تاریخ:سپتامبر 24, 2022
بازی کارتی هزاری

آموزش بازی کارتی هزاری (Hazari)

بازی کارتی هزاری Hazari بیشتر در بنگلادش و بوتان انجام می‌شود. این بازی بسیار شبیه بازی کراش است. بازیکنان در بازی کارتی هزاری باید 13 کارت دست خود را به چهار مجموعه 3، 3، 3 و 4 تایی مانند بازی برَگ تقسیم کنند. با این تفاوت که در این بازی هر کارتی یک امتیاز خاص دارد. برنده هر مقایسه کارت‌های بازی شده را جمع‌آوری می‌کند و امتیاز آن‌ها را برای خود ثبت می‌کنند. هزاری به معنای 1000 است و هدف از بازی جمع‌آوری امتیاز 1000 یا بیشتر است.

بازیکنان و کارت‌ها

بازی کارتی هزاری به صورت چهار نفره بازی می‌شود. در این بازی از یک بسته استاندارد 52 کارتی استفاده می‌شود.

رتبه کارت‌ها در هر خالی، از بالاترین به پایین‌ترین به ترتیب آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 است.

کارت‌های آس، شاه، بی بی، سرباز و 10 هر کدام 10 امتیاز دارند و کارت‌های اعداد از 2 تا 9 هر کدام 5 امتیاز دارند. ارزش کل کارت‌های موجود در یک بسته 360 می‌باشد.

پخش کارت و بازی خلاف جهت عقربه‌های ساعت است.

ترکیب کارت‌های در بازی هزاری

بازی کارتی هزاری مبتنی بر مقایسه ترکیب مجموعه‌های 3 کارته است. انواع ترکیبات از بالاترین به پایین عبارتند از:

  • Troy
  • Colour Run
  • Run
  • Colour
  • Pair
  • Indi

یک ترکیب بالا همیشه یک ترکیب پایین‌تر را شکست می‌دهد. برای مثال ترکیب Colour Run همیشه ترکیب Colour را شکست می‌دهد. بین دو ترکیب از یک نوع، یکی با کارت‌های بالاتر برنده است.

Troy

ترکیب تروی شامل سه کارت هم رتبه با خال‌های متفاوت می‌شود. کارت‌ها با رتبه بالاتر بر کارت‌های با رتبه‌ پایین‌تر برتری دارند. بنابراین تروی آس، آس، آس بر تروی 2، 2، 2 برتری دارند.

Colour Run

سه کارت متوالی از یک خال ترکیب Colour Run را ایجاد می‌کنند. آس را می‌توان هم در ترکیب آس، شاه، بی بی که باارزش‌ترین و هم در ترکیب آس، 2، 3 دومین دست باارزش است، استفاده کرد. ترتیب ارزش دست‌ها به این صورت است: آس- شاه- بی بی، آس- 2- 3، سپس بی بی- سرباز- 10 و به همین ترتیب به ترکیب 2، 3، 4 می‌رسد که کمترین ارزش را دارد.

Run

سه کارت با رتبه متوالی با خال‌های متفاوت ترکیب Run را تشکیل می‌دهد. بالاترین دست آس- شاه- بی بی، سپس آس- 2- 3، سپس شاه- بی بی- سرباز، به همین ترتیب به 2- 3- 4 که کمترین است می‌رسد.

Colour

سه کارت از یک خال که ترتیب خاصی ندارند. برای اینکه مشخص کنید که کدام مجموعه ارزش بالاتری دارد، ابتدا بالاترین کارت‌ها را مقایسه کنید. سپس اگر برابر بودند، کارت دوم و در صورت مساوی بودن آن‌ها، سومین کارت را بایکدیگر مقایسه کنید. به عنوان مثال سرباز خشت، 9 خشت، 2 خشت دست بهتری از سرباز پیک، 8 پیک، 7 پیک است. زیرا 9 بالاتر از 8 است. باارزش‌ترین کارت‌ها در هر خالی آس، شاه و سرباز هستند و کمترین نیز 2، 3، 4 است.

Pair (جفت)

دو کارت با رتبه مساوی با یک کارت با رتبه متفاوت ترکیب Pair را ایجاد می‌کنند. برای اینکه مشخص کنید کدام دست باارزش‌تر است، ابتدا کارت‌های جفت را با هم مقایسه کنید. اگر دو بازیکن جفت‌های با یک رتبه داشتند، کارت سوم غیرهمسان را مقایسه کنید.

Indi یا فرد

سه کارت که هیچ یک از ترکیبات بالا را تشکیل نمی‌دهند، ترکیب فرد را ایجاد می‌کنند. در ترکیب باید هر سه کارت یک رتبه نباشند، هیچ دو کارتی از نظر رتبه برابر نباشند و متوالی نیز نمی‌باشند. برای مقایسه دو ترکیب Indi، ابتدا بالاترین کارت‌ها را مقایسه کنید، سپس اگر برابر بودند کارت دوم و اگر این‌ها نیز برابر بودند، کمترین کارت را مقایسه کنید.

توجه داشته باشید در Run یا Colour Run آس می‌تواند در مجاورت 2 یا شاه باشد اما در یک زمان کنار هر دو قرار نمی‌گیرد. برای مثال، آس، شاه، 2  هم خال یک ترکیب Colour Run نیست. بلکه فقط یک Colour است. دست آس، شاه، 2 از دست آس، شاه، 3 پایین‌تر اما از دست آس، بی بی، سرباز بالاتر است.

بخوانید: “آموزش بازی پوکر چینی (Chinese Poker)

قرارداد و ترتیب کارت‌ها

دیلر تمام کارت‌ها را به بازیکنان می‌دهد، به طوری که هر بازیکن یک دست 13 کارتی داشته باشد. سپس هر یک از بازیکنان کارت‌های خود را به چهار گروه جداگانه، 3، 3، 3 و 4 کارتی تقسیم می‌کنند. گروه‌ها براساس رتبه بندی که در بالا توضیح دادیم به ترتیب نزولی مرتب شوند. در گروه 4 کارتی تنها بهترین ترکیب 3 کارتی را که می‌توان با استفاده از آن 4 کارت ایجاد کرد، در نظر گرفته می‌شود. این مجموع باید بدترین ترکیب موجود بین ترکیب‌های باشد که یک بازیکن می‌تواند ایجاد کند.

بازیکنی که مرتب کردن کارت‌ها و ایجاد گروه‌ها را تمام کرده است، با گفتن “بالا” این موضوع را اعلام می‌کند. بازیکن پس از اینکه این عبارت را اعلام کرد، دیگر نمی‌تواند ترکیبات خود را تغییر دهد. وقتی هر چهار بازیکن گفتند “بالا” بازی شروع می‌شود.

بازی کارتی هزاری

نحوه انجام بازی کارتی هزاری

بازیکن سمت راست دیلر، باارزش‌ترین مجموعه از ترکیبات 3 کارت خود را رو به بالا روی میز قرار می‌دهد. هر یک از بازیکنان دیگر به ترتیب خلاف جهت عقربه‌های ساعت همین کار را انجام می‌دهند. هر کسی که باارزش‌ترین ترکیب را داشته باشد، تمام 12 کارت را جمع می‌کند، سپس آنها را رو به پایین کنار می‌گذارد. سپس بالاترین ترکیب 3 کارتی باقی مانده خود را رو به بالا روی میز قرار می‌دهد.

سایر بازیکنان نیز دومین ترکیب بالای خود را به رو به بالا روی میز قرار می‌دهند. دوباره بازیکنی که باارزش‌ترین ترکیب را دارد، کارت‌ها را جمع می‌کند و دوره بعدی بازی را آغاز می‌کند. در دور چهارم و آخر، هر بازیکن چهار کارت بازی می‌کند که شامل ضعیف‌ترین ترکیب 3 کارته به اضافه یک کارت یدکی است. برنده این دور نهایی تمام 16 کارت را جمع می‌کند.

 اگر دو بازیکن دو دست برابر داشته باشند، بازیکن اخر، امتیاز کل را کسب می‌کند. برای مثال، فرض کنید چهار دست به ترتیب زیر باشد:

  • آس دل، بی بی دل دل، 9 دل
  • 7 گشنیز، 6 پیک، 5 پیک
  • شاه گشنیز، شاه خشت، سرباز خشت
  • 7 خشت، 6 گشنیز، 5 قلب

دست بازیکن دوم و چهارم بهترین است، زیرا Run نسبت به Colour و جفت برتر است. هر دو بازیکن دست برابر دارند، و طبق قانون بازی بازیکن آخر برنده می‌شود. در نتیجه برنده این دور بازیکن چهارم است.

امتیازات

هر بازیکن ارزش کارت‌هایی را که در طول بازی کارتی هزاری جمع آوری کرده است را می‌شمارد (مجموع کل برای هر 4 بازیکن برابر با 360 است). سپس امتیازی که در هر دور بدست اورده را به امتیاز تجیعی خود می‌افزاید. حال اگر هیچ کس به امتیاز 1000 نرسیده باشد، دوباره کارت‌ها را بُر می‌زنند و توسط دیلر دوباره کارت‌ها پخش می‌شوند و بازی ادامه می‌یابد.

بازی زمانی به پایان می‌رسد که یک یا چند بازیکن 1000 امتیاز یا بیشتر کسب کنند. سپس بازیکنی که بیشترین مجموع را داشته باشد برنده می‌شود.

انواع مختلف بازی کارتی هزاری

یک نوع متفاوت از بازی کارتی هزاری وجود دارد که در آن ارزش کل کارت‌ها برابر با 380 است. در این نوع کارت آس ارزش 11، کارت شاه، بی بی و سرباز ارزش 10 و همه کارت‌ها از 10 تا 2 ارزشی برابر با ارزش اسمی خود دارند.

 در این بازی، کارت چهارم در دست 4 نیز در ایجاد ترکیب استفاده می‌شود. بازیکن با استفاده از کارت چهارم می‌تواند ترکیبی از 4 کارت از یک رتبه یا 4 کارت متوالی و غیره ایجاد کند. در این حالت یک Run چهار کارت، یک Run سه کارتی و یک Colour چهار کارتی یک Colour سه کارتی را شکست می‌دهید.

همچنین اگر بازیکنی در هر سه دست اول بتواند سه تروی ایجاد کند، برنده کل بازی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.