تاریخ:ژانویه 21, 2022
بازی کارتی میشیگان

آموزش بازی کارتی میشیگان (Michigan)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی میشیگان (Michigan) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

مقدمات بازی

برای انجام این بازی، شما به یک دسته کارت 52تایی استاندارد نیاز دارید. همچنین از یک دسته کارت 52تایی دیگر باید کارت‌های آس دل، شاه گشنیز، بی بی خشت و سرباز پیک را بردارید و به دسته کارت 52تایی بازی خود اضافه نمایید.

شما همچنین نیاز به چیزهایی همچون چیپ پوکر دارید، تا با استفاده از آن‌ها انتی ((ante): مبلغ پرداختی اجباری) خود را مشخص کنید.

4 کارت اضافی که از یک دسته کارت دیگر برداشتید یعنی آس دل، شاه گشنیز، بی بی خشت و سرباز پیک را باید وسط میز رو به بالا در دو ستون دوتایی کنار هم قرار دهید. این کار را شما باید پیش از اینکه کارت‌ها بین بازیکنان پخش شوند، انجام دهید. هر بازیکن باید بر روی هر یک از این کارت‌های وسط، یک چیپ بعنوان انتی قرار دهد. اما دیلر باید بر روی هر کارت، 2 چیپ قرار دهد.

چیدمان کارت‌های وسط و انتی‌ها
چیدمان کارت‌های وسط و انتی‌ها در بازی کارتی میشیگان

توزیع کارت

دیلر شروع به توزیع کارت بین بازیکنان می‌کند. این کار را دیلر تا زمانی که کارت‌ها تمام شوند، ادامه می‌دهد. توزیع کارت بصورت ساعتگرد انجام می‌شود و این کار را یکی یکی، دیلر انجام می‌دهد. موردی ندارد که برخی بازیکنان، نسبت به دیگر بازیکنان کارت بیشتر یا کمتری داشته باشند.

به این نکته توجه داشته باشید که در سمت چپ دیلر، بین دیلر و بازیکن سمت چپش، یک دست بدون صاحب نیز وجود دارد. یعنی اولین کارتی که دیلر پخش می‌کند را در این دست قرار می‌دهد سپس کارت‌ بعدی را به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد.

در تمام طول زمان پخش شدن کارت، این دست بدون صاحب هم بعنوان یک دست در نظر گرفته می‌شود و دیلر در آن کارت قرار می‌دهد.

هدف از انجام بازی

هدف از انجام بازی کارتی میشیگان (Michigan) برای هر بازیکن این است که چیپ برنده شود. نحوه برنده شدن چیپ هم بدین شکل است که یا بازیکن باید اول از همه کارت‌های خودش را تمام کند، یا از طریق بازی کردن یکی از کارت‌هایی که در وسط قرار دارد، چیپ برنده شود.

کارت‌ها به ترتیب در یک خال یکسان، توسط بازیکنان بازی می‌شوند. برای مثال، زمانی که 6 دل را یک بازیکن بازی می‌کند، بازیکنی که 7 دل دارد باید بعد از این 6 دل، کارت 7 دل خود را بازی کند.

ترتیب کارت‌ها هم بدین شکل است که آس بالاترین کارت است و پس از آن، شاه بالاترین کارت می‌باشد.

انجام بازی کارتی میشیگان (Michigan)

بازیکنان در حین انجام بازی باید کارت‌های خود را از دیگر بازیکنان، پنهان نگه دارند. پیش از اینکه بازی شروع شود، دیلر این انتخاب را دارد که اگر می‌خواهد دستش را با دست بدون صاحب عوض کند.

سپس هر یک از بازیکنان دیگر نیز، پس از اینکه دیلر انتخابش را کرد، می‌توانند در طی یک مزایده، با یک پیشنهاد قیمتی، دست خود را با دست بدون صاحب عوض کنند. پس از اینکه تمام بازیکنان پیشنهاد خود را اعلام کردند، بازیکنی که پیشنهاد بیشتری را داده باشد، دست خود را با دست بدون صاحب عوض می‌کند و به اندازه‌ی پیشنهادی که داده است به دیلر چیپ پرداخت می‌کند.

شروع بازی

سپس بازی از بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است، با قرار دادن یک کارت در وسط، شروع می‌شود.

بازیکنی که در سمت چپ دیلر نشسته است (بازیکن شماره 2)، می‌تواند کارت با پایین ترین رتبه در هر خالی را که در دستش دارد بازی کند.

برای مثال بازیکن شماره 2، تصمیم می‌گیرد که 4 خشت را که پایین‌ترین رتبه از کارت خشت است که در دستش دارد را در نوبت خود بازی کند.

ادامه بازی

پس از این بازیکن، باید بازیکنی که یک رتبه بالاتر از همان خال را دارد، بازی کند. مثلا در این مثال، بازیکنی که 5 خشت را در دستش دارد، باید بعنوان بازیکن بعدی بازی کند.

موقعیت توقف

اگر هیچ بازیکنی، این کارت را نداشته باشد، موقعیت توقف یا همان استاپ پیش می‌آید. موقعیت استاپ زمانی پیش می‌آید که کارت بعدی که باید بازی شود: یا در دست بدون صاحب باشد، یا پیش از این بازی شده باشد، یا کارتی که بازی شده است، کارت آس باشد.

زمان که موقعیت استاپ پیش می‌آید، بازیکنی که آخرین کارت را بازی کرد، یک ترتیب جدید را شروع می‌کند. یعنی یک کارت دیگر را با همان قانون گفته‌شده بازی می‌کند. برای مثال 2 گشنیز را بعنوان پایین‌ترین کارت از گشنیز که در دستش دارد انتخاب می‌کند و بر روی کارتی که پیش از این بازی کرده بود می‌گذارد. حالا بازیکنی که 3 گشنیز را در دست دارد، بعنوان بازیکن بعدی بازی خواهد کرد.

هر بازیکن کارت‌هایی که بازی می‌کند را بر روی هم رو به بالا در مقابل خودش قرار می‌دهد.

بازی کارت همسان با یکی از کارت‌های وسط میز

سپس بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد. هر زمانی که یکی از بازیکنان، یکی از 4 کارت وسط را بازی کند، یعنی یکی از کارت‌های آس دل، شاه گشنیز، بی بی خشت یا سرباز پیک، پس از بازی کردن آن کارت، چیپ‌های روی کارت همسان با کارتش در وسط میز را برنده می‌شود.

برای مثال در مثالی که توضیح دادیم، بازی ادامه پیدا می‌کند تا نوبت به بازی کردن کارت شاه گشنیز برسد. فرض کنیم بازیکن شماره 4، کارت گشنیز را در دست داشته باشد. او پس از بازی کردن این کارت، چیپ‌هایی که بر روی شاه گشنیز وسط میز قرار دارد را برای خود برمی‌دارد.

اتمام یک دور بازی

زمانی که یک بازیکن، کارت‌هایش را تمام کند، آن دور از بازی به اتمام می‌رسد.

وقتی یکی از بازیکنان کارت‌هایش را تمام می‌کند و دور بازی به پایان می‌رسد، بازیکنان دیگر باید به تعداد کارت‌هایی که در دستشان باقی مانده است، به بازیکنی که کارت‌هایش را تمام کرده است، چیپ بدهند.

برای مثال اگر بازیکن شماره 1 کارت‌هایش را تمام کند، دور بازی به اتمام می‌رسد. و حالا بازیکن شماره 2 که هنوز 3 کارت در دستش دارد، باید 3 چیپ را به بازیکن شماره 1، بدهد. بازیکنان دیگر نیز به همین صورت.

مرور قوانین

  • زمانی که موقعیت استاپ پیش می‌آید، بازیکن باید کارت با پایین‌ترین رتبه‌ای که در دستش دارد و خالی متفاوت با خال آخرین کارت بازی شده دارد، را بازی کند. برای مثال اگر 4 خشت بازی کرده است و موقعیت استاپ پیش آمده است، باید پس از آن، کارتی با خال گشنیز، یا دل یا پیک بازی کند. و حق بازی کردن کارت خشت ندارد.
  • اگر بازیکن نتواند یک ترتیب جدید را با کارتی با خال متفاوت شروع کند (یعنی تمام کارت‌هایش خال همسان با کارت استاپ شده را داشته باشند.)، نوبت بازی به بازیکن سمت چپش می‌رسد.
  • اگر در طی انجام بازی، یک یا چند کارت از کارت‌هایی که در وسط میز هستند، بازی نشدند، چیپ‌هایی که بر روی آن کارت باقی مانده‌اند، برای دور بعدی بازی باقی خواهند ماند.
  • در دور بعدی بازی، توزیع کارت به بازیکن بعدی می‌رسد و بازیکنان دوباره باید بر روی هر کارت از کارت‌های وسط میز، انتی قرار دهند.

حرف آخر

در این مطلب بصورت کامل بازی کارتی میشیگان (Michigan)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و دریافت و اعطای چیپ و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، حتما در قسمت کامنت‌ها، تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *