تاریخ:می 23, 2022
بازی کارتی اسپایت و ملیس (Spite and Malice)

آموزش بازی کارتی اسپایت و ملیس (Spite and Malice)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی اسپایت و ملیس (Spite and Malice) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

در همین ابتدای مطلب بگوییم که Spite and Malice در زبان انگلیسی به معنای کینه و بدخواهی می‌باشد.

مقدمات بازی کارتی اسپایت و ملیس

بازی کارتی اسپایت و ملیس (Spite and Malice)، یک بازی 2 نفره است و با 2 بازیکن انجام می‌شود. برای انجام این بازی، شما نیاز به 2 دسته کارت 52تایی دارید.

توزیع کارت

دیلر باید به هر بازیکن 20 کارت بدهد. نحوه توزیع کارت به صورت یکی یکی است. یعنی یکی به بازیکن شماره 1، بعد یکی به بازیکن شماره 2، سپس به بازیکن شماره 1 و … ؛ تا زمانی که به هر بازیکن 20 کارت برسد.

این 20 کارت بصورت رو به پایین در یک استک (دسته کارت: stack) باقی می‌مانند. و به عنوان استاک پایل (اندوخته: stockpile) بازیکن شناخته می‌شوند. یعنی هر بازیکن، برای خود یک استاک پایل، متشکل از 20 کارت دارد که بر روی هم قرار گرفته‌اند و رو به پایین هستند.

دیلر پس از اینکه کارت‌ها را توزیع کرد، کارت‌های باقیمانده را که 64 کارت هستند، در قالب یک استک رو به پایین در وسط میز بعنوان دراو پایل (دسته کارت برای کشیدن کارت توسط بازیکنان: draw pile) قرار می‌دهد.

بالاترین کارت استاک پایل هر بازیکن رو به بالا می‌شود.

هدف از انجام بازی کارتی اسپایت و ملیس

هدف از انجام بازی برای هر بازیکن این است که اولین بازیکنی باشد که تمام کارت‌های استاک پایل خودش را بازی می‌کند و کارت‌های استاک پایلش تمام می‌شوند.

کارت‌ها از استاک پایل، می‌توانند داخل پایل‌هایی که در وسط میز در حال ساخته شدن هستند، بازی شوند.

تا حداکثر 4 پایل در حال ساخت می‌تواند در وسط میز وجود داشته باشد. این پایل‌های در حال ساخت، با یک کارت آس (تک) شروع می‌شوند و ساخت آن‌ها تا بی بی ادامه پیدا می‌کند. یعنی ابتدا آس (تک)، سپس 2، بعد 3، و سپس به ترتیب 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سرباز و در آخر بی بی.

کارت شاه در این بازی کارت وایلد (wild) است؛ یعنی کارت خاص به شمار می‌رود. خاصی کارت شاه به این است که بازیکن از آن می‌تواند بعنوان یک کارت با هر شماره‌ای در پایل در حال ساخت یا حتی بعنوان آس برای شروع یک پایل، استفاده کند. در کل اینطور بگوییم که کارت شاه می‌تواند بعنوان کارت آس بازی شود، بعنوان کارت بی بی بازی شود، بعنوان کارت سرباز بازی شود، بعنوان کارت 10 یا 9 یا 8 یا 7 یا 6 یا 5 یا 4 یا 3 یا 2 نیز بازی شود. هر جایی هر کارتی که لازم بود، بازیکن می‌تواند از شاه استفاده کند.

انجام بازی کارتی اسپایت و ملیس

همانطور که کمی پیش گفتیم، بالاترین کارت استاک پایل هر بازیکن رو به بالا می‌شود.

پس از اینکه، این کارت رو به بالا شد، بازیکنی که کارتش از رتبه بالاتری برخوردار بود، اول بازی می‌کند.

اولین نوبت یک بازیکن، با کشیدن 5 کارت از دراو پایل شروع می‌شود. این 5 کارت، یک دست کارت برای بازیکن می‌سازد و بازیکن باید این دست را از بازیکن دیگر پنهان نگه دارد.

یک بازیکن می‌تواند، یک پایل را در وسط میز با یک آس یا با یک شاه (کارت وایلد که می‌توان از آن بجای هر کارت با هر شماره و چهره‌ای استفاده کرد.) شروع کند.

بازیکن در نوبت خودش، هر تعداد کارتی که امکان داشته باشد از درون دستش در وسط میز بازی می‌کند.

برای مثال فرض کنید یک بازیکن در دستش آس پیک، 2 گشنیز، سرباز پیک، 7 گشنیز و 8 دل دارد. او می‌تواند در اولین نوبت خود، با آس پیک یک پایل را شروع کند، سپس 2 گشنیز را بر روی آس بازی کند. وی دیگر نمی‌تواند از بین 3 کارت دیگری که در دستش دارد، کارتی را بازی کند. بنابراین باید نوبتش را با دور انداختن (دیسکارد: discard) یک کارت تمام کند. مثلا این بازیکن سرباز پیک را دیسکارد می‌کند.

پایان یافتن نوبت یک بازیکن

بنابراین در نظر داشته باشید که نوبت هر بازیکن با دور انداختن (دیسکارد: discard) یک کارت از دورن دستش به دیسکارد پایل (دسته کارت‌های دور انداخته‌شده: discard pile) پایان می‌یابد.

هر بازیکن دیسکارد پایل شخصی خود را دارد. همچنین هر بازیکن می‌تواند تا حداکثر 4 دیسکارد پایل داشته باشد. بازیکن دیسکارد پایل‌های خود را در کنار استاک پایل بصورت یک ردیف قرار می‌دهد.

نوبت بازیکن بعدی

پس از اینکه نوبت یک بازیکن به پایان رسید، نوبت بازی به بازیکن بعدی خواهد رسید. بازیکن بعدی نیز در صورتی که اولین نوبت بازی‌اش باشد، باید ابتدا از دراو پایل، 5 کارت بردارد و دست خود را برای بازی داشته باشد.

در صورت وجود یک پایل در حال ساخت در وسط میز، بازیکن می‌تواند بر روی آن پایل بازی کند. و یا اینکه خودش یک پایل جدید شروع کند. البته هر بازیکن می‌تواند در یک نوبت هم خودش یک یا چند پایل بسازد، و هم بر روی پایل‌هایی که از پیش وجود داشته‌اند، کارت بازی کند.

بازیکن برای بازی، هم می‌تواند از کارت‌های دورن دستش استفاده کند و هم می‌تواند کارت رو به بالا شده‌ی روی استاک پایل خود را بازی کند.

در صورتی که بازیکن کارت رو به بالا شده‌ی روی استاک پایل خود را بازی کرد، باید پس از بازی، کارت بعدی استاک پایل را رو به بالا کند. اگر کارت بعدی که رو به بالا کرد نیز، شرایط بازی کردن داشته باشد، بازیکن آن را دوباره بازی می‌کند و کارت بعدی را رو به بالا می‌کند.

هر بازیکن در حین نوبت خود تا جایی که قادر است از بین کارت‌های درون دستش و کارت روی استاک پایل، هر کارتی را که توانست بازی می‌کند؛ تا جایی که دیگر برای بازی کارتی نداشته باشد.

ادامه بازی توسط بازیکن

زمانی که نوبت به یک بازیکن می‌رسد و این نوبت، اولین نوبت آن بازیکن نباشد، بازیکن باید از دراو پایل، به تعدادی کارت بردارد که تعداد کارت‌های درون دستش به 5تا برسد. برای مثال فرض کنید، یک بازیکن از نوبت قبل که بازی کرده است، 2 کارت درون دستش باقی مانده باشد، زمانی که دوباره نوبتش شود، باید از دراو پایل 3 کارت بردارد. حالا او درون دستش 5 کارت برای بازی دارد.

تکمیل شدن یک پایل (شروع از آس، پایان با بی‌بی)

زمانی که که یک پایل وسط میز، به بی بی برسد (همانطور که در ابتدای مطلب توضیح دادیم، بی‌بی آخرین کارت یک پایل است.)، بازیکن دیگر که اکنون نوبتش نبود، آن پایل را برمی‌دارد و تمام کارت‌هایش را بُر می‌زند، سپس آن‌ها را با دراو پایل قاطی می‌کند و باز هم بر می‌زند و سپس بعنوان دراو پایل جدید بر روی میز قرار می‌دهد.

بازیکنان بازی را با هدف به اتمام رساندن کارت‌های استاک پایل خود ادامه می‌دهند.

برنده بازی

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، اولین بازیکنی که موفق شود تمام کارت‌های استاک پایل خود را بازی کند و استاک پایلش به اتمام برسد، برنده بازی خواهد بود.

مرور قوانین بازی کارتی اسپایت و ملیس

بالاترین کارت استاک پایل که رو به بالا است، می‌تواند فقط بر روی یک پایل در حال ساخت بازی شود. و نمی‌توان با آن، یک پایل جدید را شروع کرد.

یک بازیکن می‌تواند تا حداکثر 4 دیسکارد پایل داشته باشد. دیسکارد پایل‌ها می‌توانند هر تعداد کارتی را در خود جای دهند. رنگ این کارت‌ها یا تعدادشان اهمیتی ندارد، اما یک بازیکن فقط می‌تواند بالاترین کارت از دیسکارد پایل را بازی کند. اما هر کارتی که در این دیسکارد پایل‌ها مدفون شده باشد و در بالا قرار نداشته باشد، نمی‌تواند بازی شود. البته تا زمانی که کارت‌های بالای آن بازی شوند و آن کارت بالاترین کارت دیسکارد پایل شود.

کارت‌هایی که از دیسکارد پایل بازی می‌شوند، تنها می‌توانند بر روی پایل‌های در حال ساخت بازی شوند و با آن‌ها نمی‌توان یک پایل جدید را شروع کرد.

اگر یک بازیکن بتواند قبل از دیسکارد کردن کارت، هر 5 کارت دستش را بازی کند، باید 5 کارت جدید را از دراو کارت بردارد و نوبتش را ادامه دهد.

جمع بندی

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی اسپایت و ملیس (Spite and Malice)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.