کوبیکس

آموزش بازی کوبیکس (Koobix)

مقدمه

 کوبیکس یک بازی کازینویی ایتالیایی است که در آن از شش تاس استفاده می‌شود. تعداد شرط‌هایی که در این بازی می‌توان بست زیاد است که در این مطلب از مجله بخت به آن‌ها می‌پردازیم.

قوانین بازی کوبیکس

کوبیکس
کوبیکس

۱- در این بازی از ۲۵ تاس رنگی استفاده می‌شود که  ترتیب آن‌ها به شکل زیر است.

 • ۶ تاس آبی
 • ۶ تاس قرمز
 • ۶ تاس سبز
 • ۶ تاس زرد
 •  ۱ تاس سفید

۲- شش تاس به صورت تصادفی و بدون جایگزینی انتخاب می‌شود.

۳- در شرط‌های مربوط به رنگ، تاس سفید می‌تواند جایگزین رنگی شود که به بازیکن کمک می‌کند تا برنده شود. اما در شرط‌هایی که به عدد تاس مربوط است، عدد تاس سفید محسوب نمی‌شود.

۴- بازیکن هر بار می‌تواند فقط یک شرط را انتخاب کند تا در مورد رنگی که تاس سفید جایگزین می‌کند ابهامی پیش نیاید.

۵- در بازی کوبیکس شرط‌های زیادی وجود دارند که در زیر به طور اجمالی معرفی شده‌اند. 

 • مجموع ۳ تاس اولی که ریخته می‌شود
 • مجموع ۴ تاس اولی که ریخته می‌شود.
 • مجموع ۵ تاس اولی که ریخته می‌شود
 • مجموع ۶ تاس
 • مجموع ۶ تاس به صورت گروهی (مجموع کوچک، متوسط و بزرگ)
 • زوج یا فرد بودن مجموع ۶ تاس
 • ایجاد شدن دست‌های پوکر با ۶ تاس (مثلا جفت یا فول هاوس) 
 • یک رنگ خاص در حداقل یک تاس دیده شود
 •  تعداد تاس‌های زوج/فرد/بالا/پایین که پشت سرهم می‌آیند
 • تعداد تاس‌های هم رنگ
 • عدد دقیق یک تاس از یک رنگ خاص
 • یک تاس خاص از یک تاس خاص دیگر بالاتر/پایین تر باشد

۶- همه شرط‌ها به نسبت ۱ برنده می‌شود.

در بررسی هر شرط از جدول پرداختی شرکت Tuko Production استفاده کرده‌ایم.

تحلیل شرط‌های بازی کوبیکس

شرط مجموع ۳ تاس اول

در فهرست زیر احتمالات شرط ۳ تاس اول بررسی شده. در این شرط بازیکن انتخاب کند که عددی که ۳ تاسی که اول ریخته می‌شوند چه عددی است.

 • مجموع تاس‌ها ۳: ۰/۴۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۴: ۱/۳۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۵: ۲/۷۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۶: ۴/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۷: ۶/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۸: ۹/۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۹: ۱۱/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۰: ۱۲/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۱: ۱۲/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۲: ۱۱/۵  درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۳: ۹/۱۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۴: ۶/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۵: ۴/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۶: ۲/۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۷: ۱/۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۸: ۰/۴۱ درصد

شرط مجموع ۴ تاس

در فهرست زیر احتمالات شرط مجموع ۴ تاس بررسی شده است. در این شرط بازیکن یک عدد (مثلا ۱۳) را انتخاب می‌کند و در صورتی که مجموع ۴ تاس با این عدد برابر شد برنده است.

 • مجموع تاس‌ها ۴: ۰/۰۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۵: ۰/۳۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۶: ۰/۷۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۷: ۱/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۸: ۲/۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۹: ۴/۳۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۰: ۶/۱۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۱: ۸/۰۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۲: ۹/۶۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۳: ۱۰/۰۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۴: ۱۱/۲۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۵: ۱۰/۰۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۶: ۹/۶۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۷: ۸/۰۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۸: ۶/۱۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۹: ۴/۳۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۰: ۲/۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۱: ۱/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۲: ۰/۷۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۳: ۰/۳۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۴: ۰/۰۷۷ درصد

شرط مجموع ۵ تاس

در فهرست زیر احتمالات شرط مجموع ۵ تاس بررسی شده است‌. در این شرط مجموع ۵ تاس باید عددی باشد که بازیکن اعلام می‌کند تا او برنده شود.

 •  مجموع  تاس‌ها ۵: ۰/۰۱۲ درصد
 • مجموع تای‌ها ۶: ۰/۰۶۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۷: ۰/۱۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۸: ۰/۴۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۹: ۰/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۰: ۱/۶۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۱: ۲/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۲: ۳/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۳: ۵/۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۴: ۶/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۵: ۸/۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۶: ۹/۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۷: ۱۰/۰۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۸: ۱۰/۰۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۹: ۹/۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۰: ۸/۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۱: ۶/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۲: ۵/۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۳: ۳/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۴: ۲/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۵: ۱/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۶: ۰/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۷: ۰/۴۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۸: ۰/۱۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۹: ۰/۰۶۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۰: ۰/۰۱۳ درصد

شرط مجموع شش تاس

فهرست زیر احتمالات شرط مجموع شش تاس را نشان می‌دهد. در این شرط، بازیکن روی یک عدد خاص که مجموع ۶ تاس نشان خواهند داد شرط می‌بندد.

 • مجموع تاس‌ها  ۶: ۰/۰۰۲۱ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۷: ۰/۰۱۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۸: ۰/۰۴۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۹:  ۰/۱۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۰: ۰/۲۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۱: ۰/۵۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۲: ۰/۹۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۳: ۱/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۴: ۲/۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۵: ۳/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۶: ۴/۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۷: ۶/۱۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۸: ۷/۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۰: ۹/۰۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۱: ۹/۲۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۲: ۹/۰۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۳: ۸/۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۴: ۶/۱۳ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۵: ۴/۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۶: ۳/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۷: ۲/۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۸: ۱/۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۲۹: ۰/۹۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۰: ۰/۵۴ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۱: ۰/۴۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۲: ۰/۰۲۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۳: ۰/۰۱۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۴: ۰/۰۴۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۵: ۰/۰۰۱۲ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۳۶: ۰/۰۰۰۲۱ درصد

شرط‌های دامنه‌ای

شرط‌های دامنه‌ای (Ranged Bets) بازی کوبیکس می‌توانند بر اساس مجموع ۳،۴،۵ و ۶ تاس شکل بگیرند. این عدد توسط بازیکن مشخص می‌شود.

بازیکن می‌تواند تعیین کند که مجموع تاس‌ها کم متوسط یا زیاد یا زوج یا فرد باشد. در فهرست زیر احتمال برد این شرط آمده است.

شرط دامنه‌ای با ۳ تاس

 • مجموع تاس‌ها فرد باشد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها زوج باشد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۳ تا ۹ باشد: ۳۷/۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۰ تا ۱۱ باشد: ۲۵ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۲ تا ۱۸ باشد: ۳۷/۵ درصد

شرط دامنه‌ای با ۴ تاس

 • مجموع تاس‌ها فرد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها زوج: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۴ تا ۱۲: ۳۳/۵ درصد
 • محموع تاس‌ها ۱۳ تا ۱۵: ۳۲/۸ درصد
 • مجموع تاس‌ها ۱۶ تا ۲۴: ۳۳/۵ درصد

شرط دامنه‌ای با ۵ تاس

 • مجموع تاس‌ها فرد باشد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها زوج باشد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۵ تا ۱۶ باشد: ۳۹/۹ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۱۷ تا ۱۸ باشد: ۲۰/۰۶ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۱۹ تا ۳۰ باشد: ۳۹/۹۶ درصد

شرط دامنه‌‌ای با ۶ تاس

 • مجموع تاس‌ها زوج باشد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها فرد باشد: ۵۰ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۶ تا۱۹ باشد: ۳۶/۳۱ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۲۰ تا ۲۲ باشد: ۲۷/۳۷ درصد
 • مجموع تاس‌ها بین ۲۳ تا ۳۶ باشد: ۳۶/۳۱ درصد

شرط‌های پوکر در بازی کوبیکس

این سه شرط زیر فقط بر اعدادی که تاس‌ها نشان می‌دهد متمرکز‌اند و رنگ‌ آن‌ها مهم نیست. شرط تری آو ا کایند زمانی برنده می‌شود که حداقل یک تری آو ا کایند ایجاد شده باشد.

شرط پوکر بدون رنگ

 • تری آو ا کایند: ۳۶/۷۲ درصد
 • چند تری آو ا کایند: ۹/۶ درصد
 • استریت: ۱/۵ درصد
 • چند استریت: ۰/۰۰۴۳ درصد

شرط پوکر با رنگ

 شرط‌های زیر بر اساس اعداد و رنگ‌ تاس‌های ریخته شده می‌باشد. شرط روی تری آو ا کایند در بازی کوبیکس زمانی برنده می‌شود که حداقل یک تری آو ا کایند  وجود داشته باشد. در نظر داشته باشید که تاس سفید جایگزین رنگ‌ها می‌شود.

 • تری آو ا کایند با تاس‌های هم رنگ: ۳/۲ درصد
 • چند تری آو ا کایند با تاس‌های هم رنگ: ۰/۶۶ درصد

شرط‌های میکس در بازی کوبیکس

روش‌های زیادی برای بستن شرط میکس (Combo Bet) در بازی کوبیکس وجود دارد. در ابتدا بازیکن یک تاس خاص بر اساس ترتیبی که ریخته می‌شود (مثلا سومین تاس) را انتخاب می‌کند. سپس او می‌تواند از ترکیب‌های پایین، هرکدام را برای شرط انتخاب کند.

 • تاس مورد نظر دقیقا چه عددی را نشان می‌دهد.
 • رنگ تاس
 • عدد تاس کم (۱ تا ۳) یا زیاد (۴ تا ۶) باشد.

تحلیل شرط میکس

مقدار پرداختی برابر با احتمال برد هر شرط می‌باشد. در ادامه احتمال برد هر شرط آمده است

 • شرط بر روی عدد تاس: ۱۶/۶۶ درصد
 • شرط بر روی رنگ تاس: ۲۸ درصد
 • شرط بر سفید بودن تاس: ۴ درصد
 • شرط بر بالا/پایین/زوج/فرد بودن تاس: ۵۰ درصد
 •  شرط بر روی عدد و رنگ تاس: ۴/۶ درصد
 • شرط بر روی عدد و سفید بودن تاس: ۰/۶۶ درصد
 • شرط بر بالا/پایین/زوج/فرد بودن و رنگ تاس: ۱/۴ درصد
 • شرط بر بالا/پایین/زوج/فرد و سفید بودن تاس: ۰/۲ درصد

شرط زوج/فرد/بالا/پایین

در این شرط، بازیکن یک عدد بین ۳ تا ۶ را به همراه یک نوع شرط(بالا، پایین، زوج و فرد) انتخاب می‌کند. بازیکن زمانی برنده می‌شود که مجموع تاس‌های ریخته شده مساوی یا برابر شرایط تعیین شده باشد. مثلا اگر بازیکن ۵ تاس با مجموع فرد را انتخاب کند که به نسب ۲۰/۶ به ۱ پرداختی دارد، زمانی برنده می‌شود که حداقل ۵ تاس از ۶ تاس ریخته شده عدد فرد را نشان دهند.  در ادامه احتمال برد این شرط با تعداد تاس آمده است.

 • ۳ تاس: ۳۱/۲۵ درصد
 • ۴ تاس: ۱۲/۵ درصد
 • ۵ تاس: ۴/۶ درصد
 • ۶ تاس: ۱/۵۶ درصد

شرط رنگ‌های متوالی

این شرط بر اساس تعداد تاس‌هایی  هم رنگ است که و متوالی ریخته می‌شوند. بازیکن باید یک رنگ را انتخاب کند و بگوید چند تاس هم رنگ خواهند بود. به یاد داشته باشید که تاس سفید جایگزین هر رنگی می‌شود تا به برد بازیکن کمک کند.  بازیکن زمانی برنده می‌شود که رنگ  تاس‌های ریخته شده مطابق با رنگ مورد نظر بازیکن باشد. مثلا اگر بازیکن روی ۴ تاس زرد شرط ببندد، زمانی برنده می‌شود که حداقل ۴ تاس یا بیشتر (تاس سفید در اینجا زرد حساب می‌شود) زرد باشند.  در ادامه احتمال برد این شرط آمده است.

 • ۳ تاس هم رنگ: ۵/۲ درصد
 • ۴ تاس هم رنگ: ۰/۷۵ درصد
 • ۵ تاس هم رنگ: ۰/۰۷۵ درصد
 • ۶ تاس هم رنگ: ۰/۰۰۴ درصد

شرط افزایش/ کاهش

در این شرط بازیکن انتخاب می‌کند که یک تعداد  تاس (مثلا ۳)، اعدادی کاهشی یا افزایشی دارند. مثلا او یک عدد از ۳ تا ۶ انتخاب می‌کند. سپس تاس‌ها ریخته می‌شوند. بازیکن زمانی برنده می‌شود که عدد تعداد تاس‌های انتخاب شده، یکی یکی کاهش یا افزایش پیدا کنند. مثلا اگر روی ۴ تاس افزایشی شرط بسته باشد، تاس‌ها باید به صورت ۱،۲،۳،۴ باشند تا او برنده شود. اگر تعداد افزایش تاس بیشتر شد بازیکن بازهم برنده است. همچنین در شرط ۴ تاس افزایشی، اگر تاس‌ها به صورت ۴،۱،۲،۳،۴ بودند نیز بازیکن برنده می‌شد. شرط کاهشی نیز به همین شکل می‌باشد اما از ۴ شروع می‌شود.

در ادامه احتمال برد این شرط آمده است.

 • ۳ تاس: ۶/۶ درصد
 • ۴ تاس: ۰/۶۴درصد
 • ۵ تاس: ۰/۰۴ درصد
 • ۶ تاس: ۰/۰۰۲۱ درصد

شرط رنگین کمان

در شرط رنگین کمان (Rainbow Bet)، بازیکن باید یک رنگ و عدد از ۰ تا ۶ را انتخاب کند. بازیکن زمانی برنده می‌شود که تعداد تاس‌های مطابق با رنگ مورد نظر بازیکن دقیقا برابر باشد. مثلا اگر بازیکن ۵ تاس سبز را انتخاب کرده باشد، زمانی برنده می‌شود که ۵ تاس سبز ریخته شود. در نظر داشته باشید که تاس سفید جایگزین هر رنگی می‌شود تا به برد بازیکن کمک کند. در ادامه احتمال برد این شرط آمده است.

 • صفر تاس هم رنگ: ۱۵/۳۲ درصد
 • یک تاس هم رنگ: ۹/۲۸ درصد
 • دو تاس هم رنگ: ۹/۵۰ درصد
 • سه تاس هم رنگ: ۱۷/۸۵ درصد
 • چهار تاس هم رنگ: ۴/۱۷ درصد
 • پنج تاس هم رنگ: ۲/۱ درصد
 • شش تاس  هم رنگ: ۰/۰۰۴ درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *