوهایش بازی کرده باشد. در پایان دور بازی، هر بازیکن به اندازه مجموع ارزش دومینوهایی که در دستش باقی مانده امتیاز می گیرد.

بازی های مشابه

در بازی های دومینو همیشه باید روی دومینوهایی که روی میز قرار گرفته متمرکز باشید تا بتوانید بهترین شان را برای جفت کردن انتخاب کنید. در ضمن باید از دومینوهایی که در دست دارید با اولویت و در بهترین زمان استفاده کنید. بازی قطار مکزیکی در طبقه بندی بازی های دومینو است. از بازی های مشابه می توان به بازی رامیکوب اشاره کرد.

نحوه انجام بازی

برای قراردادن یک دومینو در وسط باید عدد آن را با عدد دومینویی که در وسط قرار دارد جفت کرد. برای شروع باید یکی از دومینوهایتان را با دومینوی جفت وسط جفت کنید. در نوبت اول دور بازی، هر بازیکن می تواند با هر تعداد دومینو که خواست بازی کند.

از نوبت دوم، هر بازیکن فقط می تواند یک دومینو در وسط قرار دهد. استثنا هم زمانی است که او یک دومینوی جفت در وسط قرار دهد. وقتی این حرکت اتفاق افتاد، آن بازیکن باید یک دومینوی دیگر هم در ادامه دومینوی جفت قرار دهد.

وقتی بازیکن نمی تواند دومینوهایش را با یک دومینوی باز در وسط جفت کند، باید سراغ دومینوهای قبرستان برود. او در صورت امکان باید آن دومینو را در وسط قرار دهد. اگر با آن دومینو هم نتوانست کاری انجام دهد،‌ باید قطار خودش را با گذاشتن یک علامت ایجاد کند (مثل سکه). او باید این علامت را روی آخرین دومینوی قطارش بگذارد. این قطار باز می ماند تا زمانی که صاحب آن یک دومینوی دیگر به آن اضافه کند.

یک بازیکن در نوبت دوم یا نوبت های بعدی اش می تواند یک قطار مکزیکی ایجاد کند. یک قطار مکزیکی با قراردادن یک دومینوی جفت شده کنار دومینوی جفت وسط شروع می شود. در هر دور بازی تنها می توان یک قطار مکزیکی ایجاد کرد. بقیه بازیکنان هم می توانند این قطار را ادامه دهند.

در پایان دور بازی، هر بازیکن باید مجموع امتیازات دومینوهایی که در دستش باقی مانده را حساب کند. وقتی همه دورها تمام شد، بازیکنی که کمترین امتیاز را دارد برنده بازی است.

قوانین

  • اگر قبرستان خالی شد و یک بازیکن نمی تواند حرکتی انجام دهد، نوبت بازیکن بعدی است که بازی کند.
  • وقتی یک قطار باز وجود دارد و بازیکن روی قطار یک بازیکن دیگر بازی می کند، قطار خودش باز می ماند. یک قطار وقتی بسته می شود که صاحبش روی آن بازی کند.
  • قبل از اینکه هر دومینوی دیگری کشیده شود، باید یک دومینوی جفت در وسط گذاشت.
  • هر بازیکن یک نوبت دارد حتی اگر یک بازیکن می تواند در نوبت اولش با همه دومینوهایش بازی کند. وقتی همه بازیکنان از نوبت اول شان استفاده کردند، امتیازات براساس دومینوهایی که در دست بازیکنان باقی مانده به روزرسانی می شود.

آموزش ویدیویی بازی دومینوی قطار مکزیکی

در این ویدیو با نحوه انجام بازی دومینوی قطار مکزیکی آشنا می شوید. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتر می شویم.

آماده سازی

در این بازی 2 تا 10 بازیکن می توانند شرکت کنند. در شروع هر دور بازی باید از یک دومینوی جفت متفاوت استفاده کرد. دور اول بازی با دومینوی جفت 12 شروع می شود. دور دوم بازی هم با دومینوی جفت 11 تا دور آخر بازی که با دومینوی جفت صفر شروع می شود.

دومینوی جفت موردنظر را باید کنار گذاشت تا بازیکنان دومینوها را از وسط بردارند. براساس تعداد بازیکنان حاضر در بازی تعداد دومینوهایی که هر نفر در ابتدای دور بازی برمی دارد مشخص می شود. بقیه دومینوها را کنار می گذاریم و به آن قبرستان می گوییم. حالا همان دومینوی جفت آغازین که کنار گذاشته بودیم را در وسط قرار می دهیم.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که در پایان بازی کمترین امتیاز را داشته باشیم. هر دور بازی وقتی تمام می شود که یک بازیکن با همه دومینوهایش بازی کرده باشد. برای بازی کردن باید عدد یک دومینوی باز را با یکی از دومینوهای دست تان جفت کنید. در پایان هر دور بازی بازیکنان به اندازه دومینوهایی که دست شان باقی مانده امتیاز می گیرند.

نحوه انجام بازی

برای اینکه ساده تر بازی را یاد بگیرید من تعداد دومینوهای هر بازیکن را از 15 به 7 رسانده ام. من دومینوها را برگردانده ام تا آن ها را ببینید. در بازی واقعی باید دومینوها را از رقبا پنهان کنید. بازیکن شماره 1 شروع می کند و یک دومینو را با سمت 12 دومینوی وسط جفت می کند.

بازیکن می تواند در نوبتش با هر تعداد دومینو که خواست بازی کند. بازیکن شماره 1 به بازی ادامه می دهد. او دومینویی ندارد که با دومینوی باز 6 جفت کند پس نوبتش تمام می شود. حالا نوبت بازیکن شماره 2 است و او هم با 4 دومینو بازی می کند. بازیکن شماره 3 هم سه دومینویش را با دومینوهای وسط جفت می کند.

بازیکن شماره 4 هم از دو دومینو استفاده می کند و این دور به پایان می رسد. حالا دوباره نوبت بازیکن شماره 1 است. بازیکنان فقط در نوبت اول می توانند با چند دومینو بازی کنند. از اینجا به بعد هر بازیکن فقط می تواند با یک دومینویش بازی کند مگر دومینوی جفت داشته باشد.

بازیکن شماره 1 نمی تواند دومینویی را جفت کند پس از قبرستان دومینو برمی دارد. این دومینو برای بازی کردن مناسب است و حالا نوبت بازیکن شماره 2 است. او هم مجبور است از قبرستان دومینو بردارد. این دومینو با سمت باز قطار دومینوی بازیکن شماره 2 جفت نمی شود.

بنابراین نوبت او تمام می شود و قطارش باز می ماند. وقتی یک بازیکن نتوانست بازی کند باید یک سکه روی قطارش گذاشت تا این را مشخص کند (قطار باز). هر بازیکنی می تواند با یک قطار باز بازی کند. قطار بازیکن شماره 2 باز می ماند تا زمانی که او بتواند یک دومینو به آن اضافه کند.

بازیکن شماره 3 یک دومینوی مناسب به قطار بازیکن شماره 2 اضافه می کند. بازیکن شماره 4 نمی تواند به قطار خودش دومینو اضافه کند ولی می تواند بازی کند. بعد از دور اول بازی می توان یک قطار مکزیکی را شروع کرد. قطار مکزیکی وقتی شروع می شود که یک دومینوی مناسب را با دومینوی جفت وسط جفت می کنیم.

اینجا بازیکن شماره 4 یک دومینوی 12 را به دومینوی وسط اضافه می کند. روی این قطار مکزیکی باید سکه گذاشت و همه می توانند با آن بازی کنند. بازیکن شماره 1 هم یک دومینوی 4 را به قطار مکزیکی اضافه می کند. بازیکن شماره 2 هم یک دومینوی 3 را به قطار مکزیکی اضافه می کند.

قطار بازیکن شماره 2 همچنان باز است چون او با قطار خودش بازی نکرد. بازیکن شماره 3 یک دومینوی جفت 5 را به قطار مکزیکی اضافه می کند. بازیکنی که دومینوی جفت کشیده یک فرصت دیگر هم دارد ولی این بار باید دومینویش را با همان دومینوی جفت که گذاشته جفت کند. بازیکن شماره 3 هم یک دومینوی مناسب 5 را اضافه می کند.

بازیکن شماره 4 هم یک دومینوی جفت 8 را به قطار مکزیکی اضافه می کند. وقتی بازیکن نمی تواند دومینویی را جفت کند باید دومینو بردارد. دومینوی برداشته شده هم مناسب نیست پس بازیکن شماره 4 باید سکه بگذارد تا مشخص باشد قطارش باز است.

بازیکن شماره 1 یک دومینوی 5 دارد که می تواند روی قطار خودش بازی کند اما قبل از هر حرکتی باید یک دومینو را با دومینوی جفت وسط جفت کرد. بازیکن شماره 1 باید از قبرستان دومینو بردارد. این دومینو 8 است و برای جفت کردن با دومینوی جفت وسط مناسب است.

بازیکن شماره 2 هم باید از قبرستان دومینو بردارد. او هم دومینوی 10 را برمی دارد و می تواند با آن روی قطار خودش بازی کند. پس قطارش بسته می شود و سکه را برمی دارد. بازیکن شماره 3 هم با دومینوی 10 که آخرین دومینویش است روی قطار مکزیکی بازی می کند. این دور بازی به پایان می رسد.

امتیازگیری

مجموع ارزش دومینوهای مانده در دست بازیکن شماره 1 برابر با 13 است. مجموع ارزش دومینوهای مانده در دست بازیکن شماره 2 برابر با 41 است. مجموع ارزش دومینوهای مانده در دست بازیکن شماره 4 برابر با 32 است. وقتی همه دورهای بازی انجام شد، بازیکنی که کمترین امتیاز را دارد برنده است.

مرور قوانین

اگر بازیکن می تواند با یک دومینو بازی کند باید این کار را انجام دهد. وقتی یک بازیکن دومینویی را از قبرستان برمی دارد و می تواند با آن بازی کند، باید این کار را انجام دهد. اگر دومینویی در قبرستان نباشد و بازیکنی نتواند حرکت کند، نوبت او می سوزد. در ضمن قطارش باز می شود.

اگر بازیکنی که قطارش باز است روی قطار باز یک بازیکن دیگر بازی کند، قطار باز می ماند. قطار وقتی بسته می شود که بازیکن صاحب آن رویش بازی کند. قبل از هر حرکتی باید با دومینوی جفت وسط یک دومینو را جفت کرد. بازیکن شماره 2 نمی تواند دومینویی را با دومینوی جفت خودش جفت کند. او دومینو برمی دارد و مشخص می کند که قطارش باز است.

حالا دومینوی جفت 4 باز است و بازیکن شماره 3 باید دومینو بردارد هرچند او می تواند با قطار خودش بازی کند. دومینوی موردنظر هم برای جفت کردن دومینوی جفت مناسب نیست پس نوبت بازیکن شماره 3 تمام شد و قطار او هم باز می شود.

حتی اگر یک بازیکن بتواند در نوبت اولش با همه دومینوهایش بازی کند، همه بازیکنان فرصت دارند یک نوبت بازی کنند. وقتی همه بازیکنان یک نوبت بازی کردند، امتیاز براساس دومینوهای باقیمانده در دست بازیکنان به روزرسانی می شود.

مهندس صنایع، علاقمند به بازی به خصوص بازی های ورق، نویسنده آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *