تاریخ:مارس 25, 2023
بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)

آموزش بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)

به این مطلب از سری مطالب آموزش بازی‌های کارتی و مناسب دورهمی در سایت بخت خوش آمدید. در این مطلب ما نحوه کامل انجام بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass) را پوشش خواهیم داد. مقاله را با توضیح مفهومات عمومی این بازی و نحوه انجام آن شروع می‌کنیم، سپس جزئیات بیشتری از بازی را بیان می‌کنیم.

معرفی بازی کارتی کلبریاژ

بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)، یک بازی کارتی بامزه و از آن نوع بازی‌هایی است که باید بازیکنان دست وسط میز را برنده شوند. که در اصطلاح به آن تریک تیکینگ (بلند کردن دست) می‌گویند. این بازی یک بازی 2 نفره می‌باشد. بنابراین اگر با دوستتان نشسته بودید و حوصله‌تان سر رفته بود، می‌تواند یک بازی سرگرم کننده برای شما باشد.

برای انجام این بازی شما نیاز به 32 کارت دارید. که این 32 کارت شامل آس، شاه، بی بی، سرباز، کارت شماره 10، کارت شماره 9، کارت شماره 8 و کارت شماره 7 تمامی خال‌ها (پیک، گشنیز، دل، خشت) می‌شود.

همچنین یک خودکار و یک کاغذ برای بازی در دسترس داشته باشید تا امتیازات را بر روی کاغذ ثبت کنید. و همانطور که گفته شد نیز برای انجام این بازی، 2 بازیکن نیاز است.

توزیع کارت

یکی از بازیکنان نقش دیلر را بر عهده می‌گیرد و کارت‌ها را بین خودش و رقیبش پخش می‌کند. او باید ابتدا کارت‌ها را بر بزند، سپس بصورت رو به پایین، 3 کارت به رقیبش می‌دهد، پس از آن 3 کارت به خود و بعد 3 کارت به رقیبش و دوباره 3 کارت به خودش. بدین صورت هر بازیکن 6 کارت خواهد داشت. یک سری کارت در دست دیلر باقی می‌ماند. دیلر باید بالاترین کارت این دسته کارت باقیمانده را رو به بالا کند و سپس آن را تقریبا در پایین‌های دسته کارت جا دهد. پیش از آن، باید آن کارت را دو بازیکن ببینند و خال آن کارت، می‌شود خال ترامپ یا همان خال برنده برای این دور از بازی.

هدف از انجام بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)

هدف از انجام این بازی این است که اولین بازیکنی باشید که 500 امتیاز کسب می کند. امتیازها از طریق دست‌هایی که از وسط میز برنده می‌شوید، به دست می‌آیند که این دست‌ها یا همان تریک‌ها شامل کارت‌هایی با امتیازهای مختلف می‌باشند.

همچنین اگر بهترین توالی کارت‌ها را داشته باشید و یا اینکه بِلا (bella) داشته باشید و یا اینکه آخرین دست وسط میز را برنده شوید نیز امتیاز کسب می‌کنید.

رتبه بندی کارت‌ها

رتبه بندی کارت‌ها در بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)، از بالا به پایین به شکل زیر است:

کارت‌های خال ترامپ: سرباز، کارت شماره 9، آس، کارت شماره 10، شاه، بی بی، کارت شماره 8، کارت شماره 7.

کارت‌های خال‌های غیرترامپ: آس، کارت شماره 10، شاه، بی بی، سرباز، کارت شماره 9، کارت شماره 8، کارت شماره 7.

توالی: آس، شاه، بی بی، سرباز، کارت شماره 10، کارت شماره 9، کارت شماره 8، کارت شماره 7.

انجام بازی

بازیکنی که خال ترامپ را مشخص می‌کند، باید نسبت به رقیب خود در طول دور بازی، امتیاز بیشتری را کسب نماید.

و بازیکنی که دیلر نیست، اولین گزینه را دارد که خال کارت رو به بالا شده را خال ترامپ برای طول بازی کند و یا اینکه از این گزینه عبور کند و این اختیار را به دیلر بدهد.

اگر هر دو بازیکن از این اختیار عبور کنند، آنگاه اختیار انتخاب خال ترامپ (یک خال دیگر بجز این خال کارت رو به بالا شده)، به بازیکنی که دیلر نبود داده می‌شود. و اگر باز هم بازیکنی که دیلر نیست از این اختیار عبور کرد و خالی را بعنوان خال ترامپ انتخاب نکرد، دوباره این گزینه برای انتخاب به دیلر خواهد رسید.

به محض اینکه خال ترامپ بالاخره انتخاب و اعلام شد، دیلر 3 کارت دیگر را نیز به خودش و بازیکن دیگر می‌هد.

پایین‌ترین کارت دسته کارت باقیمانده نیز رو به بالا می‌شود، تا هر دو بازیکن آن را ببینند. این کارت هیچ تاثیری بر روی روند بازی ندارد. فقط به بازیکنان این فرصت را می‌دهد که بدانند آن کارت چیست.

پیش از اینکه دست‌ها را بازیکنان در وسط میز بازی کنند، هر بازیکنی اگر بتواند یک توالی از 3 کارت یا بیشتر در یک خال یکسان را از بین کارت‌های درون دستش بسازد، امتیاز خواهد گرفت. البته دقت داشته باشید که تنها بازیکنی که بهترین توالی را بتواند بسازد، امتیاز کسب می‌کند. یک توالی از 4 کارت یا بیشتر، 50 امتیاز ارزش دارد. و یک توالی از سه کارت، 20 امتیاز ارزش دارد.

شروع بازی

بازیکنی که در این دور دیلر نیست، بازی را شروع می‌کند و اولین کارت تریک را وسط میز قرار می‌دهد. خال اولین کارتی که در وسط قرار داده می‌شود، بعنوان خال تریک در نظر گرفته می‌شود. و بازیکن دیگر باید از خال تریک پیروی کند، یعنی باید کارت با همان خال، در صورت امکان، بازی کند. برنده شدن یک تریک یا همان یک دست وسط میز، بر اساس قوانین زیر است:

بازیکنی که کارت با خال ترامپ با رتبه بالاتر را بازی کرده باشد، برنده تریک خواهد بود.

در صورتی که هیچ کارت ترامپی بازی نشده باشد، بازیکنی که کارت با خال تریک با رتبه بالاتر را بازی کرده باشد، برنده تریک خواهد بود.

و در نظر داشته باشید که بازیکنی که یک تریک را برنده می‌شود، اولین کارت تریک بعدی را شروع می‌کند. بنابراین تعیین کننده‌ی خال تریک بعدی خواهد بود.

بازیکنان تا زمانی که تمامی کارت‌هایشان را بازی کنند، بازی را ادامه خواهند داد. همانطور که پیش از این گفتیم، برنده شدن آخرین تریک نیز امتیاز در بر خواهد داشت. بدین شکل که بازیکنی که آخرین تریک یک دور بازی را برنده شود، 10 امتیاز دریافت می‌کند.

امتیازدهی در بازی کارتی کلبریاژ

در پایان دور بازی، بازیکنان امتیازات مربوط به کارت‌هایی که از طریق تریک‌ها برنده شده‌اند را محاسبه خواهند کرد.

امتیازات کارت‌ها

  • سرباز (ترامپ): 20 امتیاز
  • کارت شماره 9 (ترامپ): 14 امتیاز
  • آس: 11 امتیاز
  • کارت شماره 10: 10 امتیاز
  • شاه: 4 امتیاز
  • بی بی: 3 امتیاز
  • سرباز (غیر ترامپ): 2 امتیاز

امتیازهای دیگر

4 توالی یا بیشتر: 50 امتیاز

3 توالی: 20 امتیاز

بلا (در قسمت قوانین در رابطه با بلا توضیح خواهیم داد.): 20 امتیاز

آخرین تریک: 10 امتیاز

اگر بازیکنی که ترامپ را مشخص کرده است، در میزان امتیاز با بازیکن دیگر برابر شود، بازیکنی که ترامپ را مشخص کرده است، هیچ امتیازی کسب نخواهد کرد.

و از طرفی، اگر بازیکنی که ترامپ را مشخص کرده است، امتیاز کمتری را نسبت به بازیکن دیگر کسب کند، بازیکن دیگر هم امتیازات خودش به علاوه امتیازات بازیکن مشخص کننده‌ی ترامپ را دریافت خواهد کرد.

قوانین بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)

یک بازیکن باید خال تریک را دنبال کند، یعنی اولین بازیکنی که یک تریک را شروع کرد، خالش هر چه بود، بازیکن دیگر نیز باید در صورت امکان همان خال را بازی کند. اما اگر امکانش نبود، یعنی از آن خال هیچ کارتی نداشت، باید در صورت امکان یک کارت با خال ترامپ بازی کند تا بتواند تریک را برنده شود. اما اگر نه کارتی با خال ترامپ داشت و نه کارتی با خال تریک، آنگاه می‌تواند کارت با هر خالی را بازی کند.

اگر خال تریک و خال ترامپ یکی بودند، یعنی اولین بازیکنی که یک تریک را شروع می‌کند، کارت با خال ترامپ را به عنوان اولین کارت وسط قرار داد، بازیکن حریف باید حتما در صورت امکان کارت با خال ترامپ بازی کند.

در طول بازی، بازیکنان فقط برای یک توالی می‌توانند امتیاز کسب کنند. یک توالی باید حداقل 3 کارت به ترتیب پشت سر هم و از یک خال داشته باشد. اگر دو بازیکن تعداد کارت‌های توالی‌شان با هم برابر باشد، بازیکنی امتیاز کسب می‌کند که رتبه کارت‌های توالی‌اش بالاتر از رتبه کارت‌های توالی بازیکن دیگر باشد. و هر توالی با تعداد کارت بیشتر، نسبت به هر توالی با تعداد کارت کمتر، برنده خواهد بود.

بلا (Bella)

اگر شما شاه و بی بی خال ترامپ را در دستتان داشته باشید، این بعنوان بلا شناخته می‌شود. همانطور که پیش از این اشاره کردیم، با اعلام اینکه شما بلا در دستتان دارید، می‌توانید در این بازی 20 امتیاز کسب کنید. اعلام اینکه بلا دارید به این شکل نیست که همان ابتدا اعلام کنید، بلکه پس از بازی دومین کارت از این 2 کارت، این اتفاق می‌افتد.

اگر شما 7 ترامپ را در دست داشته باشید می‌توانید آن را با کارتی که رو به بالا شده است تعویض کنید. این کار باید قبل از اینکه اولین کارت تریک بازی می‌شود، انجام شود.

این نکته را در نظر بگیرید که اگر هر دو بازیکن از ترامپ کردن بازیکن رو به بالا شده بگذرند و همچنین اگر از مشخص کردن هر خال ترامپی نیز بگذرند، آنگان آن دست از بازی در اصطلاح فولد می‌شود و توزیع کارت به بازیکن بعدی سپرده می‌شود.

برنده شدن در بازی

اگر هر دو بازیکن، در یک دور یکسان، به بیش از 500 امتیاز برسند، بازیکنی که به امتیاز کل بیشتری رسیده است، برنده کل بازی خواهد بود.

حرف آخر

در این مطلب بصورت کامل، قوانین بازی کارتی کلبریاژ (Klaberjass)، نحوه انجام این بازی، نحوه توزیع کارت و محاسبه امتیاز و مشخص کردن برنده را توضیح دادیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و همچنین از انجام این بازی در دورهمی‌هایتان لذت ببرید. اگر علاقه به تماشای آموزش ویدئویی این بازی دارید، حتما این لینک را تماشا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *