بازی کارت بی دل

آموزش بازی کارت بی دل (Hearts)

بازی کارت بی دل (Hearts) یک بازی کارتی کلاسیک است که با 4 بازیکن انجام می‌شود. در این مقاله به صورت کامل نحوه انجام این بازی و همچنین تعدادی از قوانین اختیاری آن را توضیح می‌دهیم.

هدف بازی

برخلاف بسیاری از بازی‌ها که بازیکنی برنده است که بیشترین امتیاز را کسب کند. در این بازی بازیکنی برنده است که کمترین امتیاز را کسب نمائید.

موارد مورد نیاز برای انجام بازی بی دل

شما برای انجام این بازی به یک دسته کارت 52تایی نیاز دارید. کارت‌ها در این بازی از آس (بالا) به 2 (کم) دسته بندی می‌شوند. در این بازی خال‌ها بر یکدیگر برتری ندارند.

همچنین برای انجام این بازی به کاغذ و خودکار برای ثبت امتیاز نیاز دارید.

حداقل تعداد بازیکن برای انجام انجام بازی بی دل 3 نفر و حداکثر 7 نفر است. البته بهترین حالت آن زمانی است که تعداد بازیکنان 4 نفر باشد. البته در نوع بازی کارت بی دل Cancellation حداقل تعداد بازیکن 6 نفر و حداکثر 11 نفر است.

نحوه انجام بازی Hearts

ما در ادامه به صورت مرحله به مرحله نحوه انجام بازی کارت بی دل را آموزش می‌دهیم.

شروع بازی

قبل از شروع بازی، بازیکنان باید در مورد امتیاز پایانی بازی (معمولا 100 امتیاز) به توافق برسند. تا زمانی که امتیاز یکی از بازیکنان به آن امتیاز رسید یا از آن بالاتر رفت بازی تمام شود.

با توجه به تعداد بازیکنان، کارت‌های خاصی باید از بازی حذف شوند تا هر بازیکن در هر دست تعداد مساوی کارت دریافت کند.

در یک بازی سه نفره، کارت 2 خشت را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 17 کارت دریافت می‌کند.

در یک بازی چهار نفره، هیچ کارتی حذف نمی‌شود. هر بازیکن در هر دست 13 کارت دریافت می‌کند.

در یک بازی پنج نفره، کارت 2 خشت و کارت 2 گشنیز را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 10 کارت دریافت می‌کند.

در یک بازی شش نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 و 4 گشنیز را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 8 کارت دریافت می‌کند.

در یک بازی هفت نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 گشنیز را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 7 کارت دریافت می‌کند.

پخش کردن کارت

هر دست را با پخش کردن همه کارت‌ها به صورت رو به پایین، یک به یک به هر بازیکن در جهت عقربه‌های ساعت در اطراف میز شروع کنید.

بازی کارت بی دل

مراحل بازی

بعد از اینکه همه کارت‌ها پخش شد. اولین بازیکن یک کارت رو به بالا در مرکز میز می‌گذارد. اولین حرکت را، بازیکنی که کارت 2 گشنیز دارد انجام می‌دهد. او باید کارت را روی میز بازی قرار ‌دهد. بدین ترتیب یک برتری در دور اول بدست آورد. اگر کارت 2 گشنیز از بازی حذف شده باشد، بازیکنی که کارت 3 گشنیز را در اختیار دارد رهبر بازی است.

سپس هر بازیکن به نوبه خود یک کارت رو به بالا در وسط میز می‌گذارد. در صورت امکان کارتی یکسان با کارت بازیکن اول قرار دهید.

به عنوان مثال، اگر بازیکن اول با کارت 6 پیک بازی کند. بازیکنان بعدی در صورت امکان باید یک کارت پیک قرار دهند.

اگر بازیکنی نتواند از این قانون پیروی کند، زیرا کارتی از این خال ندارد می‌تواند با هر کارت دیگری بازی کند. اما یک استثنا برای این قانون وجود دارد. در دور اول، اگر بازیکنی هیچ کارت گشنیز نداشته باشد، امکان بازی با کارت دل یا بی بی پیک را ندارد.

هنگامی که همه بازیکنان یک کارت روی میز گذاشتند، بازیکنی که بالاترین کارت را گذاشته است، برنده آن دور است.

به عنوان مثال، اگر جیم با 6 پیک را بگذارد، کریستین 5 پیک، دونا 10 پیک و مارک 9 پیک را بگذارد، مارک برنده این دور است.

برنده هر دور کارت‌ها را از وسط میز جمع می‌کند و آن‌ها را به پشت در مقابل خود قرار می‌دهد. سپس با گذاشتن یک کارت از دست خود روی میز، دور بعدی را شروع می‌کند و بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

تا زمانی که یک دل یا بی بی پیک در دور قبلی بازی نشده باشد، نمی‌توان از دل برای شروع یک دور استفاده کنید. لازم نیست حتما کارت اول بی بی باشد و از هر کارت دل می‌توان استفاده کرد.

نحوه امتیازدهی در بازی کارت بی دل

زمانی که بازیکنان همه کارت‌های خود را بازی کردند، دست به پایان می‌رسد و بازیکنان امتیازات خود را محاسبه می‌کنند.

بازیکنان باید امتیازات کارت‌های که بدست آوردند را جمع کنند:

هر کارت دل 1 امتیاز دارد

بی بی پیک 13 امتیاز دارد.

همه کارت‌های دیگر ارزش صفر امتیاز دارند.

به عنوان مثال، اگر مارک 4 کارت دل و بی بی پیک را داشته باشد، او 17 امتیاز می‌گیرد. اگر دونا 2 تا کارت دل باشد، 2 امتیاز دریافت می‌کند.

در صورتی که بازیکنی هر 13 کارت دل و بی بی پیک را در یک دست بدست آورد، امتیازش صفر و هر یک از حریفان 26 امتیاز کسب می‌کنند. به این حالت به اصطلاح تیراندازی به ماه می‌گویند.

بازیکنان امتیازات فردی خود را در یک برگه امتیاز می‌نویسند و امتیازات هر دور را با هم جمع می‌کنند. سپس دوباره کارت‌ها را بُر بزنید و برای دست بعدی پخش کنید.

برنده شدن

اگر در پایان هر دست امتیاز یک یا چند بازیکن از امتیاز تعیین شده در ابتدا بازی بالاتر رفت، بازی بلافاصله پایان می‌یابد و بازیکنی که کمترین امتیاز را داشته باشد برنده است.

در صورت تساوی باید یک دست اضافی برای تعیین برنده بازی کنید.

انواع بازی کارت بی دل

در ادامه به معرفی انواع بازی کارت بی دل می‌پردازیم.

بازی کارت بی دل پاس (Passing)

در شروع هر دست، پس از پخش کارت هر بازیکن به کارت خود نگاه می‌کند و سه مورد از آن‌ها را برای اینکه به بازیکن دیگر بدهد انتخاب می‌کند. همه بازیکنان باید قبل از دریافت و مشاهده کارت‌هایی که از حریف دریافت می‌کنند، سه کارت خود را انتخاب کرده و به بازیکن دیگری بدهد.

چرخش کارت از دستی به دست دیگر متفاوت است. در یک بازی چهار نفره، چرخش به صورت زیر است:

دست اول: کارت‌ها را به بازیکن سمت چپ بدهید.

دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوم: کارت‌ها را به بازیکن سمت راست بدهید.

دست سوم: کارت‌ها را به بازیمن روبرو خود بدهید.

دست‌ چهارم: عدم انتقال کارت

این برنامه پاس تا پایان بازی تکرار می‌شود.

در بازی‌هایی که تعداد بازیکنان سه یا پنج است، پاس کارت به صورت زیر است:

دست اول: کارت‌ها را به بازیکن سمت چپ بدهید.

دست‌ دوم: کارت‌ها را به بازیکن سمت راست بدهید.

این برنامه چرخشی را تا پایان بازی تکرار کنید.

بازی بی دل بچه گربه (The Kitty)

در ابتدا بازی، تعداد معینی از کارت‌ها را به صورت رو به پایین به صورت کنار گذاشته می‌شود. به این کارت‌های کنار گذاشته شده بچه گربه می‌گویند.

در یک بازی سه نفره، کارت 2 خشت را از بازی حذف نکنید. و به جای آن جای آن یک کارت به کارت‌های بچه گربه اضافه کنید.

در یک بازی چهار نفره، چهار کارت به عنوان بچه گربه کنار بگذارید. هر بازیکن در هر دست 12 کارت دریافت می‌کند.

در یک بازی پنج نفره، کارت 2 خشت و کارت 2 گشنیز را حذف نکنید. و به جای آن دو کارت به عنوان بچه گربه کنار بگذارید.

در یک بازی شش نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 و 4 گشنیز را حذف نکنید. و در عوض چهار کارت به عنوان بچه گربه کنار بگذارید.

در یک بازی هفت نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 گشنیز را حذف نکنید و در عوض سه کارت به عنوان بچه گربه کنار بگذارید.

اولین بازیکنی که برنده دور شد که شامل کارت‌های امتیاز (دل و بی بی پیک) بود. کارت‌های موجود در بچه گربه را جمع می‌کند و آن‌ها را به کارت‌های که در دورهای قبلی برنده شده است اضافه کند.

تغییرات جایگزین این قانون عبارتند از:

برنده اولین دور، کارت‌های بچه گربه را جمع کند.

آخرین کسی که در یک دست برنده می‌شود کارت‌های بچه گربه را جمع کند.

برنده اولین کارت دل، کارت‌های بچه گربه را جمع کند. ( به عبارت دیگر، بی بی پیک برای تعیین کند چه کسی کارت‌های بچه گربه را جمع کند استفاده نشود.)

بازی کارت بی دل

بازی بی دل Omnibus

در این نوع از بازی بی دل، سرباز خشت امتیاز 10- دارد (پس بردن آن چیز خوبی است). هنگام تیراندازی به ماه، بازیکن باید تمام دل‌ها و بی بی پیک را جمع کند اما نیازی به بردن کارت سرباز خشت ندارد.

بازی بی دل Shooting the Moon

هنگام تیراندازی به ماه توسط یک بازیکن، به جای اینکه سایر بازیکنان 26 امتیاز دریافت کنند، 26 امتیاز از امتیازات بازیکن برنده کم می‌شود.

در شکل دیگری از بازی بی دل Shooting the Moon، بازیکن می‌تواند تصمیم بگیرد که 26 امتیاز از امتیاز خودش کم شود یا 26 امتیاز به امتیازات سایر بازیکنان اضافه کند.

بازی بی دل No Broken

در این نوع بازی بی دل، بازیکنان می‌توانند در هر زمان با کارت دل بازی را رهبری کنند.

بازی بی دل Cancellation

بازی بی دل Cancellation یک نوع بازی بی دل است که حداقل به 6 بازیکن برای انجام آن نیاز است. در این بازی از دو دسته کارت استاندارد 52تایی که با هم بُر خوردند استفاده می‌شود.

تا حد امکان، در هر دست به طور مساوی به بازیکنان کارت بدهید. هر کارت اضافی رو به پایین روی میز قرار دهید و اولین بازیکنی که اولین دور کارت دل را برنده می‌شود، آن را جمع‌آوری کند. بازیکنان مانند بازی بی دل پاس باید کارت‌ها را پاس دهند.

بازیکن سمت چپ دیلر اولین دور را شروع می‌کند. او ممکن است با هر کارتی غیر از دل یا بی بی پیک بازی کند.

اگر دو بازیکن از یک کارت مشابه استفاده کنند، کارت‌های یکدیگر را خنثی می‌کنند و هیچ کدام در این دور برنده نمی‌شود.

اگر دو زوج از کارت یکسان استفاده کنند، هیچ بازیکنی برنده آن دور نمی‌شود و کارت‌های وسط کنار گذاشته می‌شود. بازیکنی که برنده دور بعدی شود، کارت‌های این دور را نیز جمع می‌کند. اگر آخرین دور دست باشد، هیچکس کارت‌ها را برنده نمی‌شود.

به عنوان مثال، جیم 5 گشنیز را بازی می‌کند، کریستین نیز با کار 5 گشنیز بازی کند، دونا با کارت 3 دل و مارک نیز با 3 دل بازی نمائید. هیچ کس این دور را برنده نمی‌شود و کارت‌ها کنار گذاشته می‌شود تا توسط بازیکن بعدی جمع‌آوری شود تا یک نفره در دور بعدی برنده شود.

در بازی بی دل Cancellation معمولا حد نصاب امتیاز 150 است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *