گردونه شانس

آموزش بازی گردونه شانس (Lucky Wheel)

فهرست موضوعات

مقدمه

گردونه شانس یک بازی کازینویی است که در آن از یک گردونه بزرگ استفاده می‌شود و بازیکن باید حدس بزند پس از چرخش، گردونه کدام عدد  را نشان می‌دهد. این بازی با نام‌های شش بزرگ (Big Six) گردونه پول (Money Wheel) نیز شناخته می‌شود. میزان پرداختی شرط‌ها نیز برابر عددی است که انتخاب می‌کنید. مثلا میزان پرداختی شرط روی عدد پنج، ۵ به ۱ است.

شانس‌ شما در این بازی تعریفی ندارد. اما در کازینو‌های لاس وگاس قبل از شرط بندی می‌توانید با مطالعه این جدول شانس خود را محاسبه کنید.

قوانین بازی گردونه شانس در لاس وگاس

در ادامه، احتمال برد، جدول پرداختی شرط‌ها و نسبت برتری کازینو (House Edge) بازی گردونه شانس در لاس وگاس آمده است.

جدول پرداختی بازی گردونه شانس در لاس وگاس

 • شرط ۱ دلار: ۱ به ۱ (بیست چهار عدد ۱ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲ دلار: ۲ به ۱ (پانزده عدد ۲ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۵ دلار: ۵ به ۱ (هفت عدد ۵ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۱۰ دلار: ۱۰ به ۱ (چهار عدد ۱۰ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲۰ دلار: ۲۰ به ۱ (دو عدد ۲۰ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۴۰ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۴۰ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)

احتمال برد

 • شرط ۱ دلار: ۴۴/۴۴ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۲۷/۷۸ درصد
 • شرط ۵ دلار: ۱۲/۹۶ درصد
 • شرط ۱۰ دلار: ۷/۴۱ درصد
 • شرط ۲۰ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱/۸۵ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱/۸۵ درصد

درصد برتری کازینو

 • شرط ۱ دلار: ۱۱/۱۱ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۱۶/۶۷ درصد
 • شرط ۵ دلار: ۲۲/۲۲ درصد
 • شرط ۱۰ دلار: ۱۸/۵۲ درصد
 • شرط ۲۰ دلار: ۲۲/۲۲ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۲۴/۰۷ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۲۴/۰۷ درصد

قوانین بازی گردونه شانس در آتلانتیک سیتی

قوانین بازی گردونه شانس در کازینوی آتلانتیک سیتی مشابه لاس وگاس است. تفاوتی که در این بین وجود آن است که آن‌ها جای عدد ۱ و ۵ را روی گردونه عوض کرده‌اند. علاوه بر این برای لوگو‌ها به جای ۴۰ به ۱، ۴۵ به ۱ پرداخت می‌کنند.

جدول پرداختی بازی گردونه شانس در آتلانتیک سیتی

 • شرط ۱ دلار: ۱ به ۱ (بیست سه عدد ۱ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲ دلار: ۲ به ۱ (پانزده عدد ۲ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۵ دلار: ۵ به ۱ (هشت عدد ۵ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۱۰ دلار: ۱۰ به ۱ (چهار عدد ۱۰ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲۰ دلار: ۲۰ به ۱ (دو عدد ۲۰ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۴۵ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۴۵ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)

احتمال برد

 • شرط ۱ دلار: ۴۲/۵۹ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۲۷/۷۸ درصد
 • شرط ۵ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
 • شرط ۱۰: ۷/۴۱ درصد
 • شرط ۲۰ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱/۸۵ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱/۸۵ درصد

برتری کازینو

 • شرط ۱ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۱۶/۶۷ درصد
 • شرط ۵ دلار: ۱۱/۱۱ درصد
 • شرط ۱۰ دلار: ۱۸/۵۲ درصد
 • شرط ۲۰ دلار: ۲۲/۲۲ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱۴/۸۱ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱۴/۸۱ درصد

قوانین بازی گردونه شانس در چارلز تاون

کازینوی Hollywood در چارلز تاون (Charles Town)  واقع در ایالت ویرجینیا غربی، قوانین آتلانتیک سیتی را دنبال می‌کند. با این تفاوت که میزان پرداختی در لوگو‌ها ۴۰ به ۱ است.

جدول پرداختی بازی گردونه شانس در چارلز تاون

 • شرط ۱ دلار: ۱ به ۱ (بیست سه عدد ۱ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲ دلار: ۲ به ۱ (پانزده عدد ۲ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۵ دلار: ۵ به ۱ (هشت عدد ۵ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۱۰ دلار: ۱۰ به ۱ (چهار عدد ۱۰ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲۰ دلار: ۲۰ به ۱ (دو عدد ۲۰ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۴۰ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۴۰ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)

احتمال برد

 • شرط ۱ دلار: ۴۲/۵۹ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۲۷/۷۸ درصد
 • شرط ۵ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
 • شرط ۱۰ دلار: ۷/۴۱ درصد
 • شرط ۲۰ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۱/۸۵ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۱/۸۵ درصد

برتری کازینو

 • شرط ۱ دلار: ۱۴/۸۱ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۱۶/۶۷ درصد
 • شرط ۵ دلار: ۱۱/۱۱ درصد
 • شرط ۱۰ دلار: ۱۸/۵۲ درصد
 • شرط ۲۰ دلار: ۲۲/۲۲ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۱: ۲۴/۰۷ درصد
 • شرط روی لوگوی شماره ۲: ۲۴/۰۷ درصد

قوانین بازی گردونه شانس در ماکائو

در ماکائو (Macau) یک بازی مشابه وجود دارد. یک یا دو بازی گردونه در کازینو‌های بزرگ می‌توان یافت می‌شود. اما به نظر نمی‌آید آن جا بازی پرطرفداری باشد. اندازه گردونه‌ها مشابه است اما به جای دلار، رنگ دارد. در ادامه تعداد قسمت‌های گردونه، احتمال برد و درصد برتری کازینو در هر شرط آمده است.

جدول پرداختی

 • رنگ نارنجی: ۱ به ۱ (بیست و چهار خانه نارنجی در گردونه وجود دارد)
 • رنگ بنفش: ۳ به ۱ (دوازده خانه بنفش در گردونه وجود دارد)
 • رنگ سبز: ۵ به ۱ (هشت خانه سبز در گردونه وجود دارد)
 • رنگ آبی: ۱۰ به ۱ (چهار خانه آبی در گردونه  وجود دارد)
 • رنگ زرد: ۲۰ به ۱ ( دو خانه زرد در گردونه وجود دارد) 
 • لوگوی شماره ۱: ۴۵ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)
 • لوگوی شماره ۲: ۴۵ به ۱ (یک تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)

احتمال برد

 • رنگ نارنجی: ۴۶/۱۵ درصد
 • رنگ بنفش: ۲۳/۰۳ درصد
 • رنگ سبز: ۱۵/۳۸ درصد
 • رنگ آبی: ۷/۶۹ درصد
 • رنگ زرد: ۳/۸۵ درصد
 • لوگوی شماره ۱: ۱/۹۲ درصد

برتری کازینو

 • رنگ نارنجی: ۷/۶۹ درصد
 • رنگ بنفش: ۷/۶۹ درصد
 • رنگ سبز: ۷/۶۹ درصد
 • رنگ آبی: ۱۵/۳۸ درصد
 • رنگ زرد: ۱۹/۲۳ درصد
 • لوگوی شماره ۱: ۱۱/۵۴ درصد
 • لوگوی شماره ۲: ۱۱/۵۴ درصد
 • لوگوی شماره ۲: ۱/۹۲ درصد

قوانین بازی گردونه شانس در استرالیا

کازینو Star City در سیدنی یک بازی مشابه دارد که گردونه بزرگ (Big Wheel) نام دارد. در این کازینو، به جای پول، تصویر حیوانات بومی استرالیا روی گردونه قرار دارد. در ادامه میزان پرداختی، برتری کازینو و احتمال برد هر شرط آمده است.

جدول میزان پرداختی بازی گردونه شانس در استرالیا

 • کوآلا: ۱ به ۱ (بیست و چهار خانه با تصویر کوآلا در گردونه وجود دارد)
 • کوکابورا: ۳ به ۳ (دوازده خانه با تصویر کوکابورا در گردونه وجود دارد)
 • مارمولک: ۵ به ۱ (هشت خانه با تصویر مارمولک در گردونه وجود دارد)
 • مورچه خورک: ۱۱ به ۱ (چهار خانه با تصویر مورچه خورک در گردونه وجود دارد)
 • پلاتیپوس: ۲۳ به ۱ (دو خانه با تصویر پلاتیپوس در گردونه وجود دارد)
 • شترمرغ استرالیایی: ۴۷ به ۱ (یک خانه با تصویر شترمرغ استرالیایی در گردونه وجود دارد)
 • کانگورو: ۴۷ به ۱ (یک خانه با تصویر کانگورو در گردونه وجود دارد) 

احتمال برد

 • کوآلا: ۴۶/۱۵ درصد
 • کوکابورا: ۲۳/۰۸ درصد
 • مارمولک: ۱۵/۳۸ درصد
 • مورچه خورک: ۷/۶۹ درصد
 • پلاتیپوس: ۳/۸۵ درصد
 • شترمرغ استرالیایی: ۱/۹۲ درصد
 • کانگورو: ۱/۹۲ درصد

برتری کازینو

 • کوآلا: ۷/۶۹ درصد
 • کوکابورا: ۷/۶۹ درصد
 • مارمولک: ۷/۶۹ درصد
 • مورچه خورک: ۷/۶۹ درصد
 • پلاتیپوس: ۷/۶۹ درصد
 • شترمرغ استرالیایی: ۷/۶۹ درصد
 • کانگورو: ۷/۶۹ درصد

بازی گردونه شانس تولیدی شرکت Aruze و Interblock

گردونه شانس

شرکت‌های Aruze و Interblock سازنده بازی‌های رومیزی الکترونیکی هستند. هر دو شرکت بازی گردونه شانس را نیز تولید می‌کنند که  از نظر آمار و ارقام برابر هستند. در ادامه میزان پرداختی، احتمال برد، برتری کازینو و تعداد قسمت‌های موجود در گردونه آمده است.

میزان پرداختی

 • شرط ۱ دلار: ۱ به ۱ (بیست و شش خانه با عدد ۱ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۳ دلار: ۳ به ۱ (سیزده خانه با عدد ۳ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۶ دلار: ۶ به ۱ (هفت خانه با عدد ۶ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۱۲ دلار: ۱۲ به ۱ (چهار خانه با عدد ۱۲ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲۵ دلار: ۲۵ به ۱ (دو خانه با عدد ۲۵ روی گردونه وجود دارد)
 • پرچم(آمریکا): ۵۰ به ۱ ( یک خانه با تصویر پرچم آمریکا وجود دارد)
 • جوکر: ۵۰ به ۱ (یک خانه با تصویر جوکر وجود دارد)

احتمال برد

 • شرط ۱ دلار: ۴۸/۱۵ درصد
 • شرط ۳ دلار: ۲۴/۰۷ درصد
 • شرط ۶ دلار: ۱۲/۹۶ درصد
 • شرط ۱۲ دلار: ۷/۴۱  درصد
 • شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • پرچم: ۱/۸۵ درصد
 • جوکر: ۱/۸۵ درصد

برتری کازینو

 • شرط ۱ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۲ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۳ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۶ دلار: ۹/۲۶ درصد
 • شرط ۱۲ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • پرچم: ۵/۶۰ درصد
 • جوکر: ۵/۶۰ درصد

گردونه شانس تولیدی شرکت Aruze- نسخه استرالیایی

 شرکت Aruze یک نسخه دیگر از بازی گردونه شانس را تولید می‌کند که بیشتر در استرالیا ارائه می‌شود. در این نسخه به جای علامت ۶ دلار، از ۶/۵۰  دلار استفاده شده. همچنین پرداختی شرط‌های پرچم و جوکر به جای نسبت ۵۰  به ۱، به ۵۲ به ۱ تبدیل گردیده. گفتنی است که درصد برتری کازینو در هر دو نسخه Aruze از گردونه شانس معمول و نسخه با دیلر زنده بسیار کمتر است. این نسخه از بازی گردونه شانس در کازینوی استار سیتی بیشتر معمول است. در ادامه این نسخه از بازی به صورت کامل بررسی شده است.

میزان پرداختی

 • شرط ۱ دلار: ۱ به ۱ (بیست و شش خانه با عدد ۱ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۳ دلار: ۳ به ۱ (سیزده خانه با عدد ۳ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۶/۵ دلار: ۶/۵ به ۱ (هفت خانه با عدد ۶/۵ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۱۲ دلار: ۱۲ به ۱ (چهار خانه با عدد ۱۲ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲۵ دلار: ۲۵ به ۱ (دو خانه با عدد ۲۵ روی گردونه وجود دارد) 
 • پرچم: ۵۲ به ۱ (یک خانه با تصویر پرچم استرالیا روی گردونه وجود دارد)
 • جوکر ۵۲ به ۱ (یک خانه با تصویر جوکر روی گردونه وجود دارد)

احتمال برد

 • شرط ۱ دلار: ۴۸/۱۵ درصد
 • شرط ۳ دلار: ۲۴/۰۷ درصد
 • شرط ۶/۵ دلار: ۱۲/۹۶ درصد
 • شرط ۱۲ دلار: ۷/۴۱ درصد
 • شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • جوکر:  ۱/۸۵ درصد
 • پرچم استرالیا: ۱/۸۵ درصد

برتری کازینو

 • شرط ۱ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۳ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۶ دلار: ۲/۷۸ درصد
 • شرط ۱۲ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • شرط ۲۵ دلار: ۳/۷۰ درصد
 • جوکر: ۱/۸۵ درصد
 • پرچم استرالیا: ۱/۸۵ درصد

بازی گردونه شانس تولیدی شرکت Gamesys

گردونه شانس

کازینو‌های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌کنند دو بازی گردونه شانس دارند. هر دو ۴۹ خانه دارند. جایزه‌های آن‌ها شامل ۱ دلار، ۳ دلار، ۷ دلار، ۱۵ دلار، ۲۳ دلار و ۴۷ دلار می‌شود.  در ادامه تعداد خانه‌های هر شرط، میزان پرداختی، احتمال برد و برتری کازینو آمده است. همانطور که خواهید دید میزان برتری کازینو در این نسخه از بازی گردونه شانس ۲/۰۴ درصد است. این میزان بهترین درصد برتری کازینو در این بازی است که تا به حال دیده‌ایم!

میزان پرداختی

 • شرط ۱ دلار: ۱ به ۱ (بیست و چهار خانه با عدد ۱ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۳ دلار ۳ به ۱(دوازده خانه با عدد ۳ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۷ دلار: ۷ به ۱ (شش خانه با عدد ۷ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۱۵ دلار: ۱۵ به ۱ (سه خانه با عدد ۱۵ روی گردونه وجود دارد)
 • شرط ۲۳ دلار: ۲۳ به ۱ (دو خانه با عدد ۲۳ روی گردونه وجود دارد)
 •  لوگو: ۴۷ به ۱ (یک خانه با تصویر لوگو روی گردونه وجود دارد)
 • جوکر: ۴۷ به ۱ (یک خانه با تصویر جوکر روی گردونه وجود دارد)

احتمال برد

 • شرط ۱ دلار: ۴۸/۹۷ درصد
 • شرط ۳ دلار: ۲۴/۴۸ درصد
 • شرط ۷ دلار: ۱۲/۲۴ درصد
 • شرط ۱۵ دلار: ۶/۱۲ درصد
 • شرط ۲۳ دلار: ۴/۰۸ درصد
 • لوگو: ۲/۰۴ درصد
 • جوکر: ۲/۰۴ درصد

برتری کازینو

برتری کازینو در این نسخه از بازی گردونه شانس ۲/۰۴ درصد برای همه شرط‌هاست.

علاوه بر این، Gamesys یک نسخه “بدون برتری کازینو” از گردونه شانس ارائه می‌دهد که قوانین آن مشابه نسخه‌های دیگر است. اما استثنائاتی دارد که در ادامه بیان شده است.

اگر گردونه روی تصویر لوگو بایستد، هر شرط دیگر به جز شرط لوگو Push می‌شود. یعنی به جای اینکه بازیکن پول خود را از دست بدهد، چیزی برنده نمی‌شود و پول او بازگردانده می‌شود. 

اگر گردونه روی تصویر جوکر بایستد، هر شرط روی لوگو پوش (Push) می‌شود.

با تبدیل یک خانه از باخت به پوش شدن همه شرط‌ها، میزان برتری کازینو قطعا به صفر درصد می‌رسد. اما یک مشکل وجود دارد؛ برد‌های بازیکن در هر “دور بازی” شامل ۱۰ درصد کمیسیون می‌شود. هر گونه توقف در شرط بستن پس از یک ساعت بازی (یا بیشتر) دور بازی را تمام می‌کند. هر دور بازی نیز نمی‌تواند بیشتر از ۲۴ ساعت باشد.

دیگر نسخه‌های بازی گردونه شانس

KGM

در نمایشگاه Global Gaming Expo در سال ۲۰۱۸ یک بازی کاملا مشابه گردونه شانس ارائه شد. تفاوت این نسخه آن است که شرط بونس (Bonus) جوایزی دارد که در یک گردونه دیگر قرار دارند‌. جایزه این گردونه شامل ۵، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰،  ۲۵۰، و ۱۰۰ می‌شود. در ادامه تمام موارد مربوط به این نسخه آمده است.

تعداد قسمت‌ها

 • شرط ۲ دلار:  ۲۴ خانه با عدد ۲ روی گردونه وجود دارد.
 • شرط ۴ دلار: ۱۲ خانه با عدد ۴ روی گردونه وجود دارد.
 • شرط ۶ دلار: ۸ خانه با عدد ۶ روی گردونه وجود دارد.
 • شرط ۱۶ دلار: ۳ خانه با عدد ۱۶ روی گردونه وجود دارد. 
 • شرط ۲۴ دلار:  ۲ خانه با عدد ۲۴ روی گردونه وجود دارد.
 • شرط ۴۸ دلار: ۱ خانه با عدد ۴۸ روی گردونه وجود دارد.
 • بونس: ۲ خانه با جوایز بونس روی گردونه وجود دارد.

احتمال برد

 • شرط ۲ دلار: ۴۶/۱۵ درصد
 • شرط ۴ دلار: ۲۳/۰۸ درصد
 • شرط ۶ دلار: ۱۵/۳۸ درصد
 • شرط ۱۶ دلار: ۵/۷۷ درصد
 • شرط ۲۴ دلار: ۳/۸۵ درصد
 • شرط ۴۸ دلار: ۱/۹۲ درصد
 • بونس: ۱/۹۲ درصد

برتری کازینو

برتری کازینو در این نسخه از بازی گردونه شانس  در تمام شرط‌ها ۷/۶۹ درصد است.

گردونه شانس نسخه Interblock

یکی دیگر از محصولات شرکت Interblock گردونه شانس نام دارد. این نسخه از بازی گردونه شانس قوانین مشابهی با نسخه استرالیایی آن دارد. تفاوتی که وجود دارد این است که ۲ خانه به گردونه اضافه شده. این خانه‌ها سوپر اسپین (Super Spin) نام دارند. اگر بازیکن روی سوپر اسپین شرط ببندد و گردونه روی یکی از آن دو خانه بایستد، یک گردونه برقی داخل گردونه شروع به چرخش می‌کند تا جایزه بازیکن مشخص شود. جوایز سوپر اسپین شامل ۲۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۵۰۰، و ۱۰۰۰ می‌شود. پس از این نمایشگاه، این نسخه از گردونه شانس به صورت رسمی در سال ۲۰۱۹ و در کازینو Resorts World در نیویورک آغاز به کار کرد.

در ادامه، نرخ بازگشت سرمایه، احتمال برد و میزان پرداختی این نسخه از بازی آمده است.

نرخ بازگشت سرمایه برای هر شرط این نسخه از بازی گردونه شانس ۸۸/۸۹ درصد است. همچنین درصد برتری کازینو  ۱۱/۱۱ درصد می‌باشد. 

میزان پرداختی

 • عدد یک= ۱ به ۱ (۲۴ خانه با عدد یک روی گردونه وجود دارد)
 • عدد سه: ۳ به ۱ (۱۲ خانه با عدد سه روی گردونه وجود دارد)
 • عدد پنج: ۵ به ۱ (۸ خانه با عدد ۵ روی گردونه وجود دارد) 
 • عدد یازده: ۱۱ به ۱ (۴ خانه با عدد ۱۱ روی گردونه وجود دارد)
 • عدد بیست و سه: ۲۳ به ۱ (۲ خانه با عدد ۲۳ روی گردونه وجود دارد)
 • الماس سرخ: ۴۷ به ۱ (۱ خانه با تصویر الماس سرخ روی گردونه وجود دارد)
 • الماس زرد: ۴۷ به ۱ (۱ خانه با تصویر الماس زرد روی گردونه وجود دارد)

 احتمال برد

 • عدد یک: ۴۴/۴۴ درصد
 • عدد سه: ۲۲/۲۲ درصد
 • عدد پنج: ۱۴/۸۱ درصد
 • عدد یازده: ۷/۴۱ درصد
 • عدد بیست و سه: ۳/۷۰ درصد
 • سوپر اسپین: ۳/۷۰ درصد

Wheel

یک بازی در سایت BetFury.io با نام گردونه یا Wheel ارائه می‌شود که شبیه به بازی گردونه شانس است. این بازی چهار شرط متفاوت دارد. در ادامه نرخ بازگشت سرمایه و جدول پرداختی این شرط‌ها آمده است.

 • رنگ آبی:  ۲ به ۱ (۲۶ خانه با رنگ آبی روی گردونه وجود دارد)
 • رنگ قرمز: ۳ به ۱ (۱۷ خانه با رنگ قرمز روی گردونه وجود دارد)
 • رنگ سبز: ۵ به ۱ (۱۰ خانه با رنگ سبز روی گردونه وجود دارد )
 • رنگ زرد: ۵۰ به ۱ (۱ خانه با رنگ زرد روی گردونه وجود دارد) 

احتمال برد

 • رنگ آبی: ۴۸/۱۸ درصد
 • رنگ قرمز: ۳۱/۴۸ درصد
 • رنگ سبز: ۱۸/۵۱ درصد
 • رنگ زرد: ۱/۸۵ درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • شرط آبی: ۹۶/۲۶ درصد
 • شرط قرمز: ۹۴/۴۴ درصد
 • شرط سبز: ۹۲/۵۹ درصد
 • شرط زرد: ۹۲/۵۹ درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *